Endüstri Mühendislerinin ve Yöneticilerin Alması Gereken Eğitimler / Kurslar

1 6.964

Endüstri Mühendislerinin veya adaylarının mevcut üniversite (lisans-yüksek lisans) eğitimi sırasında mutlaka kaçırmaması gereken veya olmaması durumunda dışarıdan edinmesi gereken eğitimleri ve dersleri bulma konusunda çalıştım. Sn. İlker Murat Ar hoca, Endüstri Mühendisi Sn. Filiz ULVİ’ nin görüşlerini alarak, danışmanlık firmalarının içeriklerini ve yurtdışında yöneticiler için tavsiye edilen makaleleri inceleyerek Endüstri Mühendislerinin Alması Gereken Eğitimler / Kurslar yazısını sizlerin beğenisine sunuyorum. Endüstri Mühendisinin Okuması Gereken Kitaplar listesinde iş dünyasından çok geri dönüş aldım ve bunun yöneticileri, işletme öğrencilerini de kapsaması sebebiyle tekrar başlıklandırabileceğine dair tavsiye almıştım. Bu sebeple başlığa Yönetici kelimesini de eklemenin doğru olacağı kanaatindeyim.  Aşağıdaki listede üniversitenizin lisans eğitminde zorunlu ders olan eğitimlere yer vermedim (Yöneylem Araştırması, Üretim Sistemleri vb.). Çünkü, bu eğitimler endüstri mühendisi tarafından alınmama imkanı yok. Buna ek olarak, endüstriyel oluşumlar içersinde yer alan meslektaşlarımızın ve eğitim alırken özgün olmayı hedefleyenler için fark oluşturacak eğitimleri toparlamaya çalıştım. Aslında girişimci olmak isteyenlerden, üretimde çalışmak isteyenlere ve yöneticilik konusunda gelişmek isteyenlere kadar bir çok dala bölünse de genel hatları yakalamak istedim. Gelgelelim Endüstri Mühendislerinin ve Yöneticilerin Alması Gereken Eğitimler listesine:

Sezgisel Yöntemler

Latince Heuristic olarak adlandırılmakta olan bu yöntem, tecrübeye dayalı problem çözme, öğrenme ve araştırmayı kapsamaktadır ancak, kesin çözümler değil optimal çözümleri önünüze koyar. Detaylı araştırmaların kullanışsız olduğu zamanlarda, sezgisel yöntemler zihinsel yükü hafifleterek tatmin edici çözümü bulmak için karar verme sürecini hızlandırır. Bazı üniversitelerde bu ders müfredatta bulunmaktadır. Neler Kazandırır bu eğitim dersek de:  “Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.” denebilir.

Verimlilik Artırma Yöntemleri ve Yalın Üretim Eğitimi

verimlilikVerimlilik bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaĢtırılması ve verimliliğin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesi toplumsal bir ihtiyaçtır. Ancak, endüstriyel faaliyetler için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Birçok firma bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Eğitimlerde başarılı olanlara yalın adam sıfatı ile onurlandıran önemli eğitimlerdir. Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, Atölye Amirleri, Kalite Birim Personeli, Planlama Personeli ve Üretim Personeli tarafından alınması uygun görülse de herkesin alması gerektiği başlıca eğitimlerdendir. Eğitim geniş alanda teknikler içerse de bu

Kaizen Eğitimi, 5S Eğitimi, Poka Yoke Hata Önleme Eğitimi, SMED Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi Eğitimi, VSM Değer Akış Analizi Eğitimi, TPM Toplam Verimli Bakım Eğitimi, Verimlilik Arttırma Teknikleri Eğitimi

Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi

Günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmek için iyi bir eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımların bulunması için tercih edilebilecek bir eğitim.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bilgi ve haberleşme teknolojilerinin yoğun biçimde kullanımı ve işletmeler arası işbirliğinin geliştirilmesi ile ortaya çıkan yeni iş sistemlerinden biri olan tedarik zinciri yönetimi (supplychain management-SCM) müşteri tatminini artırmak ve rekabetçi kalabilmek gibi amaçlara ulaşabilmek amacıyla işletmelerce son yıllarda yoğun olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu eğitimin alınmasında çoğu lisans eğitiminde seçmeli olarak faydalanılabileceği gibi dış kaynaklı danışmanlık firmalarınca da bu eğitim verilebilinmektedir.

