Faydalı Excel Fonksiyonları

23.300

Excel muazzam fonksiyon sayılarının analiz edilmesini, denetlenmesini ve hesaplanmasını sağlar. Onlardan bazıları birçok Excel kullanıcısı tarafından her gün kullanılırken sadece küçük finans grupları, istatistik ve ya uzman mühendisler Excel’i anlamak için ve ihtiyaç duydukların da kullanırlar.

Bu eğitimde, Microsoft Excel’de mevcut olan bütün fonksiyonları araştırmak amacımız değil. Bu sayfa da, siz en faydalı ve en çok kullanılan derinlemesine ele alınmış ve kişileştirilmiş olarak adım adım yönlendirilmiş Excel fonksiyonlarını bulacaksınız.

Fonksiyonların çoğu aşağıda liste şeklinde Excel çalışma sayfası işlevleri ve formüller kısmı olarak hücre içinde kullanılmıştır. Son kategori geleneksel Excel fonksiyonlarını ve namı değer kullanıcı tanımlı fonksiyonları içerir. VBA tabanlı fonksiyonlar vardır ve bunlar Excel temellerini geleneksel fonksiyonellik ile genişletir. Kısa tanımlamalar ve örneklerin kullanımı ile ilgili fonksiyonları listelemek için kategori seçiniz.

1)Excel Metin Fonksiyonları (Dizi Fonksiyonları)

Metin dizilerini işlemek için muhteşem birçok Microsoft Excel fonksiyonları vardır. En önemli olanları:

1.1)METNEÇEVİR İşlevi

METNEÇEVİR(Value;format_text)– Belirlenmiş formatta sayı ve ya tarihi, sınama dizesi içine dönüştürür. Burada:

Value metine dönüştürmek istediğin sayısal değer.

Format_text geçerli format.

Aşağıdaki formüller Excel Metin fonksiyon eylemini göstermektedir.

=METNEÇEVİR(A1; “gg/ aa / yyyy”) – A1 hücresi içine tarihi metin dizesi olarak geleneksel USA tarih formatı olarak dönüştürür, “01 /04/2015” gibi (ay/gün/yıl).

=METNEÇEVİR(A1; “€#, ##0.00”) – A1 hücresi içine para birimini metin dizesi olarak çevirir, “€3.00” gibi.

1

1.2)Birleştir Fonksiyonu

BİRLEŞTİR (metin1;[metin2]; …)– Tek bir hücre içerisinde çeşitli hücrelerden alınan çeşitli metin parçalarını birlikte kullanmak veya birleştirmek için değerlerin tek bir hücrede birleştirilmesi için tasarlanmıştır. Analog sonuçlar Excel tarafından kullanılan & operatörü ile gerçekleştirilir, aşağıda ekran görüntüsü olarak gösterilmiştir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde yukarıdaki fonksiyonun nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

                                                                   2

1.3)Kırp Fonksiyonu

KIRP(metin)- Satır aralığını, yazının sağındaki boşluk ayrıca kelimeler arasındaki fazlalığı kaldırır. Burada metin içeren her iki hücreden metin dizesi veya kaynakta istediğiniz boşluğu kaldırırsınız. Örnek kullanım için belirtilen ekran görüntüsü gösterilmiştir.

3

1.4) YERİNEKOY Fonksiyonu

YERİNEKOY(metin;eski metin;yeni metin;[örnek_sayı])– Bir karakter dizisi ile diğer bir karakter dizisini(eski metin dizesi) belirlenmiş hücre veya metin dizisi içerisinde yer değiştirir. YERİNEKOY fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

Text- Orijinal metin dizesini ön plana çıkarmak istediğin yerde olan bir noktaya referans eder.

Old_text– Yerini değiştirmek istediğiniz karakterdir.

New_text– Eski metin ile değiştirmek istediğin karakterdir.

Nth_apperance– İsteğe bağlı parametre, değiştirmek istediğiniz eski metin ile yeni metin olayını belirler. Belirtilmezse,  o zaman her eski metin olayı yeni metin ile değiştirilecek.

