Endüstriyel Okumalar (ENOKU) 12 İSTANBUL

Endüstri Mühendisliğim platformumuzun düzenlediği ENOKU etkinliğinin 12.si, 19 Kasım Cumartesi günü 9 kişinin katılımıyla İstanbul Üsküdar Nevmekan'da gerçekleştirildi. Betül MORAN ve Batuhan BAYRAM tarafından düzenlenen etkinliğe…

Yrd. Doç. Dr. R. Murat DEMİRER ile Röportaj

Mesleğimizi yapan kişilerden tavsiyeler almak amacıyla başlattığımız akademisyenlerle röportajlar bölümümüzde şimdiki sıra Üsküdar Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. R. Murat Demirer ile ... Hocamla,…

ortalama bakım süresi

(Alm. mittlere Instandhaltung, f; Fr. durée moyenne de maintenance, f; İng. mean maintenance time) endst. Üretim süreci içerisindeki makinaların standartlar dahilinde üretimi sürdürebilmeleri için periyodik olarak yapılan bakım ve…

ortak maliyet

https://www.youtube.com/watch?v=tcwaWEEqDb0 (Alm. gemeinsame Kosten; Fr. charges communes; coûts communs; İng. common cost) endst. Bir işletme genelinde yapılan harcamaların farklı departman ve alt birimlere aktarılamayan maliyet türü;…

olursuz doğrusal programlama

(Alm. unausführbare Linearprogrammierung; Fr. programmation linéaire non réalisable; İng. infeasible linear programming) endst. Tüm kısıtları sağlayabilen olurlu bir çözümü olmayan doğrusal programlama problemi. Eğer uygulanabilir bir…

montaj otomasyonu

https://www.youtube.com/watch?v=JXQswvslDQI (Alm. Montageautomation, f; Fr. automatisation d’assemblage, f; İng. assembly automation) endst. Bir montaj sisteminin özel aparat, makina ve taşıma sistemleri yardımı ile işgücüne çok az veya…

minimum getiri oranı

https://www.youtube.com/watch?v=49H-KfUjiH4 (Alm. Basisvergütung, f; Fr. taux de rendement minimal, m; İng. hurdle rate; minimum acceptable rate of return) endst. Bir şirketin bir projeye girmesi için, riskleri ve vazgeçilen diğer…

görev ünvanı

(Alm. Berufsbezeichnung, f; Stellenbezeichnung, f; Fr. appellation d’emploi, f; İng. job title) endst. Belirli işlerin yapıldığı bir görev kademesine veya birimine, yapılmakta olan işleri nitelemek amacıyla verilen isim. Görev unvanı, bir…

girişimci

(Alm. Unternehmer, m; Fr. entrepreneur, m; İng. entrepreneur; esk. müteşebbis) 1. endst. Sosyal veya ticari fayda sağlamak amacıyla mal veya hizmet üretmek için gerekli kaynakları bir araya getiren ve risk üstlenerek iş kuran kişi. 2. tar.…