Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

16. Yönetim ve Mühendislik Günlerinden Çıkardığım Notlar

0 23

      16. Yönetim ve Mühendislik Günleri GLOBAL DÜNYA teması ile 5-6 Mart’ da 15 oturumda farklı sektörlerde görev yapan üst düzey yöneticilerden oluşan katılımcılar ile ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlendi. Katılımcılar: Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı, TAI Genel Müdürü, Nestle Professional Türkiye Ülke Müdürü, Boyner Ülke Müdürü, Johnson&Johnson Genel Müdürü, Xerox Türkiye Genel Müdürü, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Efes Doğu Avrupa ve BDT Genel Müdürü, Google International EMEA Ürün Performans Lideri, TOFAŞ Endüstriyel Operasyonlar Direktörü, Lenova Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü, Accenture Türkiye Genel Müdürü, Dreamstalk Kurucusu’ dur.

                Etkinlik boyunca üzerinde durulan konular:

 • İnovasyon
 • Müşteri İlişkileri
 • Pazar Takibi ve Kampanyası
 • Kültürler Arası Etkileşim ve Pazar Payı
 • Teknolojinin İnsan Hayatını Etkisi ve İnsanların Teknolojiden Beklentileri
 • Yönetsel – Operasyonel Süreç Yönetimi ve İyileştirmeleri

                Günümüz dünyasın da sürekli gelişen teknolojinin şirketleri sürdürebilir rekabet edebilmesi için İNOVASYON kavramının etkin kullanılması önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu bağlam da şirketler müşteri taleplerini karşılayabilmek, müşterilerinin sadakatini kazanmak ve marka bilinirliğini arttırmak için yenilikçi ürünler piyasa sürmek zorundadırlar ve bunu yaparken de her zaman için ilk olmayı hedeflemektedirler. Tabi ki bu durum bazı sektörler için sürekli İNOVASYON’ un sağlanmasını mümkün kılmamaktadır. Bu durumundan olumsuz etkilenmemek adına şirketler AÇIK İNOVASYON çalışmalarını önem vermeye başlamışlardır ve yeni fikirleri dış dünyadan elde edebilmek adına yeni sistemleri yapılarına entegre etmeye başlamıştır. AÇIK İNOVASYON: Bilgilerin firma dışından temin edilip şirket içerisinde proje veya inovasyon olarak uygulanmasıdır. Böylece şirketler AR-GE çalışmalarına yaptığı yatırımlarda bütçe kaybını azaltmayı hedefler iken aynı zamanda araştırma için ayırdıkları vakitleri ve insan gücünü maksimum verimlilik düzeyinde kullanmayı hedeflemektedirler. Müşteri İlişkileri’ nde ise şirketlerin dikkat ettiği noktalar: Müşterilerden alınan geri bildirimlerinin olumlu oranının artırılması ve sosyal medya aracığı ile müşterilerinin anlık ihtiyaçlarına, duygularına- hislerine karşılık vererek marka bilinirliğini arttırmak ve müşteri sadakatini devamlı kılmaya çalışmaktır.

                Pazar Takibi ve Kampanyası ile şirketler iş hacimlerini arttırmak isterken aynı zaman da Global Şirket olma yolunda stratejiler belirlemektedirler ve araştırmalar yapmaktadırlar. Ülkelerin toplumsal-genetik yapılarının ve kültürel yapılarının incelenerek iş süreçlerinin düzenlenmesi bulunduğu ülkenin dışına açılmak istemelerinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle kapalı toplumlarda ve belli alanlarda sınırlı ürünlere sahip ülkelerin pazarlarına girilmesinde şirketlerin o ülkenin önem verdikleri veya tutucu oldukları konulara yönelik ürünlerin üretilmesi ve üretilen ürünlerin kampanyalarının o toplumun normlarına, gelenek-göreneklerine göre düzenlenmesi şirketin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ülke dışında kurulacak firmalarda ve yapılacak ürün tanıtımlarında, ürün üretimlerinde toplum ve o ülke çalışanları ile ilgili empati yapılması ve yapılan empatiye göre süreçlerde alınan-alınacak aksiyonların etkisini olumlu bir şekilde arttırmaktadır.

                Günümüzde birçok marka ve üretilen çeşitli ürünler bulunmaktadır ve her dönem de farklı özelliklere ürünlerin tanıtımları yapılmaktadır. Burada konuşmacılar tarafından önemli olan nokta müşterinin o ürün(ler) ile ilgili kullanımı boyunca duyabileceği bütün ihtiyaçların karşılanmasının ve verilecek geri bildirimler ile müşterinin olumsuz eleştiri ve tavsiyelerinin en aza indirgenmesi vurgulanmıştır. Daha önce de bahsedildiği gibi AÇIK İNOVASYON kavramının şirketler tarafından uygulanmaya başlanması ile o ürünü çıkaran ilk marka olmak hedefi ile rekabetin yeni ürün yapmanın yanı sıra mevcut var olan fikirlerin-ürünlerin geliştirilmesi ve kısa sürede piyasaya sürülmesi şirketler tarafından hedeflenmektedir.

                Ulusal-Uluslarası çalışan ve katma değeri yüksek olan HAVACILIK, UZAY, ASKERİ, OTOMOBİL sanayilerinde Yönetsel-Operasyonel Süreç ve İyileştirmeleri şirketlerin kısa-orta-uzun dönem stratejik planlamalarında kar marjlarının belirlenmesinde, personel verimliliğinin artırılmasında, kurumsal performans yönetiminin belirlenmesinde, teslimat sürelerinin azaltılmasında, marka bilinirliliğinin artırılmasında ve müşteri güveninin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.  Bunlara bağlı olarak Global çaptaki şirketlerin üretimin en başından en son anına kadar ve ürünün  müşteriye teslim edilen süreye kadar geçen süreçte yaptığı iyileştirmeler şirket içerisinde ki üretimin gerçekleşmesini etkiyen bütün süreçleri kapsamakta olup SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, YALIN ÜRETİM, 5S, 4P konseptlerinin şirket uygulamalarına ve üretimlerine yansıttığı görülmektedir.

                Global şirket olmak ve sürdürebilirliğini devam ettirebilmek adına şirketlerin kısa- orta- uzun vadede hedefledikleri amaçlar şu şekildedir:

 1. Değer Maksimizasyonu
 2. Hata ve Gecikme Minimizasyonu
 3. Rekabet Edilebilirlik

                Global Dünya’da Liderliği Etkileyen 5 Özellik

 1. Global Bakış Açısı
 2. Farkındalık(Benzerlikler- Farklılıklar)
 3. Hızlı Olabilmek
 4. Strateji Geliştirebilmek
 5. Esneklik ve Uyum Becerisi

Katılımcılar global rekabette yer alabilmek ve global firmalarda çalışabilmek adına dış kaynakların takip edilmesi, yorumlanması üzerinde öğrenciler açısından çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Yöneticilik adına öğrencilerin kültürel gelişimlerini sürekli geliştirmeleri, insan ilişkilerinde güvenin ve dürüstlüğün ön planda olması, empati kavramının insan hayatının her alanında kullanılmasının önemine değinmiştirler.

Bir Cevap Yazın