Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

İyi Bir Yönetim Tarzı

0 14

Tanımlardan fark edilebileceği gibi yönetim özellikle kar elde etmek anlamına gelmektedir. Bir paydaş ya da bir yatırımcı, tüm işletme içerisinde en yetkili merciidir. Bu kişinin, şirketin en tepesindeki yönetici olduğu varsayılmaktadır. Fakat tek bir yönetici için işletmenin tüm yönetsel işlerinin üstesinden gelmek imkansızdır.
Bu yüzden, oluşabilecek bir dizi sorunu önlemek için, iyi bir yönetici gerektiği her zaman operasyonel faaliyetlerin yönetimi için ‘aşağıdan yukarıya yaklaşım uygulamayı düşünmelidir.

Genel müdür ve geri kalan ekipler arasında organize bir işbirliği üzerine kurulu olduğu için, aşağıdan yukarıya yaklaşım, en iyi yönetim stillerinden biri olarak görülmektedir. Bu durumda, genel müdür her zaman şirketin kaptanı rolündedir ama çalışanlarına da şirketin personel ve mali koşullarını iyileştirmek için bazı öneriler vermek konusunda imkanlar tanınmaktadır. Böylece, aşağıdan yukarıya yaklaşımda ekip çalışmasının önemi üzerinde durulmakta ve bu yönetim tarzı diğer yöntemlere kıyasla her zaman daha faydalı sonuçlar vermektedir.

Yönetim TarzıAncak, yönetim tarzının etkinliği, firmayı yönetirken uygulanan yeteneklerin çeşitliliğine bağlıdır. Bazı yöneticiler, aşağıdan yukarı yaklaşımının tersi olan yukarıdan aşağı yöntemini kullanmalarına rağmen projelerinin büyümesinde ve gelişmesinde başarılı oldukları görülmektedir. Fakat, yukarıdan aşağı yönetim tarzında liderlik becerilerine özellikle ihtiyaç duyulmaktadır, böylece çalışanlar, liderlerin takipçileri olmaya istekli olacaklar ve işleriyle yabancılaşmayacaklardır.

Şirketlerin sağlıklı yönetiminde, bir karar verilmesi gerektiğinde ilk söz şirket sahibinin, daha sonra ise şirket yönetiminindir. Ancak, yönetim becerileri, stilleri ve diğer bilgiler, özel çalışmalar ve eğitimler yoluyla da elde edilebilir. Daha önce de söylendiği şekilde, yönetim becerilerinin elde edilmesi, klasik bir şekilde üniversite eğitimiyle veya herhangi bir e-öğrenim sistemi sayesinde online eğitimlerle sağlanabilmektedir.

Geleceğin yöneticileri, kendi istekliliklerine ve alacakları yönetim eğitimlerinin zamanına göre kariyerlerine yön verme özgürlüğüne sahiptirler. Bununla beraber, yönetim eğitimleri, ulaşmayı düşündüğünüz noktaya göre, birbirleri içerisinde değişiklilikler de göstermektedir.

Emrah ERCAN

Endüstri Mühendisi, MBA, BT Stratejisi ve Kurumsal Mimari Analisti

emrahercann.wordpress.com

Bir Cevap Yazın