Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Kilit Kurumsal Analiz Yöntemleri

İş analiz araçlarının amacı verileri analiz etmek, işlemeye uygun ve ticari olarak konuyla ilgili sonuçları ve performansı arttırmak için kullanabileceğiniz bilgileri bulup ortaya çıkartmaktır. Ama mevcut pek çok aracı ne zaman ve ne için kullanacağını bilmek zor olabilir.

Bugün kullandığımız bazı kilit analiz araçlarına ve işinizde onları nasıl kullanabileceğinize bakmak, yararlı olabilir diye düşündüm.

İş tecrübeleri

İş tecrübeleri, deneysel tasarım ve AB denemesi; bir şeylerin, stratejik bir hipotez, yeni ürün ambalajlama ya da bir pazarlama yaklaşımı olabilir, geçerlilik deneyi için bütün tekniklerdir. Bu , esasen organizasyonun bir kısmında bir şeyler denemek ve sonra değişikliklerin yapılmadığı herhangi bir yerde (kontrol grubu gibi kullanılan) kıyaslama yapmak ile ilgilidir. Arasında karar vermek zorunda olduğunuz iki veya daha fazla seçeneğiniz varsa, bu yararlı olabilir.

Görme analizi

Veriler farklı yollarla analiz edilebilir. Taslak veya grafik yapmak ve nokta modelleri incelemek en kolay yoldur. Bu, görselleştirme ve insan etkileşimi ile birlikte veri analiz kombinlerinden oluşan bütünsel bir yaklaşımdır. Bu yöntem, özellikle büyük hacimdeki verileri algılamayı denediğinizde yararlıdır.

Korelasyon / Bağlılaşım Analizi

Bu, iki ayrı değişken arasında bir ilişki olup olmadığını ve bu ilişkinin nasıl daha güçlü olacağını saptamanıza izin veren istatiksel bir tekniktir. İki değişken arasında bir ilişki olduğunu bildiğinizde ya da bundan şüphelendiğinizde ve bu varsayımınızı test etmek istediğinizde, bu teknik çok yararlıdır.

Regresyon / Bağlanım Analizi

Bağlanım analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan istatiksel bir araçtır. Örneğin; fiyat ve ürün talebi arasında nedensel bir ilişki var mıdır? Eğer bir değişkenin diğerini etkilediğini ve bu hipotezinizin doğru olduğunu saptamak istiyorsanız, bunu kullanın.

Olasılık Analizi

Olasılık analizi, diğer adıyla yatay analiz ya da toplam getiri analizi, alternatif olası sonuçları hesaba katarak olası gelecek olayların ve senaryoların çeşitliliğini analiz etmeye yarayan analitik bir işlemdir. Hangi kararı alacağınızdan ya da hangi yol haritasını izleyeceğinizden emin olmadığınız zamanlarda, bunu kullanın.

Öngörü / Zaman Serileri Analizi

Zaman serileri verisi, eşit orandaki aralıklarda toplanan veridir. Zaman serileri analizi, anlamlı istatistikleri ya da veri niteliklerini ortaya çıkarmak için bu veriyi bulur. Geçmişte olanları baz alan gelecek olayları öngörmek ya da zaman dışı değişiklikleri hesaplamak istediğinizde bunu kullanın.

Veri Madenciliği

Genellikle çok geniş bir görev olan –ilgili veri kümeleri- ve ayrıca iç yüzünde ticari ilgi arayan “büyük veri” olarak da bilinen modeller ve ilişkiler arasındaki değişkenlerin performansını geliştirilebilir kılan, veri keşfetmek için tasarlanmış analitik bir işlemdir. İç yüzünden seçip çıkarmanız gereken geniş veri setleriniz olduğunda, bu işlem yararlıdır.

Metin Analizi

Diğer adıyla metin madenciliği, metin analizi, geniş miktarda yapısal olmayan metin verisinden değer çıkaran bir işlemdir. Bunu birkaç yolla kullanabilirsiniz, geri kazanım bilgisi içerme, model tanıma, etiketleme ve açıklama, bilgi çıkarma, duyarlılık değerlendirme ve kestirimsel çözümleme.

Düşünce Analizi

Düşünce analizi, fikir madenciliği olarak da bilinir, öznel fikir aktarmak ya da metin, video veya ses verisinden düşünce aramak için kullanılır. Temel amaç, belirli bir konu ya da tüm bağlamlara ilişkin bireysel ya da grup tutumunu saptamaktır. Menfaat sahibinin fikrini anlamak istediğinizde, bunu kullanabilirsiniz.

