PEST Analizi Nedir?

3.263

Resmin Tamamındaki Değişimin Gücünü Anlama ve Ayrıca PESTLE, PESTEL, PESTLIED, STEEPLE & SLEPT

PEST analizi basit ama önemli ve yaygın kullanılan bir araçtır ki bu araç sizin faaliyette bulunduğunuz politik ekonomik sosyo-kültürel ve teknolojik çevredeki resmin bütününü anlamanızda yardımcı olur. PEST analizi, dünya çapındaki liderler tarafından liderlerin gelecekle ilgili görüşlerini inşa etmesi için kullanılır.

 • PEST analizini etkin kullanarak, dünyamızı etkilen değişimin gücü ile yaptıklarınızın olumlu bir şekilde desteklendiğinden emin olursunuz.Değişiminden yararlanarak, değişime karşı koyan faaliyetlerinizden başarılı olma şansınız fazladır.
 • PEST analizinin iyi kullanımı, sizin kontrolünüz dışında olan sebeplerden dolayı başarısızlığa mahkum edecek hareketlerde bulunmanızdan kaçınmanıza yardımcı olur.
 • PEST analizi siz  yeni bir ülkede ya da bölgede faaliyete başladığınızda kullanışlıdır. PEST analizinin kullanımı sizin bilinçaltı varsayımlarınızın serbest kalmasını sağlar, ve yeni çevrenin gerçekliğine hızlı bir şekilde adapte olmanızda yardımcı olur.

Jim Makos (PESTLE analizi web sitesinin kurucusu) PEST şirketlere, onların zamanlama ve karar vermesini geliştirmesinde yardımcı olduğunu ifade etti.

” Eğer sizin şirketiniz farklı faktörleri analize ederek doğru zamanda doğru kararlar verebiliyorsa, PEST analizinden en iyi sonucu elde edersiniz. PEST analizinin bir başka yararı da, bu analiz size şimdiki zamana bakarak geleceği tahmin edebilmede yardımcı olur. Siz gelecekle ilgili zorlukları çözmeye hazır olacaksınız. Ayrıca PEST analizi sizin faydalanabileceğiniz fırsatların ve sizin işinize zarar verecek fırsatların altını çizmede yardımcı olur.”

 

Pest Analizi Nasıl Kullanılır

PEST analizi, politik ekonomik sosyo-kültürel ve teknolojiyi simgeleyen basit bir anımsatıcıdır.Bu aracın kullanımı 3 etaplık bir süreçtir:

 1. İlk olarak, sana uygulanan konuyla alakalı faktörleri aşağıdaki iletileri de kullanarak beyin fırtınası(yeni fikirler üretmek) yapın.
 2. İkinci olarak, bu faktörlere uygulanan bilgileri tanımlayın.
 3. Üçüncü olarak, bu bilgiden sonuca ulaşın.

İpucu:

İkinci adımdan üçün adıma geçerken ki önemli nokta: faktörleri ne anlama geldiğini düşünmeden tanımlamak verimsizdir.Ama / her nasılsa, analizinizin yeterince iyi olmadığını düşünürken  dikkatli olun, analizinizi başlangıç noktası olarak kullanın ve sonuçlarınızı tecrübe ettiğiniz gerçeklikle test edin.

 • Sıradaki başlıklar beyin fırtınası için başlangıç noktası gibi yardımcı olabilir( ama sizin içeriğinizde ki diğer faktörlerin sizin durumunuza uygun olduğundan emin olun.)

Politik:

 • Hükümet şekli ve siyasi istikrar.
 • Basın özgürlüğü, yasa egemenliği, bürokrasi ve yolsuzluk seviyesi.
 • Düzenleme ve serbestleştirme eğilimleri.
 • Sosyal/ toplumsal ve istihdam mevzuatı.
 • Vergi politikası, ticaret ve gümrük vergisi kontrolü.
 • Çevre korunması / çevresel duyarlılık ve tüketicinin korunması mevzuatı.
 • Politik çevredeki muhtemel değişimler.

