Endüstri Mühendisliğinde İstatistiğin Önemi

148

,

 

 

Endüstri Mühendisliğinde İstatistiğin Önemi

 

Endüstri mühendisleri imalat sektörünün her alanında olduğu gibi bankacılık,finans,sigorta,turizm,bilişim ve eğitim gibi hizmetler sektöründeki işletmelerde de yoğun olarak çalışmaktadırlar.Tüm bu sektörlerde tedarikten satışa,bütçelemeden pazarlamaya,yönetim bilişim ve karar destek sistemlerinin tasarlanmasından ,yeni ürün/hizmet geliştirmeye ,kalite geliştirme ve iyileştirmeden teknoloji transferine kadar,tüm fonksiyonel,operasyonel ve stratejik yönetim süreçlerinde görev alabilmektedirler.Yapılan tüm çalışmalarda genellikle belirsizlik söz konusudur.Bunun için firmalar ; politik,ekonomik,teknolojik gelişmeleri yakından izlemeli,hem imalat sektöründe,hem de hizmet sektöründe çevrelerini kontrol altında tutmalıdır.Şekilde bir firmanın pazardaki veri/bilgi kaynakları ve akışlar gösterilmektedir. Endüstri mühendisinin eş anlı olarak gözönünde bulundurması gereken firma içi ve dışı bileşenleri vardır Örneğin firma içi olarak yönetim, finans,üretim dağıtım firma dışı ise rakipler,tedarikçiler, iş ortakları .Bir endüstri mühendisinin ,firmada görev yaptığı poziyona göre bu bileşenlerin en azından birkaçına ilişkin veri ve bilgiyi çok düzenli takip ve analiz etmesi gerekir.Bu karmaşık yapıyı analiz etmek ve içinden bir çözüm çıkarmak ,ancak çok boyutlu düşünmeyi sağlayan istatistik teknikleri kullanarak mümkündür.İlgili veri ve bilgileri toplanmasından depolanmasına , kullanıma sunulmasından analiz edilip yararlı bilgilere ulaşmasına kadar her aşamada bilgisayar teknolojisinin yanında ,farklı bir istatistik tekniğine ve istatistiksel bakış açısına ihtiyaç vardır.

Merve Koç                                                            Kaynakça:Prof.dr Ercan Öztemel(editör) 2016Papatya Yayıncılık “Endüstri Mühendisliğine Giriş” kitabı

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Yoruma kapalıdır.