Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Sanayi & Strateji İlişkisi: Sanayinin 3 Kuralı

0 20

Yaptığınız iş, sizlerin ona olan bağlılığınızı ve bu yöndeki çabanızı “etkinlik” ve “verimlilik” temelinde katma dönüştürmektedir. Profesyonel mesleğinizin küresel ekonomik düzlemin bir parçası olması ise, ekonomi yönetimine doğrudan atıfta bulunmaktadır. En yalın tabiriyle, sınırsız ihtiyaçlar ile kıt kaynaklar arasında doğru seçimi yapma ve bunu doğru ekipmanlar ile yönetme olarak ifade edilebilecek Ekonomi, aynı zamanda bu yönüyle de “Stratejiktir.” Bir diğer ifadeyle, seçenekler arasından doğru seçim yapma sanatı olan Strateji, ekonomik olmalıdır.

Bütün bunların, sürekli vurgulamaya çalıştığımız Sanayi ve Üretim Kültürü ile ilintisi ise söz konusu yaklaşımların içerisinde yer alan doğru enerji koordinasyonu ve hedef-zaman ekseninin, stratejik kültür çerçevesinde yapılması gerekliliğidir. Bu Stratejik kültürü oluşturan önemli unsurlardan birisi olan Profesyonel Kimlik ve yapılan işe sergilenen nosyon, iş dünyasında etkinlik ve verimliliği sağlamak için çeşitli kurallara ve/veya test edilip, uygulanmış ilkeler bütününe dayanmalıdır.

Buna ek olarak Strateji, doğrudan rekabetçilik sağlama aracı olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu kavramın içerisinde yer alan sürekli değişen yapılara hızlı adaptasyon ve sürdürülebilir kalkınma güdüsü için Sanayi sektörünün referans alınması gerekmektedir. Güçlü bir toplum ve bunun kısa-orta ve uzun vadeli yansımaları ile mutlu bir gelecek, ancak kendine güvenen, üretim nosyonu güçlü ve bu üretimin sahip olduğu enerjiyi toplumsal faydaya dönüştürebilecek Sanayi tesisleri ile mümkün olabilecektir. Teorik düzeyde, ekonomik Strateji ve sürdürülebilir toplumun anahtarı olarak gördüğümüz üretim nosyonu ise tüm bu ifadeleri, düşünce boyutundan uygulamaya sokacak çeşitli kaide ve olmazsa olmazlara dayanmaktadır.

Bu çerçevede, Sanayi sektörünün ilk temel kuralı, “Özveri” dir. Özveriyi ise, yaptığınız işe olan hassasiyetiniz ve/veya onu içselleştirip, büyük oranda hayatınızın odak noktasına oturtmanız olarak ifade etmek mümkündür. Türk iş dünyasının çoğunluğunu teşkil eden, küçük ve orta boylu işletmeler, yani KOBİ’lerin sektörel krizler karşısında tutunamamasının en önemli yapısal nedenlerinin başında da üretim tesisine ve bu nosyonu uzak duran “Özveri” oluşturmaktadır. Sanayi ve üretim kültüründe, sabahın ilk ışıkları ile çalışmanın başlatılması ve mümkün olduğu ölçüde zamanınızı işletmeniz ilgilindiren konuları ele almak amacıyla, Sanayi tesisi içerisinde geçirmek gerekmektedir. Stratejiyle bağlantılı olarak, öncelikli Q-Sort analiziniz sanayi tesisiniz ve bunun sürekli işleyen üretim bandının profesyonel ilkeler ve modern yönetim teknikleri ile kontrolü olmalıdır.

