Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Fabrika Montaj Hattının Kurulumu

0 60

Üretim çizelgeleme, bir ürünü oluşturan iş parçalarının tek veya çok sayıdaki makinelerde hangi sırada ve ne zaman işleneceğinin belirlenmesidir.Üretim çizelgeleme problemleri, üretim tipine göre çok farklı biçimlerde olabilir.

Bu çalışmada, plastik parça üreten bir fabrikanın montaj hatlarının çizelgelenmesi problemi ele alınmıştır. İşletmede
var olan montaj hatlarının bazılarında sadece belli parçalar üretilebilmektedir. Bazı hatlar ise paralel çalışabilmektedir.
Montaj hatlarında kısa ve standart işlemler yapıldığından üretim tek kademeli olarak varsayılmıştır. Böylece, özel ürünleri üretebilen montaj hatlarının çizelgelenmesi problemi, tek makine çizelgeleme problemi, alternatif hatları çizelgeleme problemi ise özdeş paralel makine çizelgeleme problemi olarak ele alınmıştır. İşlerin hazır olma zamanları ve paralel montaj hatlarında her vardiyada farklı sayıda hattın çalışabilmesi gibi sürece özel kısıtlar mevcuttur. Söz konusu kısıtları dikkate alacak şekilde iki matematiksel model geliştirilmiştir. Oluşturulan modeller GAMS yazılımı kullanılarak çözülmüş ve elde edilen sonuçlar mevcut çizelgeler ile karşılaştırılmıştır.

Çizelgelemenin nasıl olduğuna ilişkin çalışmanın tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın