Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

OECD Ülkelerinde ki Sağlık Sistemlerinin Etkinlik Analizi

1 6

Günümüzde, özellikle II. Dünya Savaşı’nın sonu itibarıyla sıcak savaş politikalarından soğuk savaşa geçilmesiyle birlikte dünya nüfusu son derece hızlı olarak artmakta ve bunun bir neticesi olarak dünya nüfusu 8 milyar seviyesine yaklaşmaktadır.

Bunun yanı sıra teknolojinin de insan hayatına girmesiyle beraber hızlı yaşam ve tüketim evresine girilmiştir. Hem insan ihtiyaçlarına bağlı olarak talepte meydana gelen daha önce görülmemiş miktardaki artış hem de kaynaklardaki hızlı azalma, bu kıt kaynaklardan daha fazla nasıl istifade edileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bu soru dünya için aslında bir temel problem niteliğindedir. Çözüm önerileri ise tasarruf modeli uygulanarak israfın azaltılması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması noktasında birleşmektedir. Özellikle devletlerin aktif rol oynamasının gerektiği kaynakların etkin kullanımı konusu, ülkelerin kalkınmasıyla bireylerin çağdaş ve medeni bir yaşam sürmesi için en önde gelen faktörler arasında yer almaktadır.

OECD üye ülkelerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) ortalama olarak %9,8’ini harcadıkları sağlık hizmetleri ve sistemlerinin yönetiminde, kaynakların etkin kullanımı kilit rol oynamaktadır. Bu çalışmada, kapsamlı bir literatür araştırmasıyla girdi ve çıktı değişkenleri belirlendikten sonra, en güncel sağlık verileri kullanılarak Veri Zarflama Analizi (VZA) ile OECD üyesi 34 ülkenin sağlık alanındaki etkinlikleri değerlendirilmiştir. Değerlendirilmelerde yaşanabilecek eksik yorumlamaların önüne geçebilmek için Pierce Kriteri kullanılarak yapılan eleme süreciyle ülke sayısı 22’ye indirilmiş ve bu ülkeler tekrar değerlendirilmiştir. 34 ülke arasından 10 ülke etkin olarak kaydedilirken, yeni değerlendirmede 22 ülke içinden sadece yedi ülke etkin olarak belirlenmiştir. Son olarak, değerlendirilmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve ileriye dönük olarak yapılabilecek iyileştirmeler tartışılmıştır.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

1 Yorum
  1. bahattin kayaoglu diyor ki

    OECD ülkelerinde değil sağlık konusunda bütün dünyada önde gleen ülkerlerdeniz diye biliyorum.

Bir Cevap Yazın