Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Farklı Tür Yönetim Eğitimleri Arasındaki Bağlantı – Emrah ERCAN

0 120

Yönetimde çok yönlülük, bir yönetici tarafından sahip olunması gereken en iyi özelliktir. Yönetim eğitimlerinin genel itibariyle karmaşık olmasının asıl sebebi de budur. Ancak risk yönetimi, küçük işletme yönetimi, gayrimenkul yönetimi, proje yönetimi ve otel işletmeciliği gibi birbirinden çok farklı olan yönetime dayalı eğitim konuları, özellikle katılımcının seçimine bağlıdır. Bu eğitimler birbirinden bağımsız olsalar bile, bir öğrenci her zaman, daha sonra yönetmek zorunda olacağı şirketin büyüme ve gelişimlerini ölçmek için proje yönetimi ve risk yönetimi eğitimleri alması gerekir. Bu eğitimlerin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için, öncelikli olarak anlaşılması ve cevap bulunması gereken soru; “yönetim eğitimi genel olarak nedir?” olacaktır.

Daha önce görebiliyor olduğumuz gibi, yönetim eğitimi konuları tümüyle birbirlerine bağlantılıdır. Bu durumda yönetim eğitimleri içerisindeki büyük bağlantı nedir? Temel yönetim becerilerinden farklı olarak, her bir yönetim eğitimi için en önemli ortak özellik bir projenin, bir hedefin varlığıdır.

Her bir yönetim dersi arasındaki bağlantı da temel olarak, yönetme gerçeğine ve yönetimin temel faaliyet ve becerilerine (stratejilerin planlanması, projeler ve finansal gerçeklikler, iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi ve risklerin tahminlenmesi, faydalar ve fırsatlar) dayalıdır.

Emrah ERCAN

Endüstri Mühendisi, MBA, BT Stratejisi ve Kurumsal Mimari Analisti

emrahercann.wordpress.com

Bir Cevap Yazın