Ekonomik:

 • İş devri dönemi.
 • Güncel ve planlanmış ekonomik büyüme, enflasyon ve faiz oranları.
 • İşsizlik ve iş gücü arzı/ikmali.
 • İş gücü maliyeti.
 • Mevcut gelir seviyesi ve gelir dağılımı.
 • Küreselleşmenin etkisi.
 • Teknolojik ve diğer değişimlerin ekonomiye muhtemel etkisi.
 • Ekonomik çevredeki muhtemel değişiklikler.

Sosyo-kültürel:

 • Popülasyondaki büyüme oranı ve yaş profili.
 • Popülasyondaki sağlık, eğitim ve sosyal hareketlilik, ve bunlara karşı sergilenen tutumlar.
 • Popülasyondaki istihdam modeli, iş piyasası özgürlüğü ve işe karşı sergilenen tutumlar.
 • Basın tutumu, kamuoyu, sosyal tutum ve sosyal tabular.
 • Yaşam tarzı tercihleri ve bunlara karşı sergilenen tutumlar.
 • Sosyo-kültürel değişimler.

Teknolojik çevre:

 • Yeni geliştirilen teknolojilerin etkisi.
 • İnternetin etkisiyle birlikte iletişim maliyetinin azalması ve uzaktan çalışmada artış.
 • AR-GE çalışmaları.
 • Teknoloji transferinin etkisi.

PEST analizinin diğer şekilleri- PESTLE, PESTLIED,STEPLE,SLEPT:

Bazı insanlar pest analizinin diğer çeşitlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Bunlar:

 • PESTLE/PESTEL: politik, ekonomik, Sosyolojik, teknolojik, hukuksal, çevresel.
 • PESTLIED: politik, ekonomik, Sosyolojik, teknolojik, hukuksal, uluslararası, çevresel, demografik.
 • STEEPLE: Sosyolojik/demografik, teknolojik, ekonomik, çevresel, politik, hukuksal, etik
 • SLEPT: sosyal, hukuksal, ekonomik, politik, teknolojik.

“Bazı değişimlere hukuksal, çevresel(pestle analizine dönüşür), demografik ve etik faktörleri eklenebilir, ki bu da pest analizi normal pest analizi ile karşılaştırıldığında daha fazla faktör içerdiği için bu analizi daha güçlü hale getirir.” Makos(Jim Makos, PESTLE analizi web sitesinin kurucusu) dedi ki ” Daha fazla faktör içeren analizler, stratejinizden elde edeceğiniz daha iyi sonuçlar demektir.”

 

Anahtar noktalar:

PEST analizi faaliyet sürdürdüğünüz çevredeki resmin tamamını anlayabilmek, fırsatları ve içinde yatan tehlikeleri düşünebilmek için kullanışlı bir araçtır. Çevrenizi anlayarak, fırsatlardan yararlanabilir ve tehlikeleri azaltabilirsiniz.

PEST, politik,ekonomik sosyo-kültürel ve teknolojiyi simgeleyen basit bir anımsatıcıdır. Bu başlıklar ilk olarak ülkenin ya da bölgenin özelliklerini beyin fırtınası(yeni fikirler üretmek) yapmak için kullanılır ve buna bakılarak işletmedeki değişimin gücünün önemine göre sonuçlar çizmede kullanılır. Bu, içerikte daha detaylı planlamanın yer alabilmesini sağlar ve bu sebeple, kendiliğinden oluşan fırsatlardan tam olarak yararlanabilirsiniz.

PEST analizinin diğer modellerle kullanılışı:

PEST faktörleri, dış küçük çevresel faktörler ve yerli faktörlerle birleşmişi, fırsatlar ve tehlikeler olarak SWOT analizinde sınıflandırılabilir. PEST analizinin grafiksel metodu PESTLEWEB olarak adlandırılır, PESTLEWEB, Birleşik Krallıktaki Henley İşletme Okulunda geliştirilmiştir. Araştırmalar gösteriyor ki PESTLEWEB diyagramları daha mantıklı, rasyonel ve geleneksel PEST analizinden daha ikna edici olduğu için kullanıcılar tarafından dikkate alınmıştır.

Bu yazı aşağıdaki kaynaktan çeviridir.
http://www.washington.edu/research/rapid/resources/toolsTemplates/PEST_analysis.pdf

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Yoruma kapalıdır.