Veri Madenciliği – Veri Analizi

veri madenciliğiBilgisayarların bilgi saklama kapasitelerinin artmasıyla birlikte bilgi kaydı yapılan alanların sayısı da artmaktadır. Bundan dolayı eldeki verilerin analizi ve sonucu bu verilerden kestirme yöntemlerinin önemi karar vericiler için gittikçe artmaktadır. Bilgisayar sistemleri ile üretilen veriler tek başlarına değersizdir, çünkü çıplak gözle bakıldığında bir anlam ifade etmezler. Bu veriler belli bir amaç doğrultusunda işlendiği zaman bir anlam ifade etmeye başlar. Bu yüzden büyük miktardaki verileri işleyebilen teknikleri kullanabilmek büyük önem kazanmaktadır. Bu ham veriyi bilgiye veya anlamlı hale dönüştürme işlemleri veri madenciliği ile yapılabilmektedir. Veriyi bilgiye çevirmeye de veri analizi denir. Bu eğitim de ders olarak birçok üniversitenin müfredatında yer almaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

CRM uygulama yönünde karar veren işletmeler bunun sonucunda, müşteri ihtiyaçlarını tanımlama ve müşterilere daha iyi hizmet etmek için kendi stratejilerine yeniden odaklanırlar. İşletmelerin, müşterilerle olan ilişkilerinde müşteri tatmini sağlamasını, müşterinin yaşam boyu değeri temelinde müşterilerle stratejik ilişkiler gerçekleştirmesini ve ilişkileri yönetmesini amaçlayan ve bunu yaparken de teknolojiden yararlanan yönetim stratejisi, müşteri ilişkileri yönetimidir. Açık Öğretim Fakültesinden Mühendislik müfredatlarında olan ve işletmeler için çok kritik bir öneme sahip olan bu eğitimin dışarıda ise danışmanlığından tutun yazılımına kadar birçok alandan işletmelere hizmet olarak verildiğini görebilirsiniz. Üniversite bünyesinde bu eğitimi ücretli olarak veren üniversiteler de mevcut.

Yenilikçi Düşünme ve Fikirlenme Teknikleri

Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkca, mevcut bilgiyi nasıl rekabet avantajına dönüştürdüğümüz önem kazanmaktadır. Program, yaratıcı fikir ve uygulamalarla fark edilmenizi sağlayacak gerekli beceri ve araçları aktaran bir eğitim. Zihnin çok daha verimli kullanmanın ve etkili tekniklerle parlak fikirler üretmenin önünü açan teknikleri sizlere sunulduğu eğitimlerdir.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Genel olarak bu eğitimden anlanan yazılımın alınması ve o yazılımı kullanma konusunda eğitimleri kapsıyor gibi gözükse de mantığının anlanması ve öneminin kavranması gibi çok temel konularda eksiklikler firma çalışanlarında ve yetkililerinde su yüzüne çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili yaşanan sorunları bir yazımda dile getirmiştim. Bilgi sistemleri konusundaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyen bilgi sistemleri departmanı çalışanları ve yöneticileri ile kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında sistem analisti, proje yöneticisi ve kullanıcı olarak rol almak isteyenler ve kariyer hedefine kurumsal kaynak planlaması sertifikası ile ulaşmak isteyenler başta olmak üzere; yönetici ve yönetici adaylarına  yönetim bilgi sistemleri ve dijital uygulamalar, bilgi teknolojileri ve politikaları, bilgi sistemi yazılımları, bütünleşik bilgi sistemlerinin kurulması, bilgi sistemleri projelerinin uygulama süreci, bilgi yönetimi, yapay zeka ve yönetim kararlarının desteklenmesi, bilgi sistemlerinin güvenliği, bilgi sistemleri ve düzeyleri, muhasebe bilgi sisteminin temel yapısı, veri tabanı ve yönetim, bilgisayar ve muhasebe, temel döngüler ve kaydetme ve raporlama işlemleri, kurumsal kaynak planlamasının kavramsal yapısı, kurumsal kaynak planlaması projelerinin yönetimi, muhasebe ve finans modülü, üretim ve planlama modülü, müşteri ilişkileri yönetimi modülü, tedarik zinciri yönetimi modülü ve insan kaynakları yönetimi modülü,  gibi konularda bilgiler sunarak, teknolojik uygulamaları yürütebilecek beceriler kazandıracak ve kariyerlerini bilgi sistemleri alanında ilerletmeye olanak sağlayacak özelliklere sahiptir.

