Düşük Hacimli Üretimde Kalite Kontrol Sistemi Tasarımı

92

Projenin yürütüldüğü firma havacılık sektöründe uçak gövde parçaları üretmektedir. Yıllık yaklaşık 250,000 adet ürün (parça) üreten firma, 800’den fazla çeşit parçanın üretimini yapabilmektedir. Üretilen bu parçaların kalite kontrol sisteminin muayene temelli olması, hata önleyici çalışmaların yeterli olmaması, müşteri şikayetlerinin, yeniden işleme ve hurda miktarlarının yüksek olması ve kısıtlı kalite kontrol kapasitesi nedeniyle ölçüm yapmakta zorlanılması; bu çalışmanın başlatılmasına yol açan temel nedenler arasındadır.

Bu çalışmada; düşük hacimli üretime sahip Küçükpazarlı Havacılık firması için, üretim süreçlerinin ve parçaların
kalitesini kontrol etmek ve iyileştirmek amacıyla bir sistem tasarlanmıştır. Firmanın mevcut kalite kontrol yaklaşımı hata önlemekten ziyade, %100’e yakın muayeneyle hataları ayıklamaya yöneliktir. Ürün çeşitliliğinin fazla, üretim hacminin düşük ve kontrol kapasitesinin kısıtlı olması etkili bir kalite kontrol sisteminin tasarımını güçleştirmektedir. Bu çalışmada önerilen sistem, ürünlerin çeşit ve miktarlarındaki değişiklikleri, sistemdeki iyileşmeleri ve kapasite kısıtlarını dikkate alan mekanizmalara sahiptir. Önerilen yaklaşımlardan ilki; üretim süreçlerinin yeterliliği hakkında geri bildirim alıp, onları kontrol altında tutarak hataları önlemeye yarayan İstatistiksel Süreç Kontrol yaklaşımıdır. İkincisi; hata önceliklerine göre iyileştirmelerle hataları azaltmaya yarayan Hata Türü ve Etkileri Analizi’dir. Son olarak, etkili bir kalite ölçüm sisteminin oluşturulması için Ölçüm Sistemi Analizi ile Muayene Planlaması için bir matematiksel model ve Kabul Örneklemesi için yöntemler önerilmiştir. Bu çözüm yaklaşımlarının etkileşimleri bir akış diyagramında gösterilmiştir. Önerilen sistemin uygulanmasına başlanmış; elde edilen sonuçlar ve sistem tartışılmıştır.

İlgili çalışmayı indirmek için tıklayınız.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Yoruma kapalıdır.