Aselsan CIO' su Fatih Bilgi: "Endüstri Mühendisliğini BT ye yakıştırıyorum"

1 845

Fatih Bey öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.  CIO ödüllerinde bu yıl sizde ödül aldınız. Tebrikler tekrar.

 

1)Öncelikle Fatih Bey’ i tanımak isteriz? Fatih Bilgi kimdir?

 

1968 Ankara doğumluyum. 1990 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. ASELSAN’da çalışma hayatıma başladım. Yüksek lisansımı burada çalışırken tamamladım. ASELSAN’ın Üretim Planlama, Ürün Planlama, Mali Analiz Planlama bölümlerinde çalıştım, yöneticiliklerde bulundum. 2005 yılında ASELSAN Kurumsal Kaynak Planlama Projesine yönetici olarak atandım. Sonrasında Bilgi Yönetim Direktörlüğüne getirildim. Bir dönem stratejik planlama koordinasyon görevlerinde bulundum. Halen ASELSAN Bilgi Yönetim Direktörlüğü görevimi yürütmekteyim

 

2)CIO Ödülünü aldınız. Geçtiğimiz yılda teknoloji alanında ASELSAN olarak birçok ödül aldınız. Bu başarının sırrı nedir? Bu ödülleri almanızı sağlayan projenizden/çalışma şeklinizden bahsedebilir misiniz?

 

ASELSAN, dünya çapında tasarımdan satış sonrasına kadar pek çok noktada hizmet veren, özgün yüksek teknolojili ürünler geliştiren bir firma. Pek çok mühendisin çalıştığı ve anketlere göre de aday mühendislerin de öncelikli olarak çalışmak istediği bir firma.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN’da Türk beyin gücüne güvenin sonuçlarını görmek mümkün.

Başarının temelinde de kısaca bunun yattığı söylenebilir. 2015 yılı CIO ödüllerine başvurduğumuz projemiz: İzole Ağlarda Paydaşlarla İnteraktif Uygulamalar. Proje ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.

İzole Ağlarda Paydaşlarla İnteraktif Uygulamalar

Günümüz BT haberlerinde Bilgi Yönetim yapılarının teknolojinin verdiği olanaklardan faydalanarak her geçen gün daha fazla servislerini dış servis sağlayıcılardan almaya yönelmekte olduğuna tanık oluyoruz. Böylelikle maddi kazançlar ve uzman iş gücü açısından sağlanabilecek faydaların yanında risk yönetimde ve sorumluluk paylaşımında cazip gelecek fırsatlar dile getirilmektedir. Ancak, kritik sistemler işleten ya da hassas bilgi yöneten kurumlar başta olmak üzere pek çok firma ve kurum izole ağlar(air-gapped networks) işletme zorunluluğundadır. Bu firmaların Bilgi Yönetim yapıları, CRM, SRM ya da Mobil Platform entegrasyonu dendiğinde daha farklı açılardan konuya yaklaşmak zorundadırlar. Hatta bu konuda standart çözümlerin bazen az, bazen de hiç olmadığı bir platformda tek başlarına olduklarını düşünürler.

ASELSAN, Türk Savunma Sanayinin lider firması konumundadır. Uğraştığı konular itibariyle İnternet ve İntranet dünyasını ayırmak, çoklu network yapısında işlerini yapmak zorundadır. Bir taraftan dünyayı takip etmek, tedarikçileri, müşterileri ve diğer paydaşları ile entegre olmak diğer taraftan iç dünyasını izole etmek durumundadır. Burada benzer şirketlerle birlikte ASELSAN da TEMPEST kurallarına uymak zorundadır. Bu noktada kısaca belirtmek gerekirse TEMPEST farklı güvenlik seviyesindeki ortamlar arasında kesintisiz iletişimi yasaklamaktadır.

Çok kısaca tarif etmeye çalıştığımız bu ortamda firmamızın dünya ile BT entegrasyonunu sağlarken pek çok firmanın gündeminde olmayan güvenlik kriterlerini sağlamak durumundaydık. Bu sebeple yeni bir platform tasarladık ve hayata geçirdik.

