SWOT Analizi, Örnekler ve Şablonlar (Detaylı)

1 7.250

 

Yeni bir iş veya yeni bir ürünün hangi potansiyellere sahip olduğunu araştırırken SWOT analizi bizim hangi risklerle yüzleşeceğimizi ve ya bizim neler kazana bileceğimizi görmemizde yardımcı oluyor. SWOT (Strengths(Güçlü yanlar), Weaknesses(Zayıf yanlar), Opportunities(Fırsatlar), Threats(Tehditler) onu kullanan şirkete onu nasıl bir rekabetin beklediğini önceden görmeye ve gelecek vaat eden pazar bulmasına yardım ediyor.

SWOT analizi 1960 yıllarında business guruları olan Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews ve William D. Book tarafından yapılmış ve ilk olarak onların birlikte yazdığı “Business Policy, Text and Cases” kitaplarında adı geçmiştir. Bu terim o zamanlar yalnız iş dünyası ile bağlı olsa da, şu an kişisel gelişimde de kullanılıyor.

Reset: How to Beat the Job Loss Blues and Get Ready for your Next Act” kitabının yazarı Dwain Chenck ve Intuitive HR yöneticisi Kim Giangrande  SWOT analizinin kendi pozisyonlarında sürekli gelişmeleri için yollar üretmelerine yardımcı olduklarını söylüyorlar.

SWOT analizinin size vereceği en büyük kazanç topladığınız bilgileri verimli bir şekilde kullanarak zayıf yanlarınızı, olası tehditleri görerek ve güçlü yanlarınız ve fırsatları kullanarak güzel bir plan ürete bilmenizdir.

diye Giangrande ve  Chenck  “Business New Daily” e röportaj vermişlerdi.

Bu analiz yaptığınız işin farkında olmanızı sağlıyor ve istenilen herhangi bir stratejik planın da temel taşıdır”

Bu fikirler CSS Innovations stratejik pazarlama müdürü Bonnie Taylor a aittir.

Yapacağınız işin gelecek haritasını onu her açıdan değerlendirmeden, iç ve dış kaynakları, olası tehditleri incelemeden hazırlayamazsınız. Bu analiz çok rahat bir şekilde size bu konuda yardımcı oluyor. O kadar rahat ki , hatta acemi-çaylak yöneticiler bile bununla baş ede bilir.

Niki Pfeiffer Design kurucusu Niki Pfeiffer çoğu küçük iş adamının yaptıkları işi sözün gerçek anlamında idare edecek SWOT analizini uygun bir şekilde kullanamadığını söylüyor.

Bu tamamen sizin güçlü yanlarınıza baskı uygulayıp onları daha da geliştirmeniz, zayıf yönleriniz için dış kaynakları kullanmanız ve ortaklık girişimlerinde bulunmanız, olası fırsatlara odaklanmanız ve tehditler için de daima dikkatli olmanızla ilgili

diye Pfeiffer kendi fikrini izah ediyor.

SWOT analizinin amacı

Bir business terimi olan SWOT organizasyonlara iç ve dış etkilerin neler olabileceği ile ilgili bilgilere sahip olma yetkisi veriyor. İş dünyasından kenara çıktığımızda da SWOT un bir çok alanlarda çok verimli bir şekilde kullanıldığını göre biliriz. Toplumun sağlık ve gelişiminde, eğitim ve diğer alanlarda bu analiz kullanılıyor.  SWOT un esas amacı stratejik planlamaya ve karar alma sürecine etkisi olabilecek positif ve negatif bütün faktörler ile ilgili organizasyonların bilgi sahibi olmasına yardım etmektir. Bu , endüstrinin neredeyse tüm alanlarında başarıyla gerçeklestirilebilir.

Bir bilgi toplama tekniği olan SWOT, başarılı sonuçlarından dolayı Proje Yönetimi nin de en önemli araçlarından biri.

“SWOT analizi sizin ürün ve hizmetlerinize bir kontrol paneli olarak hizmet eder, başarıyla sonuçlandığında da organizasyonunuzun hangi sektöre olduğuna gerek olmadan sağlam bir strateji uygulama şansı verir.”

Bu sözler HDX Hydration Mix CEO-su ve kurucusu Vipe Desai’ye ait.

