Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Çalışacağınız Kurumu Seçerken

7

İşverenler hakkında bilgi edinmek 
Alanınızda personel arayan kaç şirket sayabilirsiniz? İş aramanın önemli bir parçası da farklı işverenler hakkında bilgi edinmektir. Bunun için öncelikle mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeli, sonra da bunları karşılaştırabilmek için kriterler bulmalısınız.

Bilgi kaynakları 
Aradığınız bilginin önemli bir bölümünü üniversitenizin kariyer merkezinden edinebilirsiniz. İşverenler hakkında bilgi edinmek için sıkça kullanılan diğer kaynaklar da şöyle listelenebilir:

 • Şirket rehberleri
 • Kariyer yayınları
 • Şirket sunumları
 • Tanıtım malzemeleri
 • İnternet
 • Videolar (örneğin sunum görüntüleri)
 • Kariyer fuarları
 • Linkedin
 • Sosyal Medya
 • Üniversite iletişim ağları: öğretim görevlileri, kariyer danışmanları
 • Kişisel iş deneyimleri ya da tanıdık çalışanlar
 • Basında çıkan makaleler
 • Referans kitapları
 • Kütüphaneler

Şirketler kendileri hakkında ne kadar objektifler? 

Kurumsal tanıtım malzemeleri pek çok açıdan sorunlu olabilir. Şirketler her zaman olumlu tablolar çizmek isterler ama yüksek sirkülasyon oranları ya da birçok yeni mezunun yaşadığı düş kırıklıkları temkinli davranmak için yeterli nedenlerdir.

Tanıtım malzemelerini değerlendirirken aşağıdaki 4 testi uygulayabilirsiniz:
1. Metnin kaynağı/yazarı
Metni kimin, niçin yazdığını sorun. Bu metinler şirketlere başvururken yazdığınız CV’lerin kurumsal karşılığı olarak görülebilir: tanıtım materyallerinin büyük bölümü sizi şirketlere çekmek için yazılır. Okuduğunuz bu metinler sizce ne kadar objektif?
2. Doğruluk
Bazı tanıtım materyalleri kısa sürede zaman aşımına uğrar; satın alma ve birleşmeleri takiben kurum içi şartlar radikal bir biçimde değişebilir. Öte yandan, yapısal olarak çok büyük ve karmaşık olan şirketlerde farklı bölümlerin özelliklerini genel tanımlamalarla açıklamak çok zordur.
3. Derinlik
Ne kadar ayrıntıya sahipsiniz? Elinizdeki broşür genel olarak eğitim ve stajdan mı bahsediyor yoksa teklif edilen işin içeriği açıkça belirtiliyor mu?
4. Atlananlar
Şirketle ilgili sizin haberdar edilmediğiniz birçok konu olması muhtemel. Ticari başarı endişeleri, yeniden yapılandırmalar, süregelen etik problemler ya da yüksek personel sirkülasyonu yaşanıyor olabilir.

Kurumsal imaj yönetimiyle nasıl başa çıkacaksınız? 

Farkında olun 
Yeni mezunları işe almak için hazırlanan broşürler ve reklamlar çoğu zaman şirketin yatırımcı, müşteri ve rakiplerine karşı profilini yükseltmeyi amaçlayan daha geniş bir halkla ilişkiler kampanyasının parçasıdır.

Alışılmamış yolu tutun 
Geleneksel bilgi kaynaklarına bel bağlamayın. Firmalar hakkında alternatif bilgi kaynakları düşünün. İnterneti ve üniversitenizin kütüphanesini kullanarak daha fazlasını öğrenmeye çalışın. Gazeteler, mesleki dergiler ve ticaret dergileri işinize yarayabilir.

İşin iç yüzünü de görün 
Bir şirket hakkında en çok şeyi bilmenin yolu kuşkusuz orada çalışmaktan geçer. Eğer hala öğrenciyseniz hedeflediğiniz şirkette stajınızı yapabilir ya da yarı zamanlı çalışabilirsiniz. İkinci en iyi yol ise orada çalışan biriyle temas etmeniz olacaktır. Kariyer merkeziniz aracılığıyla yeni mezunlarla tanışabilirsiniz. Öğretim görevlileriniz de bağlantı kurmanızda size yardımcı olabilir.

Becerikli bir araştırma 
Şirket sunumlarına ve kariyer fuarlarına sınayıcı sorular hazırlamış olarak gidin. Özellikle
yeni mezunlara kurumun beklentilerini ne şekilde karşıladığı hakkında sorular sorun.

Potansiyel işverenlerinizi değerlendirme 
Genel olarak hangi alanda çalışmak istediğinize karar verdiyseniz, sıradaki en büyük iş çalışmak istediğiniz şirketi seçmek olacaktır. Hacim, kültür ve mevki açılarından birbirinden farklı o kadar çok alternatif var ki… Ama en önemlisi size uygun olup olmaması ve bunu tayin edebilmek için de potansiyel işverenleriniz hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmelisiniz.

İdeal işvereninizde olmasını istediğiniz olumlu özellikleri belirleyip bunu farklı şirketleri karşılaştırmak için bir kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz.


Bu metin Pearson Education Ltd.’in FTPH etiketli Graduate Career Handbook (Mezun Kariyer El Kitabı) yayınından alınmıştır. 

 

Tracback açıktır.