İnovasyon Bazlı  Eğitimler

yenilikçi düşüneGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Dekanı’ nın ifade ettiği “Ekonomimizde katma değer artışı daha çok ara mallar ithal edip, nihai mal üretimi gerçekleştirilerek yapılmaktadır. Bu durum üretimin her sürecinde dış ticaret açısından avantajı olmayan montajcı bir ekonominin gelişmesine neden olmaktadır.” gibi bu durum şuanki ve önümüzdeki süreçte inovasyonun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyuyor. Üniversite Sanayi İş Birlikleri, Uluslararası Hibe Destekleri, KOSGEB uygulamalı Girişmicilik Eğitimi,  İnovasyon Yönetimi Eğitimi ve Yeni Ürün Geliştirme vb. eğitimler çok önem arz edebilmektedir. Yeni Ürün Geliştirme dersleri Finlandiya ve Kanada eğitim sisteminde çok geniş yer tutmakta olduğuna da şahit oldum. İnovasyonun olmazsa olmazı ve bir ülke için en önemli meselelerden birisi de bu inovasyonu belgelemek yani patent-marka tescillerini almaktan geçiyor. Patent ve Marka Tescili de altın bilezik olarak gelişiminizin bir parçası olabilir.

ISO 9001 2008 İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001 2008 sistemini detaylı öğrenmek isteyen öğrenciler, şirketlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanları ilgilendiren bir eğitim. ISO kalitesini bilmek bölümümüzün temel ihtiyaçlarından biri durumundadır. ISO 9001:2008 in uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerinin kazanılması bir ihtiyaçtır.

İş sağlığı ve güvenliği

iş güvenliği ve sağlığıÜlkemizdeki tüm işyerlerine kademeli olarak ‘İş Güvenliği Uzmanı’ görevlendirme zorunluluğu getirildi. ‘İş Güvenliği Uzmanı’na duyulan ihtiyaç her geçen gün artarak devam ediyor. ‘İş Güvenliği Uzmanları’nın mühendis, mimar veya iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunu olması gerekiyor. Burada bird Endüstri Mühendisi olarak bu sertifikanın alınması büyük artı olacaktır. Türkiye ne yazıkki iş kazalarında dünyada hatrı sayılır başarısızlıklara imza atıyor.

İş Etüdü ve Ergonomi Eğitimi

ergonomyİşi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak, Önerilen metot ile gerekli malzeme ve araçları standart hale getirmek, Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak,Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek, İş ile ilgili doğru zaman standartlarını saptamak, Metodun standart uygulamaya geçirilmesini sağlamak, Üretimde kullanılan kaynaklardan yararlanma oranını artırmak,İşgücünü eğitmek, Ergonomik açıdan çalışma koşullarını iyileştirmek için bu eğitim kurumsal olarak veya birçok lisans eğitiminde seçmeli olarak edinilebilir.

