Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Değişimi Desteklemek: Optimist Kitap’ın İş Dünyasına Kazandırdıkları

0 27

İçerisinde yaşadığımız yüzyıl, başta iş dünyası olmak üzere sosyal yaşantı ve toplumsal yapının hızlı bir dinamizm içerisinde olduğunu vurgulamaktadır. Bu yönüyle, iş dünyası ve toplumsal alanın tüm kademelerinde başarılı olabilmenin koşulu, söz konusu dinamizme hakim olacak ve/veya bunu yönlendirebilecek entelektüel zeminin inşasını zorunlu kılmaktadır.

İnsanın, ait olduğu zamanın etken bir unsuru olduğu tezini vurgulayan sosyal bilimlere göre birey, hayatı ve çevresini, uğraşı ve becerilerini sürekli geliştirmek durumundadır. 21. Yüzyıla hakim olacak birey ve/veya liderlerin davranış biçimlerini geliştirmeyi ve bu yönde yeni bir davranış kazandırmayı amaç edinen sosyal bilimlerin en temel uygulama alanlarından birisi ise iş dünyasıdır.

Liderlik_Kapak.inddBuradan hareketle, genelde küresel ekonomik ve finansal çevrelerin gerektirdiği nitelikte analize dayalı liderlik, çok boyutlu düşünme ve bu yönde finansal raporlama/uygulama, özelde ise yönetsel becerilerin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye taşınması gerekliliği Türk İş dünyası için ivedilikle yerine getirilmesi gereken koşutlardan birisidir.

Söz konusu koşutları yerine getirebilmenin temel gereksinimleri ise, küresel düzeyde liderliğe öncülük eden bilimsel yayınların analitik bir okuma ile takip edilmesidir. Türk İş Dünyasının “Yönetim, Liderlik ve Strateji” alanlarında söz konusu bilimsel yayınlara ulaşmasında büyük bir destekçisi bulunmakta.Optimist Kitap tarafından, Harvard Üniversitesi’nin seçkin profesörleri ve yönetim guruları tarafından uluslararası literatüre kazandırılan eserler Türkçe literatüre kazandırılmakta ve bu yönüyle Optimist Kitap Türk İş Dünyası liderlerine eşsiz bir hizmette bulunmaktadır.

Parantez arasında vurgulamakta fayda var, uluslararası akademik literatüre hakim olan birisi olarak, Optimist Kitap’ın çevirileri yapılan eserlerinin çeviri kalitesinin de oldukça yüksek olduğunu belirtmek istiyorum.

Öte yandan Optimist Kitap tarafından son aylarda yayımlanan Gün Gün Drucker adlı eser, başucu kitabım niteliğinde. Çünkü, eserde tarihsel olarak bir ajanda mevcut ve iş dünyası liderleri takvimlerinin güncel tarihlerine göre yönetim gurusu Peter Drucker’ın iş dünyası reçetelerini okuyabilmektedirler. Buna ek olarak söz konusu serinin bir parçası olarak yayımlanan, Harvard Business Yönetim 2.0 ve Liderlikbaşlıklı eserler şu sıralar analitik bir okuma ile incelediğim yayınlar arasında.

Yönetim 2.0’ın başlıkları ise şöyle;

• Yeni bir liderlik vizyonu yaratın

• Öğrenme arzunuzu artırın

• Yaratıcılığı sonuçlarla birleştirin

• İlham verici bir lider haline gelin

• Temel ilkelerde uzmanlaşın

• Çalışanlarınızın başarısız olmalarına izin verin

• Gizli yetenekleri tespit edin

• Ekibinizi yeni stratejiye yeniden odaklayın

• Krize hazırlıklı olun

• İnovasyonu teşvik edin

• Sosyal medyaya akıllıca yatırım yapın

• Müşteri hizmetinizi iyileştirin

• Müşterinizin istediği hizmetleri geliştirin

Liderlik adlı eserin ise içerisinde yer alan makaleler  ve yazarları ise şu şekilde;

• Daniel Goleman, Lideri Lider Yapan Nedir?

• Peter F. DruckerEtkin Yöneticiyi Etkin Yapan Nedir?

• John P. KotterLiderler Gerçekte Ne Yapar?

• Ronald A. Heifetz ve Donald L. LaurieLiderlik Çalışması

• Robert Goffee ve Gareth Jones, İnsanlar Liderliğinize Ne Diye Gerek Duysun?

• Warren G. Bennis ve Robert J. ThomasLiderlik Potaları

• Jim Collins5. Seviye Liderliği

• David Rooke ve William R. TorbertLiderliğin Yedi Dönüşümü

• Bill George, Peter Sims, Andrew N. McLean ve Diana MayerÖzgün Liderliğinizi Keşfetmek

• Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski ve Peter M. SengeTamamlanmamış Lideri Övmek

Netice ile, Optimist Kitabın Türk İş Dünyasının değişimine sağladığı katkı gözler önünde ve bu gerçekten bir takdiri hak eder nitelikte…

Bu son eserler ile birlikte uzmanlık alanım olan, Optimist Kitap’ın Strateji başlıklı özel eserinin iş dünyasına kazandırılma tarihini sabırsızlıkla bekliyor, kendilerine Türk İş Dünyasının küresel rekabetçilik düzeyini yükseltme adına sağladıkları entelektüel destek ve özverileri için şükranlarımı sunuyorum.

Bir Cevap Yazın