Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Güvenli E-Posta nasıl anlaşılır?

0 19

Biz endüstri mühendisleri, bir dizi faaliyetin meydana gelişini “akış şemaları” ile anlatmayı severiz. Mühendislik projelerimizde çokça kullandığımız bu şemalar, bazen not alırken bile uyguladığımız yöntemlerden biridir.

Akış Şeması

İngilizcedeki “Flow Chart” kavramı, Türkçeye “Akış Şeması” olarak tercüme edilmiştir. Bu yöntemle süreçleri anlattığımız zaman bu şemalara “Süreç Şeması” diyoruz. 1921 yılında Frank Bunker Gilbreth tarafından Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) üyelerine sunulan bu metot, endüstri mühendislerinin en çok kullandıkları yöntemlerden biri haline gelmiştir.

Akış şemaları hakkında daha fazla ayrıntıya girmeden bu yazının konusuna geçeceğim.

E-Posta Güvenliği

Günümüzde internet kullanımı oldukça yaygınlaştı. Elektronik postalar da iletişim için en çok kullanılan araç durumuna geldi. Hal böyle olunca, yaygın kullanılan her şey gibi bu konu da tehlikeler içermeye başladı. E-postalar vasıtasıyla virüsler iletiliyor, sahtekârlar kişisel bilgileri çalarak “Yemleme” (Phishing) denilen internet dolandırıcılıklarını gerçekleştiriyorlar. Bu tehlikelerden zarar görmemek için yapılması gerekenler çok yerde anlatılıyor.

Ben aşağıya, konunun uzmanı olmayan bilgisayar kullanıcıları için faydalı olabilecek ve tehlike potansiyeli taşıyan e-posta mesajlarını nasıl analiz edebileceklerini gösteren basit bir akış şeması çizdim.

E-Posta Analizi Akış Şeması
E-Posta Analizi Akış Şeması

Şema kullanıcıyı, gelen e-posta ile başlayan bir akışta yürütüyor. Analiz, gönderenin tanımlanmasıyla başlıyor ve ardı ardına e-postada ek ve bağlantı (link) olup olmadığını kontrol ettiriyor, kişisel bilgi isteyip istemediğini sorguluyor. Sonuçta yer alan kırmızı yazılı kutular muhtemel tehlikeli e-postaları, yeşil yazılı kutu da güvenli e-postayı simgeliyor.

Kaynak: http://hasanbaltalar.com/index.php?id=95

Bir Cevap Yazın