Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Süper Market Yerleşim Düzeni Planlama

0 262

Günümüz teknolojisi hızla ilerlemekte ve bilgisayar sistemlerinin güçleri her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte işletmelerde üretilen ve depolanan veriler çok büyüktür. Gelişen veri tabanı teknolojisi ve hacimlerindeki bu olağanüstü artış, karar vericilerin toplanan bu verilerden nasıl faydalanacağını ve bu verileri nasıl bilgiye dönüştüreceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Karar vericilerin kendi kanaatleri yerine kanıta dayalı karar vermelerinin önemi giderek artmaktadır. Veri tabanlarındaki bu veriler üzerinde analiz yapmak ve karar destek aşamasında faydalanmak herhangi bir araç kullanmaksızın imkansız hâle gelmiştir. Bu noktada çözüm olarak veri madenciliği önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Verilerin nitelikli bir şekilde analiz edilmesi ve içerisinde gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması veri madenciliği ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca veri madenciliği veriyi pratik bilgiye dönüştürerek, eylem planları oluşturmayı sağlar.

Günümüzün dinamik iş çevresinde bilgi en değerli varlıktır. Artık birçok örgüt önemli iş kararlarını veri tabanlarından çıkarılan bilgi ve kendi düşüncelerini harmanlayarak vermektedirler. Bu sayede, başarılı işletmeler büyük veri tabanlarından, veri madenciliği tekniklerini kullanarak önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı bilgileri kullanarak hem yerel hem de küresel pazar taleplerine çabuk cevap verebilmektedirler. Bu çalışmada süpermarket yerleşim yeri düzenlemede veri yönelimli bir karar destek sistemi uygulaması sunulmaktadır. Çalışmada veri tabanlarında bilgi keşfi süreci kullanılarak yerleşim düzeni geliştirmeyi gerçekleştiren metodolojik bir çerçeve sunulmaktadır. Çalışmada ilişkisel veri tabanı hazırlanarak, Apriori algoritması ve Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) yöntemleri kullanılmaktadır. Deneysel çalışma ise Türkiye’nin önde gelen perakende satış firmalarından biri olan Migros Türk A.Ş.de gerçekleştirilmektedir.

Migros ile ilgili bu raporun tam ve PDF halini görüntülemek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın