“İNOVASYONUN 10 TİPİ” KİTABI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

0 98

 ‘Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi’ anlamına gelen inovasyon(yenileşim), günümüz iş dünyasında önemi giderek artan bir terimdir. Dolayısıyla inovasyonun tanımı nedir, inovasyon neden gereklidir ve yararları nelerdir, inovasyon yapmak isteyen kuruluşlar nasıl bir yol izlemelidir gibi sorular doğmuş ve bu sorulara yanıtlar aranmıştır.

Tamda bu sorulara cevap vermek amacıyla yazılan İNOVASYONUN 10 TİPİ kitabının içeriği hakkında birtakım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kitap, Doblin İnovasyon Şirketi’nin kurucusu aynı zamanda BusinessWeek tarafından inovasyon alanındaki dünya görüşüne göre yedi yenilik gurusundan biri olarak seçilmiş olan Larry Keeley tarafından kaleme alınmıştır. Larry Keeley, İnovasyonun On Tipi kitabıyla bizlere yapılan yeniliklerde başarısızlığın nedenlerini genel bağlamda anlatmış ve bunların üstesinden doğru adımlarla nasıl gelinebileceğini , başarının uygun yöntemlerle nasıl yakalanabileceğini kendi çözüm önerileriyle aktarmaya çalışmıştır. Gelin beraber kitabın bize sunduğu, inovasyonlarda başarsızlığın temel nedenlerine ve inovasyonun 10 türüne bir göz atalım.

 

İnovasyonlarda başarısızlığın temel nedenleri:

 Şirketler, sürekli değişen ve gelişen dünyamızda sıkı bir rekabet içindedirler. Dolayısıyla bu rekabet ortamında var olabilmek ve öne çıkabilmek için birtakım inovasyonlara başvururlar. Maalesef birçok firma sadece 1 ya da 2 inovasyon türünün kullanıldığı basit inovasyonları kullanır ve bu kullanılan türlerde çoğunlukla  ürüne odaklıdır. Ürüne odaklanmakta yaratıcılığın göz ardı edilmesine sebebiyet verir. Bu başarısızlığın en temel nedenlerinden biridir.

Üretilen ürünlerin müşteri ihtiyaçlarına uygunluğunun dikkate alınmaması bir başka temel nedendir.

   

    Bu ve bunlar gibi birçok başarısızlık sebeplerinin teşhis edilebilmesi , üzerinde çalıştığınız yeniliğin daha doğru tespitler ile ilerletebilmesi ve mevcut rekabetin en iyi şekilde analiz edilebilmesi için kitabın bizlere sunduğu 10 keşif  ile yani 10 adım ile yolunuzu çizebilirsiniz.Bu adımlar temel olarak 3 kategoriye ayrılmış ve bu kategorilerin alt başlıkları olarak verilmiştir:

 

A)YAPILANDIRMA:  Bu tür yenilikler, bir işletmenin ve iş sisteminin en içteki çalışmalarına odaklanır.

   1.Kar Modeli: Nasıl para kazandığınız sorusuyla yola çıkılan türdür. Yenilikçi kar modelleri, bir firmanın tekliflerini ve diğer değer kaynaklarını nakit olarak dönüştürmek için yeni bir yol bulur.

2.Ağ(Network): Değer yaratmak için başkalarıyla nasıl bağlantı kurarsınız sorusunu yanıtlamak amacıyla geliştirilen türdür. Şirketlerin gelişen ve iletişimin çok hızlı yayıldığı bugünün dünyasında tek başlarına bir değer oluşturmaları çok zordur. Ağ yenilikleri, firmaların diğer şirketlerin süreçlerinden, teknolojilerinden, tekliflerinden, kanallarından ve markalarından faydalanmaları için bir yoldur.

3.Yapı: Yeteneklerinizi ve varlıklarınızı nasıl düzenler ve hizalarsınız sorusu için geliştirilen türdür.Yapı inovasyonları, şirket varlıklarını değer yaratan benzersiz şekillerde düzenlemeye odaklanır.

4.Süreç: İşinizi yapmak için imza veya üstün yöntemleri nasıl kullanırsınız sorusunu cevaplayan türdür. Süreç yenilikleri, şirketin farklı yetenekler kullanmasına, verimli çalışmasına, çabuk adapte olmasına olanak sağlar.

 

B)Sunuş: Bu tür yenilikler, bir kuruluşun temel ürün veya hizmetine ya da ürün ve hizmetlerinin derlenmesine odaklanır.

5.Ürün Performansı: Ayırt edici özellikleri ve işlevselliği nasıl geliştirirsiniz sorusunun yanıtıdır. Ürün performansı inovasyonu, bir şirketin teklifinin değerini, özelliklerini ve kalitesini ele alır. Bu inovasyon çeşidi, hem tamamen yeni ürünler hem de önemli katma değer sağlayan güncellemeleri içerir.

6.Ürün Sistemi: Tamamlayıcı ürünler ve hizmetler nasıl oluşturulur sorusu için geliştirilen yöntemdir. Ürün sistemi inovasyonları, tek tek ürün ve hizmetlerin sağlam ve ölçeklenebilir bir sistem oluşturmak için nasıl bir araya getirildiğini temel alır.

 

C)Deneyim: Bu tür yenilikler, bir işletmenin ve iş sisteminin müşteri odaklı unsurlarına odaklanır.

7.Hizmet: Sunduğunuz ürünlerin değerini nasıl destekliyor ve yükseltiyorsunuz sorusunun cevabı niteliğindeki türdür. Hizmet inovasyonları, bir teklifin faydasını, performansını ve görünür değerini sağlar ve geliştirir. Müşterinin başka türlü göz ardı edebileceği özellikleri ve işlevselliği ortaya çıkarır ve ürünün müşteriye ulaşacağı yoldaki pürüzleri düzeltir.

8.Kanal: Teklifinizi müşterilere ve kullanıcılara nasıl iletirsiniz sorusuna verilen cevaptır. Kanal inovasyonları, şirket tekliflerinizi müşterileriniz ve kullanıcılarınızla bağladığınız tüm yolları kapsayan türdür. E-ticaret son yıllarda baskın bir güç olarak ortaya çıkarken, fiziksel mağazalar gibi geleneksel kanallar hala önemlidir.

9.Marka: Tekliflerinizi ve işinizi nasıl temsil ediyorsunuz sorusu için geliştirilen inovasyon türüdür. Marka inovasyonları, müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın sizi tanımasına, sizi tercih etmesine yardımcı olur.

10.Müşteri Katılımı: İlgi çekici yani ayrıştırıcı etkileşimlere teşvik etmek, müşterilerin ve kullanıcıların isteklerini anlamak ve bu iç görüler ile şirketiniz arasında anlamlı bağlantılar geliştirmek için kullanılır.

 

Genel itibariyle kitap hakkında birtakım bilgileri, kitabın içeriğini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eğer bu alana ilgi duyuyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim.

 

 

 

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.