Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Kuram – Eylem Bağlamı: Akademi ve Sanayi Örneği

0 12

Kuram ve Eylem tartışmaları hayatın hemen hemen her alanında sıklıkla duyduğumuz konuların başında gelmektedir. Buna göre etrafınızda; “Konuya hakimim ancak uygulamada zorluk yaşıyorum, ve/veya uygulamada çok iyiyim ama konunun genel tartışma düzeylerinden uzaktayım…” gibi ifadelere sıklıkla rastlamanız mümkündür. 

Geçtiğimiz ay içerisinde keyifle okuduğum “Kuram-Eylem Bağlamı: Çözümleyici bir Felsefe Denemesi” adlı kitap bu konuya eğilmeme olanak sağlamıştır.

Türkiye’nin önemli felsefecileri arasında yer alan Prof. Nermi Uğur tarafından kaleme alınan söz konusu esere göre, hayatın ritmi ve tarihsel süreçte yaşamın anlamı, kuram ve eylem arasındaki geçişlere bağlıdır. Buna göre, dünyanın oluşumuyla birlikte, başta toplumsal yaşam olmak üzere, siyaset, uluslararası ilişkiler, doğal bilimler ve tüm beşeri bilimlerin temelinde Kuram söz konusudur.

Kurama, teoriye dayanmayan bilim ve/veya bilimle ilintili konuların geçerliliği, tutarlılığı ve uzun vadeli sonuçları ciddi ölçülerde tartışmalı olacaktır. Öte yandan, salt uygulama yönüyle ön plana çıkan konularda ise dayanak noktası olarak kuramsal bir zemin aranma(lıdır)ktadır.

Peki, bu derecede vurgulanan Kuramın en önemli özelliği nedir? Kuram, özellikle Bilim Felsefesinde“Yanlışlama (Karl Popper ve Viyana Çevresi) ve Doğrulama” teorilerini eksene almaktadır. Buna göre, bilim adamının araştırma alanı fark etmeksizin ortaya attığı görüşleri, öncelikle doğru soruları sorarak keşfetme, akabinde doğru araçlar ile test etme ve nihayetinde alana yeni ölçütler katacak nitelikte bilimsel hipotez ve çeşitli varsayımları ortaya koyması gerekmektedir.

Tüm bu bilimsel süreç ise, temelinde öncesinde yapılan derinlikli bilimsel araştırmalara, test edilmiş ve üstüne konulmuş bilginin rehber olarak kabul edilmesine bağlıdır. Bu yönüyle, dünyanın gelişmiş uluslarına baktığınızda uzun vadeli uygulamalarının altında güçlü bir bilimsel temel olduğunu görebilmeniz mümkündür.

Kuramın bu denli önemli etkisinden hareketle, kişisel yaşantımdan örnekler ile devam etmek isterim. Bu yönüyle, kuramda Uluslararası İlişkiler ve Strateji ekseninde gelişen profesyonel yaşantım, uygulamada ise Sanayi ve Stratejik Planlama ayağıyla karşılığını bulmaktadır. Bu yönüyle Kuram-Eylem bağlamının teori ve uygulama aşamalarıyla bir bütün haline gelmesini arzu ettiğim profesyonel yaşantımda, söz konusu süreçlere hakim olmaya çalışmanın ciddi faydalarını görmekteyim.

Uygulamada bulunduğum Sanayi sektörünün güçlü kontrol mekanizmalarını ve güncel uygulamalarını dünyayı analiz etmede kullandığım analiz düzeyleri kuramı, uluslararası çevre ve periferi teorileri ile desteklemenin yüksek faydalarına rastlamaktayım. İlk olarak konuştuğunuz ile yaptığınız arasında güçlü bir bağlantı ve etki derecesi oluşturan Kuram-Eylem bağlamı sizi aynı alanda yarıştığınız rakiplerinizden büyük oranda öne geçirmektedir.

Öte yandan, Sanayi’de uygulama olarak ele aldığım süreçleri ise tekrardan kuramsal çalışmalarıma veri olarak sağlamam, şahsım adına her iki alanda da olmam gerekliliğini efektif bir sürece dönüştürmektedir. Söz konusu Kuram-Eylem bağlamı çalışmasının ise, netice itibariyle akademik dünya ve iş dünyası liderlerine kazandırdıklarını aşağıdaki gibi özetleyebilirim;

1- Kuram-Eylem bağlamı bireylerin rekabetçilik düzeylerini maksimize eder,

2- Bireylerin İş Dünyası ve Akademik sahada analize dayalı liderlik sürecini geliştirir,

3- Yerel ile Küresel arasındaki bağlantıyı kurar, bireyin kuram ve uygulama yönlerini bütünleştirir,

4- Enerji düzeylerini yükseltir, başarıdan başarıya koşmanın ana hatlarını çizer,

5- Bireylerin, karşılaştıkları uygulama/problemler karşısında Yöntem geliştirmesine olanak sağlar. Söz konusu yöntemler, bir süre sonra öznel bir davranış geliştirme sürecine dönüşür. Asıl olan, metodolojidir.

http://uguryasinasal.com/kuram-eylem-baglami-akademi-ve-sanayi-ornegi/

Bir Cevap Yazın