Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

IISE Lisans Öğrencileri Teknik Yarışması

0 31

John Deere tarafından desteklendi.

Yarışmanın amacı, lisans öğrencilerini seçkin teknik kağıtları yazmaya ve sunmaya teşvik etmektir.

İlgili adaylar yarışma ile ilgili önemli detayları aşağıdaki linkten öğrenebilirler:

 

http://www.iise.org/Details.aspx?id=863

 

Uygunluk
Aday kağıt yazılırken öğrenciler lisans öğrencisi olmalılar.
Kağıt, bir şirket için bir kursun, stajyerliğin veya başka bir faaliyetin parçası olarak projeler olabilir. Evdeki kurumda yapılan lisans araştırma projeleri olabilirler.
Bir öğretim üyesi bir projede danışman olarak görev yapabilir, ancak çalışmalar öncelikle öğrenciler tarafından yapılmalıdır.
Bir öğretim üyesi gazetenin ortak yazarı olamaz.
Yalnızca IISE üyeleri katılmaya uygundur.
Ev sahibi kurum da dahil olmak üzere, katılan her üniversite, en fazla iki kağıt sunabilir.
Kağıt, sayfa numaraları ve içindekiler de dahil olmak üzere profesyonel bir dergi formatında yazılmalıdır. Her ana yazar kendi Üniversite Bölgesi Konferansı’nda sözlü sunum yapmalıdır. Birincilik ödülü, Pittsburgh’da 20-23 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan IISE Yıllık Konferansı ve Fuarı’ndaki Lisans Teknik Kağıt Yarışması Global Finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

Bölgesel düzeyde, gazete, bölgedeki dilde veya ana komite tarafından hazırlanan dilde yazılabilir ve teslim edilebilir (herhangi bir karar almadan önce evsahipliği komisyonları bölgedeki diğer bölümlerle görüşmelidir). Konferansın evsahibi komitesinin, gerekliyse, belgenin İngilizce’ye çevirisi için bütçelendirmesi kesinlikle önerilir.

İngilizce, IISE Yıllık Konferansı ve Fuarı’nın resmi dilidir. Uluslararası düzeyde yargılanması için yazılı belge İngilizce olarak sunulmalıdır. Çeviri hizmetleri IISE tarafından sağlanmamaktadır.

Kağıt ve Sayfa Düzeni
Makaleler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

8½ inç x 11 inç kağıt
Makale, ekler de dahil olmak üzere 20 sayfayı aşmamalıdır.
Yazı tipi Times New Roman, punto boyutu 11 olmalıdır.
Kenarları 1 inç (2,5 cm) civarında.
Tek aralık
Tam metin gerekçesi
Aşağıdaki bilgiler ilk sayfanın en üstüne yerleştirilmelidir:
• Başlık: 16 punto Times New Roman cesur ve ortalanmış.
• Yazar (lar) listesi: 12 punto, Times New Roman cesur, ortalanmış ve isimler, üniversite, şehir, eyalet, posta kodu ve ülke içerir.
Metin, giriş ve sonuç bölümünün önerilmesi ile bölümlere ve alt bölümlere göre düzenlenmelidir. Tek bir satır paragrafları ayırmalıdır; Hiçbir girinti kullanılmamalıdır. Yazı tipi yönergeleri aşağıdaki gibidir:
• Bölüm başlıkları: numaralı, 12 punto, kalın, büyük ve küçük harf, sola yaslanmış ve yalnızca bir boşluk bırakın.
• Bölüm alt başlıkları: numaralı, 11 punto, kalın, büyük ve küçük harf, sola yaslanmış ve sadece bir boşluk bırakın.
• Düzenli metin: 11 punto Times New Roman, paragraflar arasında tam haklı ve tek satır.
Alt mermi girintili olmalı.
Rakamlar, tablolar ve başlıklar
Tablolar ve şekillerin ana metinde yer alması mümkün olduğunca giriş noktasına yakın olmalıdır. Şekil ve tablo numaralandırmasının bağımsız olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Altyazı başlıkları aşağıdaki gibidir:
• Resimli başlıklar: 10 punto Times New Roman, ortalanmış ve şeklin altına yerleştirilmiş, yukarıdan aşağıya bir boşluk bırakıyor.
• Tablo alfabesi: 10 punto Times New Roman, ortalanmış ve masanın üstünde yer alıyor, yalnızca yukarıda boşluk bırakıyor.
Denklemler ortalanmalı ve numaralandırılmalı, parantez içinde sayı sağ kenar boşluğa getirilmelidir. Tercihen bir denk yazar ile hazırlanmaları gerekir.
kurallar
Giriş formu sadece bölge konferansı seviyesinde sunulmuştur. Uluslararası yarışmada ev sahibi kurum, fakülte danışmanının lisans çalışması olduğu ve öğrencinin IISE üyesi olduğunu belgeleyen birinci, ikinci ve üçüncü derece kazanan kağıtları gönderir. Bildiriler, bölge konferansının sonuçlandırılmasından sonraki bir hafta içinde, IISE karargahında Bonnie Cameron’a elektronik formatta (tercihen renkli bir PDF olarak gönderilmelidir) gönderilmelidir. Bölgesel konferans düzeyindeki rakiplerin evrak bölümüne renkli PDF’ler vasıtasıyla belge ve sertifikalar göndermeleri önerilir.
Her öğrenci bölümü, Üniversite Bölgesi Konferansı’nda yarışma için en fazla iki bildiri seçebilir. Bir bölümden ikiten fazla rekabet kağıdı varsa, bölüm iki kağıdın bölgesel düzeyde rekabet edeceğini belirlemek için kendi düzeyinde kendi rekabetini gerçekleştirmelidir. Bireysel bölüm yarışmaları bölge konferansının ev sahibi sorumluluğu değildir.
Tüm yazarların isimleri yazılı olduğu sürece çok yazarlı kağıtlara izin verilir. Üniversite Bölgesi Yarışması’na dört veya daha az fasıl katılırsa, her okuldan en fazla üç kağıt kabul edilebilir. Bununla birlikte, tüm okullar değişiklikler konusunda bilgilendirilmelidir.
Katılmakta olan okullar, her üniversite Bölgesel Konferansında sunum için her bir kağıdın üç kopyasını sunmalıdır. Bunlar ana bölüm başkanına iletilmelidir. Bildiriler, yargılama zamanını sağlamak için konferanstan en az dört hafta önce sunulmalıdır. Bu bakımdan esneklik ana bölüm kadarıyla ilgilidir.

Bir Cevap Yazın