Örneğin, aşağıdaki YERİNEKOY formülünde ki bütün virgüller Z2 hücresi içerisinde noktalı virgül ile yer değiştirecek.

=YERİNEKOY(Z2, “ ,” , ” ; ”)

4

1.5)DEĞER Fonksiyonu

DEĞER(text)- Metin dizisini sayıya dönüştürür. Diğer Excel formülleri ve hesaplamaları içinde kullanılan sayılar içinde sayıları gösteren bir metin formatı olarak biçimlendirilmiş değerleri dönüştürme söz konusu olduğunda bu işlev çok yararlıdır.

1.6)ÖZDEŞ Fonksiyonu

ÖZDEŞ(text1;text2)- iki metin dizesini karşılaştırır, eğer iki değer de tamamıyla aynı ise olay DOĞRU’ ya dönüşür, aksi taksirde olay YANLIŞ’ a dönüşür.

Örneğin, Eğer A2 “elmalar” ve B2 “ELMALAR” ise, formül =ÖZDEŞ(A2;B2) olayı YANLIŞ’ a dönüşecek, çünkü değerler tam olarak eşleşmiyor.

ÖZDEŞ fonksiyonu nadiren kullanılır, ama daha fazla karmaşık görevler içerisinde faydalıdır, Excel de büyük-küçük harf duyarlılığı düşeyara gibi.

5

1.7)Metin Durumunu Değiştirme Fonksiyonları (BÜYÜKHARF, KÜÇÜKHARF, YAZIM.DÜZENİ)

Microsoft Excel 3 metin fonksiyonu olan BÜYÜKHARF, KÜÇÜKHARF, YAZIM.DÜZENİ arasında dönüştürme sağlar.

BÜYÜKHARF(metin)- Bütün karakterleri belirlenmiş metin dizesi içerisinde büyük harfe çevirir.

KÜÇÜKHARF(metin)- Metin dizesi içerisinde bulunan bütün büyük harfleri küçük harflerle değiştirir.

YAZIM.DÜZENİ(metin)-Her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir ve diğer bütün harfleri de küçük harfe dönüştürür(daha doğrusu, YAZIM.DÜZENİ normal bir harften ziyade herhangi bir karakteri izleyen harfleri büyük harfe çevirir).

Her üç fonksiyonda, metin değişkeni tırnak işaretleri içinde ekli olarak metin dizisi olabilir, metin ya da metine dönüşebilen formül içeren hücreye bir referans olarak.

6

1.8) Metin Karakterlerini Aktarmak (SOLDAN, SAĞDAN, PARÇAAL)

Eğer metin dizesinden belirli karakter sayısını geri almaya ihtiyacınız var ise, aşağıdaki Excel fonksiyonlarından birini kullanabilirsiniz.

SOLDAN(metin, [sayı_karakterler])- Metin dizesinin başlangıcındaki belirlenmiş karakter sayısını geri alır.

SAĞDAN(metin, [sayı_karakterler])- Metin dizesinin sonundaki belirlenmiş karakter sayısını geri alır.

PARÇAAL(metin, başlangıç_sayısı; sayı_karakterler)-Metin dizesinden belirlenmiş karakter numaralarını geri alır, başlangıç belirleyeceğiniz her hangi bir konumdur.

Bu fonksiyonlarda, aşağıdaki değişkenleri sağlamalısın(kullanmalısın).

Metin – Aktarmak istediğiniz karakter içeren hücre metin dizesi veya referanstır.

Sayı_karakterler – Aktarmak istediğiniz karakter numarasıdır.

Başlangıç_sayısı –Nereden başlayacağını gösterir.(Yani, aktarmak istediğiniz ilk karakterin konumudur).

7

2)EXCEL’ de Mantıksal Fonksiyonlar

Microsoft Excel az miktarda mantıksal fonksiyon kullanımı sağlar ve bu fonksiyonlar belirlenmiş koşul/koşulları değerlendirir ve karşılık gelen değere dönüştürür.