Kurulan yapıda TEMPEST izolasyonunu sağlayan ASELSAN’ın kendi Sanal Hava Boşluğu (Virtual Air GAP) ürünü olan SAHAB’ı konumlandırdık.  Bu yapı iki uca da (internet, intranet) getirilecek ek özelliklerle zenginleştirilebilen bir yetenekte olduğundan farklı servisler için tasarım yapmamıza olanak sağladı.

Amaç farklı güvenlik seviyesindeki ağlar arasında uymak zorunda olduğumuz ve bizim uygulamak istediğimiz güvenlik kriterleri dahilinde kullanıcının rahatsız olmadan kullanabileceği bir servis sağlayıcılığının tesisiydi.

Bu tür bir yapı entegre bir SRM, CRM ve Mobil Onay kullanımlarının başlangıcı olabilirdi ki öyle de oldu. Geliştirilen bu yapı hayata geçirildikten sonra bu ortama ihtiyaç duyan servislerimiz tek tek ele alınmaya başladı. İlk olarak kısıtlı bir SRM uygulamasıyla başlayan geliştirmeler, CRM ve mobil onaylarla devam etti.

FatihBilgi-Aselsan-EndustriMuhendisi-CIO

3)BT alanı Endüstri Mühendislerinin en çok çalıştığı 4. alan konumunda. Bu alanda çalışan ve yönetici olan biri olarak Bilgi Teknolojilerinde Endüstri Mühendislerini nerede konumlandırıyorsunuz? Hangi yetkinliklerimizi BT’nin hangi alanlarında kullanabiliriz.

 

Endüstri Mühendisliğini BT ye yakıştırıyorum. Süreç yaklaşımı, proje yönetimi, optimizasyon, verimlilik… Pek çok noktada DNA’ların örtüştüğüne inanıyorum.

Zaten güncel durumda bunu destekliyor. BT sektöründe pek çok başarılı meslektaşım ile karşılaşıyorum. Önemli projelere imza attıklarını görüyorum. Süreçlere yaklaşım ve BT teknolojilerini doğru kullanımın bir arada çözüme ulaşabileceğine inanan birisi olarak, Endüstri Mühendislerini bu konuda artıları olduğunu düşünüyorum.
4)1991 yılından bu yana ASELSAN’da çalışıyorsunuz. Aynı firmada uzun süreler çalışmanın avantajları nelerdir?

 

ASELSAN’ın pek çok biriminde ve konusunda çalışma imkanı buldum. Üretim Planlama, Mali Planlama, Stratejik Planlama… Tasarımdan üretime proje aktarımından, süreçlerin otomasyonuna kadar pek çok değişik çalışmada yer aldım. Bunlar bana geniş bir bakış açısı kazandırdı. Bunun BT ile birleşmesinin avantajını görüyorum.
5)Lisans ve yüksek lisansınızı Endüstri Mühendisliği üzerine yaptınız. Kariyerinizi düşündüğünüzde, daha farklı bir bölümde yüksek lisans yapmak ister miydiniz? Yüksek lisans yapmak için en uygun zaman nedir?

 

Yüksek lisansımı Endüstri Mühendisliği üzerine yapmamda ASELSAN’da o dönemde çalıştığım konuların etkisi oldu.

O dönemde ilk MRPII sistemimizin kurulum çalışmaları vardı. Zaten tezimi de RCCP(Rough Cut Capacity Planning) üzerine yapmıştım. Master’ın iş hayatı pratiği ile desteklenmesini gerektiğini düşündüğümden bu kararı vermiştim. Bugüne geldiğimizde pek çok alternatif olduğunu düşünüyorum ve bugün olsa farklı kararlar verebileceğimi değerlendiriyorum.
6)Endüstri Mühendisliğini bir cümleyle nasıl tanımlarsınız?

 

Pek çok tanım yapılabilir ama sohbetimizin gelişimi içerisinde pek çok alanda uzmanlaşabilecek etkin bir mühendislik gücü olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır

 

7)ODTÜ, Boğaziçi gibi köklü üniversitelerimizin mezunları arasında bir dayanışma olduğu gerçek. Bunun faydalarını gördünüz mü?

