Sözleşmeler ve Kabul Şartları

Yazar Sözleşmesi

MADDE 1 Endüstri Mühendisliğim üzerinde yayınlanan makaleler, yazarların sorumluluğundadır ve Endüstri Mühendisliğim’un genel bakışını yansıtmaz. Bu görüş ve yazılardan Endüstri Mühendisliğim kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 2 Genel ahlak, genel kültür, toplumun ortak değerleri ve anayasal düzeni hiçe sayacak, doğrudan veya dolaylı bir şekilde kaleme alınmış hiçbir makale yayınlanamaz.

Genel yayın kavramına aykırı, edebi nitelik taşımayan veya Türkçenin düzgün kullanımına zarar verecek türden hazırlanmış makalelerin yayın usulü, editörün bu konudaki inceleme ve onayına bağlıdır.

Endüstri Mühendisliğim, Basın Meslek İlkerine saygılıdır ve Basın Ahlak Yasasına taraftır.

MADDE 3 Yazarlık başvurusu onaylandıktan sonra, yayınlanması için gönderilen bütün makalelerin yayın hakları Endüstri Mühendisliğim’a aittir. Endüstri Mühendisliğim bu makalelerin yayınına devam etme veya dilediği bir tarihte yayından kaldırma hakkını kendinde saklı tutar.

MADDE 4 Endüstri Mühendisliğim Yazarlık Hesabı hiçbir şekilde devredilemez, birden fazla kişinin kullanımına açılamaz.

Bu maddeden kaynaklanan bir ihtilaf halinde veya ikinci maddede belirtilen etik kuralların ihlali durumunda söz konusu yazarın hesabı süresiz bir şekilde durdurulur.

Yazarlık hesabını kapatmak isteyen yazar, Endüstri Mühendisliğim editörleriyle iletişime geçer. Editör 48 saatlik bir bekleme süresinin ardından iptal işlemini gerçekleştirir.

Yazarlığın sonlandırılması ile ilgili bütün işlemlerin yürütülmesinde üçüncü madde hükümleri uygulanır.

MADDE 5 Endüstri Mühendisliğim, daha önce yazardan izin almaksızın, yayınladığı makalelerin tanıtımını gerekli mercilerde yapar veya yaptırır.

MADDE 6 Endüstri Mühendisliğim üzerinde yayınlanması için gönderilen makaleler, öncelikle editör incelemesinden geçer. Editör, makalenin içeriğine dokunmadan Türkçe dil kurallarına ve anlatım bozukluğunun giderilmesine yönelik yapacağı düzenlemenin ardından makaleyi yayınlar veya ikinci maddede belirtilen sebeplerden dolayı yayınını askıya alır veya yayından kaldırır. Yazar, editörün bu seçimine itiraz hakkını yalnızca 1 defa olmak üzere kendinde saklı tutar. İtiraz üzerine tekrar incelenen makale, uygun görüldüğü takdirde editörün onayı ile birlikte yayınlanır.

MADDE 7 Yayına giren makaleyi, yazar dilediği gibi değiştirme veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Bu hakkı kullandıktan sonra, söz konusu makalenin eski versiyonları Endüstri Mühendisliğim veritabanında saklı tutulur ve üçüncü maddede belirtilen hükümler uygulanır.

MADDE 8 Hiçbir yazar doğrudan ve editör incelemesi olmaksızın Endüstri Mühendisliğim’de makale yayınlama hakkına sahip değildir.

MADDE 9 Endüstri Mühendisliğim üzerinde yayınlanan bir makalenin, editörden veya makaleyi kaleme alan yazardan izin almaksızın, “alıntı” yapılması hariç başka yerlerde yayınlanması yasaktır. Bu kurala uymayan yazarın hesabı kapatılır ve dördüncü madde hükümleri uygulanır.

MADDE 10 İşbu sözleşme maddeleri bütün Endüstri Mühendisliğim yazar kadrosu tarafından kabul edilmiş sayılır.

MADDE 11 Yazarların yazıları, Endüstri Mühendisliğim editörleri tarafından değerlendirilip uygun bulunması halinde yayınlanacaktır ve her yayınlanan yazı manşet olma zorunluluğunu taşımamaktadır. İnceleme için gönderilen yazıları Google istatistikleri dikkate alınarak geç veya erken yayınlanma ihtimali de bulunmaktadır.

Öğrenci Kulubü ve Dernek Sözleşmesi

Aşağıdaki maddeler Formu dolduran Dernek veya Öğrenci Kulübü ile Endüstri Mühendisliğim Platformu arasındadır.

MADDE 1 Başvuran Dernek veya Öğrenci Kulübü temsilcisi olduğumu kabul ediyorum.

MADDE 2 Endüstri Mühendisliğim Platformunun gönüllü bir oluşum olduğunu kabul ediyorum.

MADDE 3 Başvuran Dernek veya Öğrenci Kulübüne sitede (endustrimuhendisligim.com) duyuru girilmesi için imkan sağlanacaktır.

MADDE 4 Başvuranın EnOKU ve EnERP gibi etkinlikler için formda yaptıkları bildirimlere uymamaları durumunda Endüstri Mühendisliğim Platformu, verdiği hizmetleri durdurma hakkına sahiptir. Bu duruma Endüstri Mühendisliğim Platformu karar verecektir.

MADDE 5 Başvuran Dernek veya Öğrenci Kulübü’ nün Endüstri Mühendisliğim Platformu dışında bir oluşumla aynı işleri yapmak istemesi durumunda Endüstri Mühendisliğim Platformu, verdiği hizmetleri durdurma hakkına sahiptir. Bu duruma Endüstri Mühendisliğim Platformu karar verecektir.