2.1)VE, YA DA, ÖZELVEYA Fonksiyonları

VE(mantıksal1,[mantıksal2],… )- Bütün değişkenler DOĞRU ise değerlendirme DOĞRU olarak dönüştürülür, diğer durumda YANLIŞ olarak değerlendirilir.

YADA(mantıksal1,[mantıksal2],…)- Değişkenlerden en az biri DOĞRU ise değişkenler DOĞRU olarak dönüştürülür.

ÖZELVEYA(mantıksal1,[mantıksal2],…)- Bütün mantıksal değişkenlerden ÖZELVEYA değişkenine dönüştürür. Bu işlev Excel 2013 içerisinde gösterildi ve eski sürümlerinde bulunmamaktadır.

8

2.2)DEĞİL Fonksiyonu

DEĞİL(mantıksal)- Değişkenlerini ters değere çevirir, yani mantıksal değerlendirme YANLIŞ ise, DEĞİL fonksiyonu DOĞRU’ ya çevirir, tam tersi.

Örneğin, aşağıdaki formüllerin ikisi de YANLIŞ’ a dönüşecek.

10

2.3)EĞER Fonksiyonu

Excel EĞER fonksiyonun bazen “koşullu fonksiyon” denir, çünkü sizin belirlediğiniz koşula bağlı bir dönüştürme işlemi yapar. EĞER fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

EĞER(mantıksal_sınama, [değer_eğer_doğruysa], [değer_eğer_yanlışsa])

EĞER formülü, mantıksal test değerlendirmesinde ifade edilen durumları test eder ve durum eşleşmesinde ya da aksi durumda YANLIŞ olarak döner.

Örneğin, formül=EĞER(A1<>””, “iyi”, “kötü”)  eğer A1 hücresi içerisinde değer varsa formül sonucu “iyi” olarak görülür, aksi halde formül sonucu “kötü” olarak görülür.

Burada içi içe geçmiş EĞER formülü bulunmaktadır ve bu formül A2 hücresi içerisindeki sınav puanını “yorumlamak” içindir.

=EĞER(A2>80, “Muhteşem”, EĞER (A2>50, “Güzel”, EĞER(A2>30, “Orta”, “Zayıf”)))

11

2.4)EĞERHATA ve EĞERYOKSA Fonksiyonları

Her iki fonksiyonda belirli formülün hatalı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır, eğer formülde hata varsa, MS Excel fonksiyonları yerine belirlenmiş değere dönüştürülür.

EĞERHATA(değer, değer_eğer_hata)- Formül veya ifade edilen değerin hatalı durumda olup olmadığını değerlendirir. Eğer kontrol edilen değer/formül hatalı ise sonuç değer_eğer_hata değişkeninde belirtilen değere dönüştürülür, aksi takdirde sonuç tekrar ifadenin kendisine dönüştürülür. Bu fonksiyon bütün olası EXCEL hataları olan DEĞER, YOK, AD, BAŞV ve diğerleri. Excel 2007 ve yüksek sürümlerinde EĞERHATA fonksiyonu mevcuttur.

EĞERYOKSA(değer, değer_eğer_yoksa)- Excel 2013 sürümünde bulunmaktadır ve EĞERHATA fonksiyonuna benzer olarak çalışmaktadır ama YOK hatasını sadece işler.

Aşağıdaki örneklerde en kolay EĞERHATA formülü gösterilmektedir.

12

3)Excel Matematiksel Fonksiyonlar

Excel matematiksel işlemleri, üstel hesaplamaları, logaritmik, faktöriyel ve buna benzer fonksiyonları gerçekleştirmek için çokça temel ve gelişmiş fonksiyonlara sahiptir. Matematiksel formülleri yayınlamak birkaç sayfa sürer. Bu yüzden, günlük işlerinizde kullanabileceğiniz sadece birkaç faydalı matematiksel fonksiyonu sizler için ele almamıza izin veriniz.

