Neden Oda Kurmalıyız ?

Meslekler ve mesleklere bağlı kurum ve kişilerin özlük haklarını korumak için Odalara ihtiyaçları olmaktadır.Odalar , meslek sahiplerinin hangi alanda çalışma yapılacağına, o mesleğin ihtiyaçlarının neler olduğuna ve çoğu zaman meslek…

başabaşlık diyagramı

https://www.youtube.com/watch?v=TLOo2mY6FIw (Alm. Rentabilitätsdiagramm, n; Fr. graphique de rentabilité; İng. break-even chart; breakeven graph) endst. Satış hasılatı, değişken maliyet, sabit maliyet değerlerinin düşey eksende ve satış…

anapara

(endst. sermaye) (Alm. Grundkapital, n; Fr. capital, m; İng. capital) endst. Bir işletmenin tecimsel işlevini sürdürebilmesi için elinde bulundurduğu nakit para ve diğer varlıkların tümü. Üzerinden faiz hesaplanacak olan esas para veya…