Görüntü Analizi

Görüntü analizi; fotoğraflar, tıbbi görüntüler ya da grafikler gibi görüntülerden bilgi, anlam ve sezgi çıkarma işlemidir. Bir süreç gibi ağırlıklı olarak model tanıma, dijital geometri ve sinyal işlemeye dayanır. Görüntü analizleri, güvenlik gerekçesiyle yüz tanıma gibi birkaç yolla kullanılabilir.

Video Analizi

Video analizi, video kaydından bilgi, anlam ve sezgi çıkarma işlemidir. Görüntü analizindeki her şeyi içerir. Buna ek olarak davranışları izleyebilir ve ölçebilir. Eğer, deponuzu ya da şirketinizi kimin ziyaret ettiği ve orada neler yaptıkları konusunda daha fazla şey bilmek istiyorsanız, bunu kullanabilirsiniz.

Ses Analizi

Ses analizi, konuşma analizi olarak da bilinir, ses kayıtlarından ve konuşmalardan bilgi çıkarma işlemidir. Analizin bu formu, konu ya da kullanılan gerçek kelime ve ifadelerin yanı sıra konuşmanın içeriğindeki duyguları da analiz edebilir. Bir çağrı merkezinde, yinelenen müşteri şikayetlerini ya da teknik sorunları tanımlamaya yardım etmesi için ses analizini kullanabilirsiniz.

Monte Carlo Simülasyonu

Monte Carlo simülasyonu, rastlantısal değişkenlerin bilgisayarla işlenmiş simülasyonlarını kullanarak kesin sonuçların ve kesin sonuçların risklerinin olasılığına yakın olan, matematiksel bir problem çözümü ve risk değerlendirme tekniğidir. Eylem için izlenen yolun ya da kararın tavsiyeleri ve sonuçlarını daha iyi anlamak için bu simülasyonu kullanmak yararlıdır.

Lineer / Doğrusal Programlama

Lineer optimizasyon olarak da bilinir. Lineer matematik modelini kullanarak sabitlerin setini baz alan en iyi sonucu tanımlama metodudur. Maliyet minimizasyonunda maksimum yarar nasıl sağlanır gibi koşulları minimize ve maksimize etmeyi içeren problemleri çözmenize olanak sağlar. Zaman, hammadde vb gibi bazı sabitlere(kısıtlara) sahipseniz ve en iyi kombinasyonu ya da maksimum yarar için imkanlarınızı nereye yönlendireceğinizi bilmek istediğinizde, bu yöntem yararlıdır.

Tertip Analizi

Fazla mesai yapan grubun davranışı üzerinde çalışmana izin veren davranışsal analizin bir alt kümesidir. Müşteriler ve çalışanlar gibi menfaat sahiplerinin grubunun davranış hakkında daha fazla şey bilmek istediğinizde, özellikle bu analiz yararlıdır.

Faktör Analizi

Veri düşürme ve yapı tespiti için öncelikli kullanılan istatiksel tekniklerin grubuna verilen kolektif isimdir. Verileri daha yararlı yapmaya yardım etmekle birlikte birkaç değişkeni de düşürebilir. Büyük değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi daha çok analiz etmeye ve anlamaya ihtiyacınız olduğunda bunu kullanabilirsiniz.

Sınır Ağı Analizi

Sınır ağı, insan beyninde modellenmiş büyük miktarlardaki bilgiyi işleyebilen ve bizim yaptığımıza benzer bir yolla modelleri tanımlayan bir bilgisayar programıdır.  Bu nedenle sınır ağı analizi, sınır ağına uyan matematiksel modellemenin analizini işler. Geniş miktarda veriye sahipseniz, özellikle bu teknik yararlı olacaktır.

Toplu Analiz / Literatür Analizi

Toplu analiz; modelleri, eğilimleri, önceden var olan literatür ve çalışma sonuçları arasındaki ilginç ilişkileri tanımlamayı umut eden alanlardaki önceki çalışmaların sentezini tanımlayan bir devredir. Temelde, önceki çalışmalar üzerinde çalışır. Tek başınıza herhangi bir çalışma yürütmeden ilgili iç görüleri elde etmek istediğiniz herhangi bir zamanda kullanışlıdır.

Comments are closed.