3.1)Hücreler Toplamın Bulma

Belirlenmiş aralıkta hücre değerlerini toplamak için 4 temel Excel fonksiyonu aşağıda belirtilmiştir.

TOPLA Fonksiyonu

TOPLA(sayı1, [sayı2]…)- Hücredeki değerlerinin toplamına dönüştürür. Değerler sayılar, hücre kaynağı veya sayısal değer formülleri olabilir.

Örneğin, en basit matematiksel formül =TOPLAM(A1:A3;1) A1, A2, A3 hücreleri içerisindeki değerleri toplar ve bulanan değere 1 ekler.

13

3.2)ETOPLA ve ÇOKETOPLA Fonksiyonları(Koşullu Toplama)

İki fonksiyonda belirlenmiş aralıkta ve belirli uygun koşullu hücrelerde toplama işleme yapar. Farklılık ETOPLA fonksiyonu değerlendirmeyi tek bir ölçüt de yapar iken ÇOKETOPLA fonksiyonu çoklu kriterde değerlendirme yapılmasına izin vermektedir ve Excel 2007 de tanıtılmıştır. Lütfen her bir fonksiyonda değerlerin sırasının farklı olduğuna dikkat ediniz.

ETOPLA(aralık, ölçüt, [toplam_aralığı])

ÇOKETOPLA(toplam_aralığı, ölçüt_aralığı1, ölçüt1, [ölçüt_aralığı2, ölçüt2], …)

aralık/ ölçüt_aralık– Uygun ölçütler tarafından hücre aralığının değerlendirilmesidir.

Ölçüt– Koşul uygun olmalıdır.

Toplam_aralık– Koşul uygunsa hücrelerin toplamı sağlanır.

Aşağıda ki tablo ETOPLA ve ÇOKETOPLA fonksiyonlarının gerçek hayatta nasıl kullanılacağına dair bilgi vermektedir:

14

3.3)TOPLA.ÇARPIM Fonksiyonu

TOPLA.ÇARPIM(dizi1, dizi2, …) en az kullanılan Microsoft Excel dizilerinden biridir. Dizilerin bileşenlerinin toplamını sonuç olarak verir.

Rasgele Sayılar Üretmek ( S_SAYI_ÜRET ve RASTGELEARADA)

Microsoft Excel rastgele sayılar üretmek için 2 tane fonksiyon kullanımı sağlar.

S_SAYI_ÜRET()- 0 ile 1 arasındaki rastgele ondalık sayı üretir.

RASTGELEARADA(alt; üst)- Belirlediğiniz alt ve üst tamsayı arasında rastgele sayı üretir.

15

3.4)Yuvarlama Fonksiyonları

Excel’ de sayıları yuvarlamak için çeşitli fonksiyonlar vardır ve bizim Excel Yuvarlama Öğretici’ si sizin ölçütlerinizden hareketle fonksiyonları nasıl kullanacağınıza açıklayarak mükemmel iş yapmaktadır. Lütfen aşağıdaki fonksiyonların sözdizimi isimlerini ve kullanım örneklerini öğrenmek için tıklayınız.

YUVARLA(sayı; sayı_rakamlar) – Sayıyı belirtilen basamak sayına yuvarlar.

YUKARIYUVARLA(sayı; sayı_rakamlar) – Sayıyı belirtilen basamak sayısına bağlı olarak artırır.

AŞAĞIYAYUVARLA(sayı; sayı_rakamlar) – Sayıyı belirtilen basamak sayısına bağlı olarak azaltır.

KYUVARLA(sayı; katsayı) – Sayıyı belirlenmiş katsayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA(sayı; anlam)- Bir sayıyı, kendisinden küçük bir sayıya yuvarlar.

TAVANAYUVARLA(sayı; anlam)- Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar.

TAMSAYI(sayı)- Bir sayıyı, kendine en yakın küçük tamsayıya yuvarlar.

NSAT(sayı; sayı_rakamlar) – Bir sayının ondalık kesimlerini kırpar ve sayı tamsayıya dönüşür.

