Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

0 98

Dünyanın en büyük mağaza zincirlerinden Wal-Mart’ın reyonlarını gezin veya Amazon’daki listeleri inceleyin. Böylece teknik uzmanlığın ve becerilerin, lojistik ve tedarik zinciri yönetimleri için ne kadar gerekli olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Radyo frekansı çiplerinin tanımlanmasından, stok yönetimine kadar her alanda, Elmo oyuncaklarının ve iPod’ların raflarda ve evlerimizde yer almasının arkasındaki kişiler bilgi teknolojisi uzmanlarıdır.
Essentials of Supply Chain Management kitabının yazarı Michael Hugos’a göre, tedarik zinciri yönetimi fakir bir kaynakla ortaya çıkmış, ancak son yıllarda bir çok şirketin stratejileri arasında önemli bir yer tutmuştur ve bu durum, teknisyenler için çok büyük bir fırsattır çünkü tedarik zinciri uygulamaları teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır.
Bir Çok Teknoloji Dalı Lojistiğe Destek Sağlar
Hugos ve diğerleri lojistik ve tedarik zinciri için önemli olan başlıca teknoloji alanlarını aşağıdakiler olarak belirlemişlerdir:

  • Depo yönetim sistemi
  • Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi(RFID- radio frequency identification)
  • Üretim planlama sistemleri
  • Bilgi yönetimi
  • Yazılım iş birliği
  • Stok Yönetimi Sistemleri
  • Yönlendirme ve Teslimat Programlama Sistemleri
  • Küresel Konum Belirleme Sistemi

Hugos, bilgi teknolojisi fonksiyonları dışarıdan tedarik edildiği sürece, bu durum bilgi teknolojilerine, teknoloji ve tedarik zinciri yönetiminin karmakarışık bir hale getirdiği dünyada, işlevsellik kazandırmak isteyen teknisyenler için büyük bir fırsattır.
Bilgi Erişiminde Rekabet
Firmalar lojistiği ve tedarik zinciri yönetimini rakiplerini yenmek amacıyla harcadıkları emeklerin köşe taşı olarak görürler. Bunu başarmak için teknoloji ve bilgi sistemlerini sürekli geliştirme yoluna gitmelidirler.

Penn State Üniversitesi’nde tedarik zinciri ve bilgi sistemleri profesörü olan Terry Harrison,    tedarik zinciri yönetiminde gelecekte de öngörülen  kapsamlı bir tema, bilgi erişimine ulaşmanızı sağlayacak ve firmalara önemli bir avantaj kazandıracak bir yoldur demiştir.
Radyo Frekansı İle  Tanımlama Teknolojisi(RFID)
RFID, yeni çağda tedarik zinciri sistemine yeni bir alan getirmiştir. Personel sağlama firması Yoh’a göre, RFID danışmanlığı teknoloji alanındaki en çok ihtiyaç duyulan 10 işten biri olmuştur. Yoh’un yardımcı başkanı Jim Lanzalotto, RFID’in piyasada giderek hakim olmaya başladığını söylemiştir.
Lanzalotto 90’larda Conrail’de çalışırken, firmaların büyük nakliye konteynırlarını tercih ettiğini belirtmiştir. Ancak günümüzde RFID ile birlikte,firmalar bireysel  stoklama ünitelerine önem vermeye başlamıştır.
Hugos, RFID’ın henüz tam anlamıyla kullanılamadığını belirtmiştir. Fabrikaların, depoların ve perakende satıcılarının hepsinin RFID uygulamalarına ihtiyacı vardır ve bu da teknoloji yeteneklerini depo yönetimi ve kaynak planlamanın yanında,  RFID alanında da kullanabilen teknisyenlere duyulan ihtiyacı doğurmuştur.
Çok yönlü Teknolojiler, Çok Yönlü İş Rolleri 
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çalışan teknisyenlerin iş alanları çok geniştir, fakat en yaygın iş alanları iş analizi, iş geliştiriciliği, satış öncesi uzmanlığı, ağ mühendisliği ve güvenlik uzmanlığıdır.
Tedarik zinciri yazılımı firması i2’da global dağıtım ve ulaşım yöneticisi olan Fab Brasca, iş hayatında teorik sorunlardan çok gerçek hayatın sorunları ile karşılaşırsınız der. Seyahat etmenin ve farklı alanlardaki firmaların uzmanlarıyla etkileşim içinde olmanızın önemi büyüktür. Brasca, teknisyenlere derilerinin kalın olmasını önerir çünkü bu alanda sizi çiğneyip tükürmek için bekleyen saçları beyazlamış bir çok gazi vardır.
Diğer endüstrilerde de olduğu gibi, iş hayatını çabuk kavrama yeteneğine sahip teknisyenlere rağbet büyüktür. Taşımacılık sektörü için nakliye hizmetleri sağlayan bir firmanın yardımcı başkanı olan Michael Voelk, iyi insan yeteneklerinin daima değerini koruduğunu söylemiştir. Lojistik alanında çalışan, başarılı bilgi teknolojisi firmaları farklı lojistik sistemlerinin nasıl işlediğine ve veri otomasyonu ile nasıl başarılı bir şekilde yönetildiklerine çok merak duyarlar.
Hizmet Dağıtımını Yönetmek
Ve tedarik zinciri yönetimi artık oyuncakları veya kamyonları basitçe taşımaktan ibaret değildir. Harrison, birkaç geniş firmada, tedarik zinciri yönetimini hizmet endüstrisine sokma fikrinin ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu insan kaynakları bazlı tedarik zincirleri geleneksel olanlardan tamamen farklıdır ve gözle görülür bir rekabet ortamı yaratmaktadırlar.

 

Bir Cevap Yazın