Üretim Planlama ve Stok Kontrol Eğitimi

stok yonetimiTemel üretim planlama ve kontrol yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temini ve satış-stok-üretim-tedarik arasında uygun bir dengenin kurulmasına yardımcı olan bir eğitimdir. Hiç şüphesiz bölümümüzün temel ihtiyaçlarından birisi durumundadır. Kurumsal olarak alan firmalar olduğu gibi, üniversite eğitimindede bir çok ders tarafından beslenir.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Organizasyonlarda sürekli olarak ileriye gitmenin temel kurallarından biri, “iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi” ve olası “problemlerin çözülmesidir”. Yaratıcı düşüncelerin problem çözme ve karar verme sürecini olumlu etkilediği herkes tarafından bilinmektedir. Katılımcıların, iş yerlerinde rutin faaliyetleri esnasında veya proje çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümü için geliştirilen teknikler hakkında uygulama yapabilecek seviyeye gelmeleri ve iş yerlerinde söz konusu uygulamaları hayata geçirmeleri bu eğitimler tarafından temel oluşturmaktadır.

Maliyet Minimizasyonu (Optimizasyon) Eğitimi

Doğrusal programlama mantığını tam anlamıyla kavranılarak, anlatılacak bilgisayar programlarını kullanarak maliyetleri düşürmeye yönelik modelleri oluşturmaları ve bu suretle işletmelerinin maliyetlerini optimize edebilmeleri Endüstri mühendislerinin temel görevlerindendir. Bu eğitimler ve bazı modellemeler mevcut eğitim sisteminde olsa da birçok danışmanlık firması bu konuda hizmet vermektedir.

Stratejik Yönetim Eğitimi

strateji yonetimiYöneticilerin stratejik olarak bir olaya yaklaşması gerekmektedir. Stratejik düşünme ve bu konuyla alakalı Endüstri Mühendislerinin Okuması Gereken Kitaplar listesinde bir çok kitap listemizde yer almıştı. 50 farklı şirkette yapılan ve çeşitli ülkeleri kapsayan bir araştırma, stratejik yönetimin en çok beğenilen üç faydasını şöyle sıralamaktadır: Şirket için daha net bir vizyon, Stratejik önemi yüksek olan konulara odaklanabilmek, Kurumun çevresindeki hızlı değişimi daha iyi anlayabilmek.

Kurumsal Kimlik Eğtiimi

Kurumun ve kurum yöneticilerinin belirlemiş olduğu amaç, hedef, strateji ve politikaların sadece yönetici kadrosu ile sahiplenilip uygulanması değil, tüm kurum çalışanları tarafından aynı amaç ve hedefe ulaşmak için sinerji sağlanması ve topyekün mükemmelliği amaçlamaktadır. Bu eğitmi Türkiye’ de çok yaygın olan aile firmalarının kurumsallaşması adına bir adım olarak düşünebiliriz. Kurumsallık bir firmanın vizyonunu ve amaçlarını tamamen değiştirebilir farklı ufuklar açabilir.

Performans Yönetimi

performans yönetimiİşletmenin genel olarak başarılı olup olmadığını ve hangi noktada olduğunu belirler. Performans Yönetimi, kurumların belirlemiş oldukları hedeflere ne derece ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya koyan en önemli sistemlerden biridir. Bu nedenle kurumsal olarak tercih edilmesi gereken eğitimlerdendir.

Sektörel veya Departman tercihine göre Pazarlama ve Satış Geliştirme Eğitimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Geliştirme Eğitimi, Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı gibi eğitimlerde Endüstri Mühendisi ve Yöneticilerin eğitim tercihi listesine girebilmektedir.

1 Yorum
  1. Betül Nurdogan diyor ki

    Merhaba öncelikle bubfaydali çalışma için teşekkürü borç biliyorum. Endüstri Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun oldum geçen yıl iş sağlığı güvenliği üzerine yüksek lisans yaptım ve Bakanlıkça düzenlenen sınava katılarak B sınıfı sertifikaya hak kazandım. Şu anda mesleki gelişim için araştırma içindeyim iş güvenliği alanını şu an istemiyorum. Fakat bu eğitimlerin verildiği hiç bir kurum bulamıyorum. Bilginiz varsa paylasirsaniz çok makbule geçer.

Bir Cevap Yazın