Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Model Güdümlü (Odaklı) Mühendislik

0 94

Model güdümlü mühendislik(MDE) uygulama modellerinden yararlanarak yazılım geliştirme ve oluşturma metodolojisi olup  belirli bir sorun ile ilgili tüm konuların kavramsal modellerini kapsar. Dolayısıyla; vurgu ve işlem (F. E. algoritmik) kavramları yerine, belirli bir uygulama etki alanı yöneten soyut bilgi temsillerini ve faaliyetlerini amaçlamaktadır.

MDE yaklaşımı standart modellerin yeniden kullanımı yoluyla sistemler arasındaki uyumluluğu en üst düzeye çıkararak verimliliği artırmak, uygulama etki alanında tasarım desenleriyle yinelenen modeller aracılığıyla tasarım sürecinin basitleştirilmesi, terminoloji standardizasyonu ve uygulama alanında kullanılan en iyi uygulamalar yoluyla sistem üzerinde çalışan bireyler ve ekipler arasındaki iletişimi desteklemektir.

MDE’nin model paradigması; modeller kullanıcının bakış açısına aşinaysa veya kullanıcıya mantıklı geliyorsa sistemlerin uygulanması için bir temel olarak hizmet verebiliyorsa etkili kabul edilir. Modeller ürün yöneticileri, tasarımcılar, geliştiriciler ve uygulama alanı kullanıcıları arasında yaygın iletişim yoluyla geliştirilir. Bir yandan modellerin tamamlanması yaklaşırken, diğer yandan yazılım ve sistemlerin geliştirilmesini sağlarlar.

Bilinen en iyi MDE girişimlerinin bazıları şunlardır;

  • Object Management Group (OMG) girişimi Model Güdümlü Mimari (MDA) ile OMG tescilli ticari markasıdır.
  • Programlama ve modelleme araçları ile Eclipse Ekosistemi

MDE’yi desteklemek için ilk araçlar 1980’lerde Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği (CASE) tarafından geliştirildi. Bütünleşik Geliştirme Ortamı (IDE – StP) gibi şirketler, Yüksek Dereceli Yazılım (şimdi Hamilton Technologies, Inc., HTI), Kadro Teknolojileri, Bachman Bilgi Sistemleri ve Mantık İşleri (BP-Win ve ER-Win) bu alanda öncü olmuşlardır.

Bunun dışında HTI 001AXES’in Evrensel Sistemler Dili (USL) ve bununla ilişkili otomasyonu olmak üzere, Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği (CASE) şirketlerinde de hep aynı problem vardı:

“Model uygulamasını nasıl senkronize ederiz?”

IDEF özellikleri ve modelleme tanımları oluştururken ABD hükümeti de bunda yer aldı. Modelleme tanımları çeşitli varyasyonlarla sonunda tanımlandı. (Booch, Rumbaugh, Jacobson, Gane ve Sarson, Harel, Shlaer ve Mellor, ve diğer kişilerle birlikte) Rational Rose UML uygulaması ürünü, Rational Corporation (Booch) tarafından yapıldı ve otomasyon yazılımı geliştirme soyutlamada yüksek düzeyde verim alındı. Bu soyutlama; sorun alanı üzerinde daha iyi bir odaklanma ile basit modelleri teşvik etmektedir. Çalıştırılabilir semantik kombine ile mümkün olan otomasyon toplam seviyesini yükseltti. Object Management Group (OMG) bu gelişmiş mimari odaklı yaklaşım için bir temel yapı, model odaklı mimari (MDA) olarak adlandırılan bir dizi standardı geliştirmiştir.

Douglas C. Schmidt’a göre;

Model güdümlü mühendislik teknolojileri etkin platformları ve ekspres alanı kavramlarının karmaşıklığını azaltmak için üçüncü kuşak dillerinin yetersizliğini giderebilecek umut verici bir yaklaşım sunuyor.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Model-driven_engineering

Bir Cevap Yazın