Sanayicinin ikinci temel kuralı ise; “Sadakat” tir. Özverinin bir sonraki aşaması olarak ifade edebileceğimiz bu yaklaşım, başta çalışanlarınıza ve onların ailelerine hizmet sağladığınızın ve bunun çarpan etkisi ile ekonominin önemli bir parçası olduğunuzun akıldan çıkarılmaması anlamına gelmektedir. Sadakat kuralı, aynı zamanda güçlü bir sorumluluk almak anlamına da gelmektedir. Sonuçta, İşletme Yönetimi derslerinde temel olarak okutulan, işletmeniz dışında ki iç ve dış çevre, iç ve dış hukuksal yapı ve sürekli işleyen üretim bandı, sizlerin başta kendinize olmak üzere, işinize, çalışanlarınıza ve en önemlisi ülkenize sadakatli yaklaşmanızı zorunlu kılmaktadır. Neticede, üretim yapmak ve Sanayi sektörünün bir parçası olmak gerçekten yüksek düzeyde analiz ve bununla bağlantılı olarak sürekli kontrol nosyonunu zorunlu kılmaktadır. Bütün bunların aksi sonucu ise, Türk Sanayisinin üretim girdileri ve ham madde ithalatında yüksek düzeylerde döviz çıkışı ve küresel piyasalar da rekabet katsayısı eksikliğidir.

Sanayi ve/veya Sanayicinin 3. Temel kuralı ise, “Fedakarlık ve Çok Çalışma” dır. Hemen ifade edelim ki, çok çalışma dendiği vakit akla sadece işe odaklanmak ve iş dışında ki herşeyi geri plana koymak gelmemelidir. Tam aksine, akla seçenekler arasından doğru seçim yaparak, enerjinizi büyük oranda size profesyonel katma değer getiren Sanayi ve üretim tesisinize harcamak gelmelidir. Her ne kadar Türkiye şartlarında büyük sanayi kuruluşlarının dışında geneli yansıtabilecek toplam kalite yönetimi ve kurumsal-sürdürülebilir üretim kültürü oluşturulamasa dahi, bu yönde ki çabaların temelinde diğer işlerinizden fedakarlık sağlamak, işletme dışı işlerinize daha az boş zaman bırakmak ve işinize odaklanmak gelmelidir.

Bu üç temel kural ise, Sanayicinin hayatında ufak ancak seri adımlarla büyük hedeflere ulaşmasını, sürdürülebilir bir yaklaşım ve Strateji nosyonu ile hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede gerek duayen Sanayiciler ve gerekse de Türkiye’nin üretim gücüne inanan Genç Sanayicilerin işletme yönetimi ve rekabetçilikleri ile ilgili sergilemesi gereken bir takım ilkeler bulunmaktadır.

Buna göre Sanayici;

Üretim tesisine, mesai saatinden en az 45 dk. önce gelmeli, mesai saatinden sonra ise üretim tesisinden en az 45 dk. sonra ayrılmalıdır.
Üretim bandının bir parçası olarak, mesai saatleri içerisinde üretilen ürünlerin kalite standartları ve üretim tesisinin işleyişi ile ilgili günde en az 1 kere bu süreci yerinde gözlemlemelidir.
Üretim tesisi içerisinde, odak noktasını üretim dışına taşıyacak her türlü gereksiz toplantı ve sohbettten mümkün manada kaçnmalıdır.
Genç, dinamik ve güler yüzlü olmalıdır. Etrafına, güçlü bir imaj çizerek üretimin ortaya çıkardığı mutluluğu çalışanları ve yakın çevresine yansıtmalıdır.
Üretim sorumluluğunun farkında olarak, Sanayi odası vb. kuruluşların toplantı ve organizasyonlarını sürekli takip etmeli ve entelektüel alt yapısını bu yönde geliştirmelidir.

Türkiye’nin üretim gücüne ve bunun gelecekte Türk insanı üzerinde oluşturacağı büyük etkinin farkında olan bir Sanayici olarak, üretim mutluluğunun toplumun geneline yayılmasını sağlayacak Stratejik Planların oluşturulması ve bunun tüm toplumun enerjisini ortaya koyacak şekilde planlanmasının çok zor olmadığı kanaatindeyim.

İşinizi sevin ve yukarıda belirttiğimiz 3 temel değeri ona verin, onun size ve ülkenize sağlayacağı katma değer, mutlu ve yüzleri gülen bir toplumun anahtarı olacaktır…

Sanayi ve Strateji İlişkisi
Sanayi ve Strateji İlişkisi

Bir Cevap Yazın