 

Burada üniversite isimlerini çoğaltmak mümkün. Dayanışmanın ötesinde bakış açısı ve yaklaşımlarda bazı ekol farklılıkları da var. Bunu olumlu bir çeşitlilik olarak düşünüyorum. Ekibimizi oluştururken buna dikkat etmeye çalışıyoruz.
8)BT Alanında kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?

 

Ben BT konularının teknik derinlikleri yerine büyük resmin çekilmesi ve iş süreçlerinin kurulması, iyileştirilmesi noktalarında endüstri mühendislerinin avantajlı olabileceklerini düşünüyorum.  Bu diğer BT başlıklarında başarılı olamazlar anlamına gelmiyor tabii.  Kariyer yapılmak istenilen alana yönelik kişinin özel ilgisi çalışma azmini ve başarıyı da beraberinde getiriyor. BT bazı kişiler için zorunluluktan ilgilenilen bir başlıkken bazıları için tutku olabilme özelliğine sahip. Bence BT seçiminde bu nokta da sorgulanmalı.
9) ASELSAN, Endüstri Mühendisi istihdamı noktasında Türkiye ortalamasının üzerinde. Sizce bu firmaya neler katıyor?

 

ASELSAN’ın ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü ile temasları çok eskilere dayanıyor. O dönemde ASELSAN yöneticilerinin bizim hocalarımıza

“Bu mühendislik dalından nasıl faydalanabiliriz?”

sorusunu sordukları anlatılır.

İlk önce üretim planlama bölümlerinde görülen Endüstri Mühendisleri zamanla diğer alanlarda da kullanılmaya başlandılar. Bugün BT’den Proje Yönetimine, Üretim Planlamadan, Mali Analiz ve planlamaya ve hatta tasarım bölümlerine kadar çok geniş bir faaliyet alanında çalışabilmekteler.

ASELSAN’ın başarısının bir ekip başarısı olduğu düşünülürse Endüstri Mühendislerinin de bu başarıdaki payı yadsınamaz.
10)Yeni mezun bir arkadaşımızda ne ararsınız?

 

Girilen okul ve bitirebilme derecesi kişi hakkında bir ön bilgi vermektedir. Bunun ötesinde bence her işe göre farklı özellikler ön plana çıkabilir.

Ben iş bağımsız olarak, öğrenebilme azim ve kabiliyetini, ifade ve sunum yeteneğinin iyi olmasını, sözlü ve yazılı iletişimdeki başarısını kriterler arasında yukarılara koyarım.

 

11)Son olarak ASELSAN gibi birçok alanda çözüm üreten bir firmada BT’yi yönetmenin zorlukları neler? Karşılaştığınız en büyük problemden bahsedebilir misiniz?

 

ASELSAN, yoğun mühendis çalıştıran bir firma. Bu BT’den olan taleplerin çıtasını yukarı çekmekte. İleri teknoloji ile ilgilenmeyi de bu duruma eklediğinizde, verdiğiniz servisten memnuniyet duyulması pek çok kritere bağlı.

Diğer taraftan pek çok sürecin iç içe olduğu bir firma ASELSAN. Çoğu firmaların sadece birkaçına yoğunlaştığı uzmanlık alanlarından neredeyse tümü ASELSAN için geçerli. PLM, CRM,SRM…. Ek olarak farklı konularda uzmanlaşmış beş Sektör Başkanlığına sahip olması, merkezden verilen hizmetlerin tasarlanmasında ve iyileştirilmesinde yönetilmesi zor bir durum oluşturabiliyor. Süreç uzmanlıklarının sistem kurgusuna yansıtılabilmesi, süreç iyileştirmelerinin akıcı şekilde yapılmasını sağlayacak modelin firmaya özgü olması gerektiğine inanan birisi olarak bu olgunlaşma sürecinin BT olanaklarının gelişiminden de etkilenerek devam ettiğini düşünüyorum.

 

1 Yorum
  1. Uğur Kılıç diyor ki

    Kesinlikle çok başarılı bir röportaj.. Yeni bir takım şeyler öğrendiğim kesin. Kaleminize sağlık..

Bir Cevap Yazın