ÇİFT(sayı)– Sayıyı, kendisine en yakın büyük çift sayıya yuvarlar.

TEK(sayı)- Sayıyı, kendisine en yakın büyük tek sayıya yuvarlar.

Aşağıda ki tablo yukarıda belirtilen fonksiyonların nasıl kullanılacağına dair bilgi vermektedir.

16

3.5)Bölme İşleminden Geriye Kalan (MOD Fonksiyonu)

MOD( sayı; bölen)- İşlemin bölmeden kalan değeri verir.

17

4)Excel de İstatiksel Fonksiyonlar

Yüksek derece özel çeşitli Excel istatiksel fonksiyonları arasında herkesin anlayabileceği ve profesyonel bilgi analizini geliştirebileceği birkaç fonksiyon vardır.

En Büyük, En Küçük, Ortalama Değerleri Bulma

MİN(sayı1, [sayı2], [sayı3], …)- Değişkenler listesinden en küçük değeri verir.

MAX(sayı1, [sayı2], [sayı3], …)- Değişkenler listesinden en büyük değeri verir.

ORTALAMA(sayı1, [sayı2], [sayı3], …)- Değişkenlerin ortalamasını verir.

KÜÇÜK(dizi, k)- Dizi içerisindeki en küçük değeri verir.

BÜYÜK(dizi, k)- Dizi içerisindeki en büyük değeri verir.

Aşağıdaki ekran görüntüsü temel istatiksel fonksiyonları göstermektedir.

18

4.1)Hücre Sayımı

Aşağıdaki Excel fonksiyon listesi sizin belirli bilgi tipi veya tarafınızdan belirlenmiş koşullu(lar) verilerin hücrelerde sayımı için izin verir.

BAĞ_DEĞ_SAY(sayı, [sayı1], [sayı2], [sayı3], …)- Değerler listesinde bulunan sayıların adedini sayar ve verir.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(sayı, [sayı1], [sayı2], [sayı3], …)- Değerler listesinde boş olmayan hücrelerinde bulunan değerleri sayar ve verir.

BOŞLUKSAY(aralık)- Belirlenmiş aralıkta bulunan boş hücrelerin sayısını verir. (“”) şeklinde olan hücreler de boş hücre olarak sayılır.

EĞERSAY(aralık; ölçüt)- Belirlenmiş aralık ölçütüne uygun olan hücreleri sayar.

ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralık1, ölçüt1, [ölçüt2_aralık2, ölçüt2], ….)- Belirlenmiş bütün ölçütlere uygun olan hücreleri sayar.

Aşağıdaki ekran görüntüsü yukarıda belirtilen fonksiyonların nasıl çalıştığını göstermektedir.

19

5)Excel Aram & Başvuru ve Referans Fonksiyonları

Bu MS Excel fonksiyonları tabloda sütün bazlı değerde kesin bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda veya referans olarak kesin hücreye dönmek istediğinizde gerçekten çok kullanışlıdır.

5.1)DÜŞEYARA Fonksiyonu

Bir dizinin ilk sütununa bakar ve hücrenin değerini aynı satıra vermek için satır boyunca hareket eder. DÜŞEYARA fonksiyonu aşağıdaki değerlere ihtiyaç duyar.

DÜŞEYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; sütün_indis_sayısı; [aralık_bak])

aranan_değer– Aranacak değer içindir.

tablo_dizisi-2 veya daha fazla sütün içerir.

sütun_indis_sayısı- bilginin alınacağı sütün numarasıdır.

aralık_bak- tam eşleştirme(YANLIŞ) veya yaklaşık eşleştirmenin(DOĞRU veya çıkarılan) olup olmadığını belirler.

Örneğin, formül =DÜŞEYARA(“elmalar”; A2:C10; 3) A2 ile A10 hücreleri boyunca “elmalar” ı arar ve C sütunundan değerleri eşleştirir.

Aşağıdaki ekran görüntüsü DÜŞEYARA fonksiyonun anlaşılması için yardımcı olabilir.

