ENDÜSTRİYEL OKUMALAR(ENOKU)-ANKARA

Endüstri Mühendisliğim platformumuzun düzenlediği ENOKU etkinliği, 2 Aralık 2016 Cuma günü 14 kişinin katılımıyla Ankara Bahçelievler Gloria Jeans de gerçekleştirildi. Merve TÜYSÜZ tarafından düzenlenen etkinliğe ağırlık olarak Gazi…

nihai ürün stoku

https://www.youtube.com/watch?v=rM-REiRdORg (Alm. (fertige Erzeugnisse Inventar, n; Fr. stock des produits finis, m; İng. finished goods inventory; finished products inventory) endst. Bir imalat sürecinin en son aşamasından geçerek nihai…

net gelir

(Alm. Nettogewinn, m; Fr. revenue net, f; bénéfice net, m; İng. net income) endst. Vergi ve diğer harcamalar da dikkate alındığında tüm giderlerin toplam gelirden çıkartılması sonucu ortaya çıkan parasal değer. Bir hesap dönemindeki…

kullanıcı arayüzü

(Alm. Anwendungschnittstelle, f; Benutzeroberfläche, f; Fr. interface d'usager, f; İng. user interface) 1. blşm. Kullanıcının bir program, sistem, ya da aygıt ile etkileşmesini sağlayan yazılım, donanım ya da her ikisi. 2. endst.…

hat dengeleme

(endst. montaj hattı dengeleme) 1. (Alm. Leitungssymmetrierung, f; Linienanpassung, f; Fr. équilibrage de lignes, m; İng. line balancing) elk. İki telli iletişim sistemlerinde, bozucu girişimlerden iki telin eşit etkilenmesini ve sonradan…

gerçek değer

(Alm. Marktwert, n; Fr. valeur au cours du marché, f; prix courant du marché, m; İng. actual dollars; current market value; value to the market) endst. Taşınmazların kamulaştırılması durumunda taşınmaz iyesine kamuca ödenecek ödencenin…

deflasyon

(Alm. Deflation, f; Fr. déflation, f; İng. deflation) 1. endst. Belirli bir gözlem süresinde mal ve hizmet fiyatlarının genel düzeyindeki azalış, para darlığı. 2. tar. Ürün fiyatlarındaki artışın, gelir düzeyindeki artışların altında…

dağıtım kanalı

(Alm. Verteilungskanal, m; Fr. canal de distribution, m; circuit de distribution, m; İng. distribution channel) endst. Hammaddenin üreticiye, ara ürünün bir üreticiden bir diğer üreticiye ve bitmiş ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasını…