ohsas-18001-2017.png

OHSAS 18001 NEDİR ?

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış “iş sağlığı ve güvenliği” standartıdır.OHSAS 18001 standardını ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli noktalardan birisi; OHSAS 18001’in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001 standardı ISO 9001 ve ISO 14001 standardı ile uyum içinde yürütülebilmektedir.

OHSAS 18001 uygulanabilirliği esnek olan bir standarttır.Sadece inşaat, madencilik veya mühendislik gibi endüstriler için geçerli değildir. İster üretim olsun ister bir hizmet sunuyor olunsun,büyük veya küçük tüm kuruluşlar için uygulanabilirdir.

İş yerlerinde oluşabilecek iş kazası,yangın,meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden detaylı incelemelerle tespit etmeyi amaçlar.Daha sonrasında yapılan bu tespitler doğrultusunda her olası kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele alınmasını ve bu yönde önleyici planlar oluşturarak hazır olunmasını sağlamaya yardımcı olur.Daha sonrasında bu planların uygulanması ve uygulanan planların kontrol edilmesini gerekli kılar.Kontrol edilen bu uygulamalar neticesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla yeni önlemlerin alınması gereklidir.Kısaca bu standart yönetim sistemi modeli PUKÖ(planla,uygula,kontrol et,önlem al) metodolojisi üzerinde kurulmuştur.

OHSAS 18001 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler ve Tarifler

4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları

4.1 Genel Şartlar

4.2 ISG Politikası

4.3 Planlama

4.4 Uygulama ve Çalıştırma

4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

Comments are closed.