20

5.2)İNDİS Fonksiyonu

İNDİS(dizi; satır_sayısı;[ sütun_sayısı])- İstediğiniz başvurunuzun satır ve sütundaki değeri verir.

Burada basit bir İNDİS formülü: =İNDİS(A1:C10, 3, 4) A1 ve C10 hücreleri boyunca 3. Satır ve 4. Sütün’ da ki keşişim noktasında bulunan değeri verir.

Aşağıdaki ekran görüntüsü İNDİS fonksiyonun nasıl çalıştığını göstermektedir.

21

5.3)KAÇINCI Fonksiyonu

KAÇINCI(aranan_değer, aranan_dizi, [eşleştir_tür])– bir hücre aralığında belirtilen bir öğeyi arar ve sonra öğenin bulunduğu aralıktaki konumunu verir.

22

5.4)DOLAYLI Fonksiyonu

DOLAYLI(başv_metni; [a1]- metin dizesi tarafından belirlenmiş hücre veya başvuruyu verir.

DOLAYLI fonksiyonu için genel fikre sahip olmanız adına en basit örnek yer almaktadır.

23

5.5)KAYDIR Fonksiyonu

KAYDIR(başv, satırlar, sütunlar, [yükseklik], [genişlik] – belirlenmiş satır ve sütün numaraları tarafından başlangıç hücresi veya hücre aralığından istenilen başvuruyu verir.

Örneğin, =KAYDIR(A1, 1, 2) C2 hücresindeki değeri verir çünkü A1 hücresinden 1 satır aşağı ve 2 satır sola doğrudur.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde KAYDIR fonksiyonun nasıl çalıştığına dair fikir elde edebilirsiniz:

24

5.6)DEVRİK_DÖNÜŞÜM Fonksiyonu

DEVRİK_DÖNÜŞÜM(dizi)- Dikey bir hücre aralığını yatay aralığa ( tersine) dönüştürür, satırın sütuna ve sütunun da satıra dönüşmesi gibi.

Aşağıdaki ekran görüntüsü DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonu hakkında fikir elde edinmenizi sağlayabilir.

25

5.7)KÖPRÜ Fonksiyonu

KÖPRÜ(bağ_konumu,[yakın_ad]- Yerel ağ da veya internette yüklü olan dosyalarınız için köprü oluşturur.

6)Excel Finans Fonksiyonları

Microsoft Excel muhasebe yöneticileri, finansal analistler ve bankacılık uzmanlarının işlerini kolaylaştırmak için fonksiyonlar barındırır. Bu blogda şimdiye kadar bir tane finansal fonksiyon tartıştık, o fonksiyon bileşik faiz hesaplamasında kullanılır.

6.1)GD Fonksiyonu

GD(oran; dönem_sayısı; devresel ödeme; [bd]; [tür])- sabit faiz oran bazlı gelecek yatırım değerini hesaplar.

Oran– gerekli olup dönem başı faiz oranıdır.

Dönem_sayısı– gerekli olup bir yatırımdaki ödeme dönemliri sayısıdır.

Devresel_ödeme– gerekli olup her dönem yapılan ödemedir ve yatırım ömrü boyunca değişmez.

Bd– isteğe bağlı olup gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Bd belirtilmezse 0 olduğu varsayılır.

Tür-isteğe bağlı olup 0 ve 1 sayısından oluşur; ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir. 0 dönem sonu ve 1 dönem başını ifade eder.

Aşağıdaki ekran görüntüsü temel GD fonksiyonun çalışmasını göstermektedir.

26

7)Excel Tarih Fonksiyonları

Kim düzenli olarak Excel tarihlerle ilgilenirse kapsamlı 12 bölümlük Excel Tarih derslerini herkes için tavsiye etmek isterim ve her tarih fonksiyonu detaylı olacak şekildedir. Bu sayfa sadece diğer kaynaklarla ilgili fonksiyon listesi sağlamaktadır.

