Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Harvard Business Review’dan The Essentials: Esaslar Kitabı

0 24

geçtiğimiz ay Optimist yayıncılık tarafından, tarafıma nazikçe hediye edilenHarvard Business Review’ın en seçkin on makalesinden oluşan The Essentials  “Esaslar Kitabına değinmek istiyorum.

Strateji ve Yönetim bilimi konularında HBR’da yayınlanan en seçkin on makalenin bir araya getirildiği bu kitap, iş dünyasında stratejik ve taktiksel düzeyde planlama ve uygulama aşamalarında bulunan iş dünyası liderleri ve çalışanları için oldukça yol gösterici bir nitelikte. Yönetim biliminin, farklı dinamiklerini bilimsel bir bütünlük içerisinde sunan Esaslar kitabı, konu ile ilgili Türkçe literatürdeki ihtiyacı büyük oranda çeviri yoluyla karşılar durumdadır. Yönetim bilimi üzerine, temel çıkış açısı oluşturan deskriptif ve analitik makalelerin aynı orantıda yer aldığı bu kitap, iş dünyası liderlerinin bilimsel alt yapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Özellikle, global ve yerel düzeyde iş ve bilim dünyasında ki analitik liderlerin eksikliğinin farkında olan HBR, The Essentials yani Esaslar kitabı ile analize dayalı rekabeti geliştmeyi hedeflemektedir. Bu noktada, Esaslar kitabı içerisinde yer alan aynı başlıktaki “Analize Dayalı Rekabet” makalesi, iş dünyası liderlerinin ekonomik ve finansal veriler üzerinden sektörel rekabetçiliklerini arttırmalarının yollarını tartışmaktadır. Söz konusu makaleyi okurken, global rekabetçiliğin anahatlarını kolayca fark edebilmektesiniz.

Öte yandan, eserin ilk makalesi olan “Yıkıcı Değişimin Meydan Okumasını Göğüslemek” ise 1970′lerden bu yana, iş dünyasının değişen boyutlarını ekonomi-politik bir eksene oturtmakta ve günümüz temel paradigması olan “Değişim Yönetimine” oldukça isabetli noktalardan atıflarda bulunmaktadır. Bu yönüyle eserde yer alan makalelerin sunuş sırası, 21. Yüzyıl’ın temel yönetim paradigmalarını tümdengelimsel bir temele oturtmaktadır. Buradan hareketle, okuyucunun eserdeki anlam bütünlüğü ve bunun reel paradigmalar ile ilintisini kurması, oldukça akılcı bir dizine dayandırılmıştır.

Eserde yer alan, kavramsal makaleler ise Strateji ve Yönetim bilimi konularında temel nosyonun inşasını sağlamaktadır. Bu yönüyle, Michael Porter’in “Strateji Nedir?” ve Norton ile Kaplan’ın “Dengeli Sonuç Kartını İşe Yarar Hale Getirmek”, makaleleri Stratejik Yönetim alanına ilk adımı atanlar için temel esasları ortaya koymaktadır.

Esaslar kitabının diğer makaleleri ise şu şekilde; “Kendini Yönetmek, Lideri Lider Yapan Nedir?, İnovasyon, Değişimi Yönetmek, Pazarlama Miyopluğu, Şirketin Çekirdek Yetkinliği.”

HBR Esaslar Kitabının iş dünyası liderliği ve kişisel gelişim üzerine çalışmalar yapan profesyonellerin bu alanda kişisel inisiyatiflerini arttırabilmelerine de büyük bir katkısı olduğuna ve/veya olacağına inanıyorum. Netice itibariyle, Optimist Yayıncılık gerçekten oldukça faydalı bir hizmeti yerine getirmiş bulunmakta, kendilerine tekrardan eseri tarafıma ulaştırdıkları için teşekkürlerimi sunuyorum…

Kaynak: Ugur Yasin Asal Blog

Bir Cevap Yazın