İnovasyon Yönetimi: ISO 50500 Serileri

282

ISO standartları, uluslararası fikir birliği elde etmek için kanıtlanmış bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Her bir paydaşın, her ülkenin bir oyu vardır ve bu oylar, standart içerikleri etkileyebilir. Süreçteki bu titizlik, ISO standartlarını meşrulaştırır ve yaygın olarak kabul edilir. Bugün ISO, Uluslararası Standardizasyon Örgütü olan 48 üye ülke, İnovasyon Yönetimi alanında ISO TC 279 liderliğinde, “İnovasyon Yönetimi” için yeni bir uluslararası standart oluşturmayı taahhüt etmektedir.

Bu grubun tüzüğü (ISO/TC279 iş planı 2014), 2013 yılında kurulun oluşturulmasında tanımlanmıştır ve “İnovasyon Yönetimi Standartları, kuruluşların inovasyon yönetimindeki en iyi uygulamalarını paylaşmalarına izin vermeyi amaçlamaktadır. Bu durum, işbirliğini kolaylaştıracak ve yenilik yapma, yenilikleri pazara başarıyla getirme yeteneğini geliştirecektir.”

ISO 50500 İnovasyon Yönetim Sistemine Genel Bakış

ISO 50500, inovasyon yönetim prensiplerine hitap eder. İnovasyon yönetimi ilkeleri, yenilikçi bir organizasyonun temel yönlerini tanımlar. ISO TC 279 uzmanları tarafından yedi ilke önerilmiştir. Bu ilkeler yenilik yönetim sisteminin özü olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, ISO TC 279’un bir tür manifestosu olarak düşünülebilir:

– Değerin gerçekleşmesi

– Gelecek odaklı liderler

– Amaçlı yön

– İnovasyon kültürü

– Anlaşılabilir görüşler

– Belirsizlik hakimiyeti

– Adaptasyon

-Organizasyonun dönüşümü

ISO 50501 İnovasyon Yönetim Sistemine Genel Bakış

ISO 50501, bir yenilik yönetim sistemi kurmak için önemli bilgiler veren bir hat belgesidir. İçerdiği konular:

– organizasyonun bağlamını ve organizasyonun küresel yönetim sisteminin entegrasyonunu anlamak

– üst yönetimin liderliğini ve taahhüdünü kurmak

– yenilik geliştirme planlaması yapmak

– inovasyon yönetimi araçlarını ve yöntemlerini anlama ve kullanma

– yenilik kültürünü yaymak

– yenilik yönetim sisteminin performansını değerlendirmek

Bu belge hala geliştirme aşamasındadır ve ISO50500’te yayınlanan ilkelere dayanacaktır. Bu belgenin yapısı üst düzey yapı ile uyumludur. Daha önce açıklandığı gibi Yönetim Sistemi Standart Bölümleri zorunlu bölümleri içerir: Giriş, Kapsam, Normatif referanslar, Terimler ve tanımlar, Kuruluşun içeriği, Liderlik, Planlama, Destek, Çalıştırma, Performans değerlendirmesi, İyileştirme.

Bu tür bir standart ve rehberlik, yönetimin kendi kendini değerlendirmesiyle ilgili daha da önemli olan standart davranışı da sağlar. Gerçekten de, öz değerlendirmenin sonucu, kuruluşun uygulamada yönlendirmesine ve kendi inovasyon uygulamalarının ve kültürünün geliştirilmesinde rehberlik edecektir. Öz değerlendirmede bu araç ISO 50502’de ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 ISO 50502 İnovasyon Yönetim Sistemine Genel Bakış

ISO50502, inovasyon yönetim prensiplerini yansıtan bazı ilkelere dayanmaktadır:

– Kuruluşa değer katmak

– Örgütlerin amaç ve stratejisine meydan okumak

– Organizasyonel gelişim için motive etmek ve harekete geçmek

– Geleceğe odaklanmak

– En iyi uygulamanın benimsenmesini teşvik etmek

– Esnek ve bütünsel olmak

ISO 50502’nin kapsadığı konular:

-Varlık (bir sistemin mevcut olup olmadığını ve olgunluk seviyesinin ne olduğunu kontrol etmek için)

– Verimlilik (zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde sonuç verir mi?)

– Etkinlik (organizasyonun daha iyi / daha iyi sonuçlara ulaşmasına yardımcı olur mu?)

ISO 50502, kuruluşların politikalarındaki ve süreçlerindeki farklı eksiklikleri veya boşlukları işaret eder. Eksiklikler belirlendikten sonra, kuruluşlar bir eylem planı oluşturabilir. ISO5051, kuruluşun nasıl değiştirilebileceğine dair üst düzey bilgiler vermektedir. ISO 50503,4,5… tüm organizasyon türlerinde operasyonel olarak inovasyon yönetimini uygulamak için araçlar ve yöntemleri açıklamaktadır.

ISO 50503 İnovasyon Yönetim Sistemine Genel Bakış

ISO 50503, işbirliği yapan ortakların başarılı bir etkileşim ve sonuç elde etmek için kullanabilecekleri yöntemler ve araçlar hakkında rehberlik sağlamaktadır. Gerçekten de yenilikçilikte ortaklık giderek yaygınlaşmaktadır. Organizasyonlar, ortaklığın bir sonucu olarak tek başına hareket etmekten çok daha fazlasını başarabilir. Ancak, doğru bir şekilde yönetilememesi, zaman ve kaynak kaybıyla sonuçlanabilir. Ortaklığın yönetişimini iyileştirmek için tüm paydaşlar, başarı şansını arttırmak ve başarısızlıktan kaynaklanan atıkları azaltmak için ele alınması gereken parametrelerden haberdar olmalıdırlar.

ISO 50504 İnovasyon Yönetim Sistemine Genel Bakış

Bu standart, organizasyon içindeki tüm seviyelerde karar vermeyi desteklemek için istikrarlı stratejik istihbarat yönetiminin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla organizasyon ortamının taranmasını ve analiz edilmesini kolaylaştırmak için rehberlik etmektedir.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Yoruma kapalıdır.