7.1)Tarih yaratmak

TARİH(yıl; ay; gün)- seri numaraları belirtilen tarihe çevirir.

TARİHSAYISI(“tarih_metni”)- metin dizesi biçimindeki tarihi MS Excel’ in tanımladığı seri numarasına dönüştürür.

Aşağıdaki ekran görüntüsü yukarıda belirtilen formüllerin uygulamasını göstermektedir.

27

7.2)Geçerli Tarih ve Zaman

BUGÜN()- Geçerli tarihi verir.

ŞİMDİ() –Geçerli tarihi ve saati verir.

Aşağıdaki ekran görüntüsü yukarıda belirtilen fonksiyonların nasıl çalıştığını göstermektedir.

28

Tarihleri Ayıklama ve Tarih Bileşenleri

GÜN(seri_no)- Ayın gününü verir.

AY(seri_no)- Belirli tarihin ay kısmını verir.

YIL(seri_no)- Belirli tarihin yıl kısmını verir.

SERİAY(başlangıç_tarihi; ay_sayısı)- Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününü verir.

HAFTANINGÜNÜ(seri_no; döndür_tür)- Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür.

HAFTASAY(seri_no; döndür_tür)- Haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak verir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde yukarıda belirtilen fonksiyonların nasıl çalıştıkları gösterilmiştir.

29

7.3)Farklı Tarih Hesaplama

DATEIF fonksiyonunu Türkçe komut karşılığı Excel’de yer almamaktadır.

TARİHSAYISI(başlangıç_tarihi; ay_sayısı)- belirlenmiş ay değerinin seçmiş olduğum ay sayısı kadar önce veya sonra ki başlangıç tarihini verir.

YILORAN(başlangıç_tarihi;bitiş_tarihi; [temel])- 2 yıl arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir.

31

7.4)Çalışma Günlerinin Hesaplanması

İŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; günler; tatiller) – Başlangıç tarihinden önceki veya sonraki çalışma günü sayısını hesaplar.

İŞGÜNÜ.ULUSL(başlangıç_tarihi; gün_sayısı; hafta_sonu; tatiller)- İsteğe uyarlanmış hafta sonu ile belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının sayısal değerini hesaplar.

TAMİŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; tatiller)- İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir.

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; hafta_sonu;tatiller) – İsteğe uyarlanmış iki hafta sonu arasındaki çalışma günlerinin sayısını verir.

Aşağıdaki örneklerde yukarıda belirtilen formüllerin nasıl çalıştığı ekran görüntüsü ile gösterilmiştir.32

33

7.5)Excel Zaman Fonksiyonları

Aşağıdaki liste zamanlarla çalışmak için başlıca Excel fonksiyonlarını göstermektedir.

ZAMAN( saat; dakika; saniye)- Belli bir zamanın seri numarasını verir.

ZAMANSAYISI(zaman_metni)- Metin biçimindeki zamanı seri numaraya döndürür.

ŞİMDİ()- Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir.

SAAT(seri_no)- Belirlenmiş seri numarayı saate dönüştürür.

DAKİKA(seri_no)- Belirlenmiş seri numarayı dakikaya dönüştürür.

SANİYE(seri_no)- Belirlenmiş seri numarayı saniyeye dönüştürür.

Aşağıdaki ekran görüntüsü yukarıda belirtilen fonksiyonların işlevlerini göstermektedir.

34

[mks_button size=”large” title=”Örnek Çalışmaları İndir” style=”rounded” url=”https://www.endustrimuhendisligim.com/wp-content/uploads/2016/02/Excel-Uygulamalar.xlsx” target=”_blank” bg_color=”#dd3333″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-arrow-circle-down” icon_type=”fa”]

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

2 Yorum
  1. Kürşat diyor ki

    Elinize sağlık, gayet güzel bir yazı olmuş…

  2. Ali Ayan diyor ki

    Teşekkür ederim Kürşat Bey.

Yoruma kapalıdır.

%d blogcu bunu beğendi: