Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Otomotiv Yan Sanayinde Montaj Hattı Dengeleme Problemi

0 48

Kalite ve verimlilik artışı günümüz işletmelerinde yoğun olarak üzerinde çalışılan bir konudur. Kalite ve verimliliğin arttırılabilmesi için üretimde iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

Günümüzde yatırım maliyeti yüksek olan sistemlerde düşük kapasite kullanımı ve verimsiz çalışmanın maliyeti oldukça
yüksektir. Bu nedenle montaj hatlarının zaman, yer, konum vb. kısıtlar altında verimli ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için montaj hatlarının tasarımındaki ana amaçlardan biri, her istasyona dengeli miktarda iş dağıtımı yapılabilmesidir. Bu çalışmada, otomotiv yan sanayisinde üretim yapan bir firmanın, tek modelli ve karışık modelli iki montaj hattının dengeleme problemi ele alınmıştır. Tek modelli montaj hattında öncelik diyagramları oluşturulmuş ve Hoffman yöntemine göre hat dengeleme problemi incelenmiştir. Karışık modelli montaj hattında ise sıralanmış pozisyon ağırlıkları yöntemi kullanılarak hat dengelemesi yapılmıştır. C# programlama diliyle algoritma yazılmış ve kutu içi malzeme miktarları optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Her iki hattın etkinliği incelenmiş ve elde edilen iyileştirmeler belirtilmiştir.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

 

Bir Cevap Yazın