operationsresearch[1]

Köşe Yazısı: Yöneylem Araştırması

Yeni dünya düzeni için Türkiye’nin strateji olarak kullanması gereken bilim, yöneylem araştırması olmalıdır!

Yöneylem araştırması, tarihin derinliklerinde en ağır savaş koşullarında , mecburiyetten birlikte çalışmak zorunda kalan bilim insanlarının en kısıtlı kaynakları, doğru zamanda kullanılması için geliştirilmiş geleceğe gerçekçi umut veren bir bilim dalıdır. Yönetimin, karar mekanizması ve stratejisini, var olma mücadelesi olarak tercih ettikleri endüstri mühendisliğinin temeli olan yöneylem araştırması, yapay zekanın ötesinde insanın var olma azmidir…

Dünya yönetiminde yeni düzen kurulurken, yöneylem araştırmasının bu düzene karşı kullanılması stratejik yönetimlerde çok büyük önem kazanmıştır.

Yeni dünya sistemi için “yönetimi bilimsel yöntemlerin uygulanmasına yönelik araştırma” olarak tanımlanan YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI veya YÖNETİM BİLİMİ tanım olarak şu an MİLLİ ENDÜSTRİ sisteminin mihenk taşı durumundadır.

Yeni dünya düzenindeki hareketliliğin artmasıyla birlikte yöneylem araştırması profesyonel olarak uygulanması halinde yeni dünya düzenine geçişte büyük bir başarı sağlayacaktır.

Türkiye’nin dünya çapındaki bir bilim değeri olan Prof. Dr. Zerrin Selçuk ALADAĞ, tez danışmanımın Yöneylem Araştırması alanında çalışmaları ile katılma fırsatı bulduğumuz konferanslarında hayatımızda aldığımız karar ve stratejilere olan katkısı muazzamdır.

Bilimi öğrenmenin ötesinde asıl önemli olan hayata uygulanması olacaktır. Endüstri mühendisi mezunu olmanın en sağlam tarafı YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ile rehberin, bilim ve teknik olmasıdır.

Günümüzde Türkiye’nin yeni dünya sistemini ve ekonomik durumunu ele aldığımızda YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI “eldeki özkaynakların en iyi biçimde kullanımı ile ilgili karmaşık sorunlar için modellerin tasarlanması ve bu sorunların çözümü için matematiksel yöntemlerin uygulanması konularını kapsayan bilim ve araştırma alanı” biçilmiş kaftandır.

Yukarıdaki yazımın ana fikrini oluşturan YÖNETİM BİLİMİ ile ilgili bilgi edinilmesinin önemini ve her insanın sahip olduğu yönetim alanını zenginleştirmesi için farkındalık katmak ve karar verme kabiliyetini geliştirmenin hayatın her anında çok mühim olduğunu savunuyorum.

Türkiye’yi bilimsel verilere dayalı olarak hep birlikte yönetebilmek için insana ve bilime değer vermeyi öğrenmeliyiz.

Yusuf Gürler

Comments are closed.