confidence

ÖZGÜVEN

Özgüven, insanın içinde var olan bir duygudur. İnsanlar, kendilerine güvenle doğarlar. Zamanla özgüven azalabilir. Özgüvenin azalması,  sorunlar yaşamımıza neden olabilir. Bu durumlarda özgüvenimizin artırılmaya ihtiyacı var. Bu yazıda, özgüven problemi o ...