Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Plastik Enjeksiyon Makinalarının Vardiya Bazında Çizelgelenmesinde Hedef Programlama Modeli

0 18

Günümüzde işletmeler arasındaki rekabet gittikçe artmaktadır. İşletmeler hem müşteri taleplerine etkin bir şekilde cevap vermek, hem de kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu sebeple, tedarikten üretime, taşıma ve dağıtımdan, bilgi işlem ve iletişime kadar birçok alanda karar alma süreçleri giderek zorlaşmaktadır.

Bu çalışmada, plastik parça üreten bir fabrikanın üretim tesislerinde sıra bağımlı hazırlık süreli bir özdeş paralel makine çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problemin amaçları, son işin tamamlanma zamanının ve toplam gecikmenin enküçüklenmesidir. Çok amaçlı yapıda olan ve sürece özel kısıtlar içeren problem için bir hedef programlama modeli geliştirmiştir. Geliştirilen model hem küçük boyutlu bir problem hem de bir gerçek hayat problemi kullanılarak test edilmiştir. Bu problemlerin çözümünde GAMS/Cplex çözücüsü kullanılmıştır. . Elde edilen çizelge işletmenin çizelgesiyle karşılaştırılmıştır.

Modelin tamamına ilişkin raporu okumak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın