Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Lisans Yöneylem Araştırmaları Ödülü

0 35

Lisans Yöneylem Araştırmaları Ödüllü Yarışması, lisans programına kayıtlı yöneylem araştırmaları veya yönetim bilimleri alanında orijinal ve önemli teorik veya uygulamalı araştırmalar yapan bir öğrenciyi veya grupları onurlandırmak için her yıl düzenlenir. Ödül, uygun bir alıcı varsa her yıl INFORMS Yıllık Konferansı’nda verilir.

Yarışmanın galibi / kazananları, INFORMS Yıllık Toplantısına seyahat desteğinin yanı sıra 500 dolarlık bir ödül de paylaşacak. Yarışmanın finalistleri, araştırmalarını INFORMS Yıllık Toplantısı’nda belirlenen Lisans Araştırma Vitrini oturumlarında sunmaya davet edilecek.

Başvurular 23 Haziran 2017’ye kadar (gece yarısı Pasifik Standart Saati) sona erecek ve aşağıdaki belgelerden oluşmalıdır:

1)      Katılımcı (lar) tarafından ortak yazılmış makale: Katılımcının proje veya çalışmasından (yayınlanmasına gerek yoktur ) orijinal bir araştırma makalesi, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar. Bir veya daha fazla fakülte ile doktora öğrencisi veya doktora sonrası danışmanları makalenin ortak yazarları gibi görünebilir, ancak ilk yazarın projeye önemli katkıda bulunması gerektiği için katılımcı olmalıdırlar. Ve sadece küçük bir yazınsal yardımla makalenin yazımına destek olabilirler.

2)      Referans mektubu: Katılımcıların araştırma danışmanı veya katılımcıların çalışmalarına aşina olan ve araştırmacıya yaptıkları katkıyı ayrıntılı olarak belirten başka bir öğretim üyesi tarafından kısa bir mektup (iki sayfayı geçmeyecek şekilde). Çok disiplinli araştırmaları içeren önerileri teşvik etmek için fakülte danışmanının INFORMS üyesi olmasına gerek yoktur.

Referans mektupları da dahil olmak üzere tüm başvurular aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir:

2017.informs.ug.or@gmail.com .

Bir katılımcı olarak tanımlanan yarışmalar için 15 Haziran 2016 ve 23 Haziran 2017 arasında en az bir akademik dönem için lisans öğrencileri olarak alındı gönderilen yazıda ortak yazarlar ve aşağıdaki uygunluk kriterlerine girenler tarafından karşılanması gerekir ve gönderdikleri makaleler:

Araştırma, giriş yapanların lisans kayıtları sırasında gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Bir yarışmacı bu yılki yarışmaya gönderilen en fazla bir makalede ortak bir yazar olabilir.

Makale, bu yarışmanın bir önceki yıldaki ödülü ile ödüllendirilmemelidir.

Gönderilen makaleler de aşağıdaki biçimlendirme gereksinimlerini karşılamalıdır:

Referanslar dışındaki tüm sayfalar, 11 punto veya daha büyük fontlarla çift aralıkla, sola, sağa, üstten ve alttan 1 inç veya daha geniş kenar boşluklarıyla yazılmalıdır.

Makale, bibliyografya, ekler, şekiller ve tamamlayıcı bölümler de dahil olmak üzere 25 sayfayı aşmamalıdır.

Makalenin referanslar haricindeki tüm sayfalarında en fazla 35 satır metin bulunmalı ve özet 100 kelimeyi geçmemelidir (özetler, INFORMS Yıllık Toplantısı Lisans Araştırma Vitrini oturumunda kullanılacaktır).

İnceleme kriterleri, işin önemi, operasyon araştırma teknikleri kullanılarak modelleme ve / veya çözüm metodolojisinin yaratıcı ve yeni kullanımı, operasyon araştırması alanında gelecek çalışmalar için araştırmanın vaat edilmesi ve yazım kalitesi temel alınarak yapılacaktır. Makalenin tutarlılığı ve anlatımın netliği açısından da değerlendirilecektir. İş, kurulu bir soruna farklı bir modelleme yaklaşımı oluşturuyor olabilir veya ortaya çıkan veya önemli bir soruna yeni bir bakış açısı sağlayabilir. Proje sponsorları için önemli miktarda değer göstermesi (varsa) de değerlendirmede bir artı katar.

Tüm başvuranlar, 31 Ağustos 2017 tarihine kadar yarışmanın sonuçlarını öğreneceklerdir.

İlgili adaylar, uygunluk gereksinimleri ve değerlendirme kriterleri gibi rekabetle ilgili önemli ayrıntıları öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirler:

https://www.informs.org/Recognize-Excellence/INFORMS-Prizes-Awards/Undergraduate-Operations-Research-Prize/Undergraduate-Operations-Research-Prize-Application-Process

2017 Komite Başkanı

Yarışmayla ilgili başka sorularınız ise komite başkanı Murat Kurt’a, murat.kurt@merck.com adresinden ulaşılmalıdır.

Bir Cevap Yazın