“Biz kendi ürünlerimizin yeni ve güncel olması için her yıl onları yeniden değerlendiriyoruz. Bunun asıl sebebi tabiki de pazardakı değişimler ve yeni markaların ortaya çıkması. Bu analiz ürünlerimizin her faktörü ile ilgilenmemizde en rahat ve en düzenli araç”.

SWOT ne zaman kullanılmalı

SWOT analizi stratejik planlamanın öneri aşamasında kullanılır. O, her  çeşitte organizasyon için öncü olarak hareket eder ve organizasyonlara aşağıdakileri kazandırır:

1)Yeni girişimler için çeşitli yolların bulunması

2)Yeni planlar için stratejilerin belirlenmesi

3)Yürütülen belirli programa nerelerde değişiklik yapılması

4)Mesailerin artırılması ve yönlendirilmesi

SWOT analizi bilgilerin organize edilmesi, çözümlerin sunumu, maniaların belirlenmesi ve fırsatların önemini belirtmek açısından mükemmel bir araç.

Money Crashers CEO-su ve kurucusu Andrew Schrage şöyle açıklıyor:

“SWOT analizi işletme ve karar-verme operasyonlarını geliştirmek için en iyi yollardan biri. O benim organizasyonumun hangi alanlarda en üst seviyede çalıştığını ve aynı zamanda hangi alanlarda daha çok çalışmamız gerektiğini görmemi sağladı. Bazı yöneticiler bu gibi şeyleri düşünmek için vakit ayırmamakla çok büyük hata yapıyor. Oysa ki, bu analizi yaparak güçlü yanlarınızdan faydalana bilir, zayıf yanlarınızı da geliştire ve ya onları aradan kaldırak tamamen kurtula bilirsiniz”

 

Eğer üretici SWOT analizini yapmaya başlarsa ekibin her üyesini bu işe dahil etmekle daha iyi bir adım atmış olur.

Paradigm Computer Consulting başkanı ve CEO-su Shawn Walsh SWOT analizini nasıl  uyguladıkları ile ilgili şöyle söylüyor:

”Yönetim ekibi SWOT analizini 3 ayda bir olmakla yılda 4 defa yapıyor.Ekib çalışmasının verdiği bilgiler karanlık noktaları siliyor, mesela işletmeye ve ya müsterilerle olan ilişkimize zarar vere bilecek unsurları aradan kaldırıyoruz”

 

The BusBank pazarlama müdürü Brandon Dudley ortak çalışmaya dayalı SWOT analizinin işçilere şirket dahilinde olup-bitenleri anlamak ve kendilerini işe vermek gibi sorumlulukları hissetmelerini sağladığını söylüyor.

İşletmeler SWOT analizinin her zaman iyi sonuçlar verdiğini düşünmemeliler.

“Diğer analiz araçlarında olduğu gibi burda da işe egomuzu ve güvensizlik duygumuzu karıştırırsak yanlış sonuçlar elde edebiliriz. Kendinize karşı olabilidiğince dürüst olmanız ve iş için sizin becerilerinize , yetkilerinize ve başarılarınıza olumlu ve ya olumsuz herhangi bir etkisi ola bilecek şeylere hazırlıklı olmamız gerekir.”

 

Bunlar Schenck ve Giangrande’ nin açıklamaları.

SWOT analizinin elementleri

SWOT analizi kısaltması olduğu 4 sözcüğe odaklanarak, şirketlerin stratejisine etkisi ola bilecek unsurların belirlemesini, icraat ve ya girişim yapmalarını sağlıyor. Bu pozitif ve negatif unsurların bulunması, organizasyonlara planlarının hangi kısımlarının doğru hangisinin yanlış olduğunu anlamalarına yardımcı oluyor.

SWOT analizi hazırlanırken elementlerin kıyaslanması için yan yana olarak 4 farklı sütun altında yazılıyor. Güçlü ve zayıf yanların kıyası fırsat ve tehditlerin kıyasından ayrı yapılıyor. Fırsatları güçlü yanların, tehditleri de zayıf yanların içerisinde yazmak tamamiyle yanlıştır. Faktörler listelendikten sonra hepsinin bir arada analizinin yapılması farklı yollarla mümkündür.

Royce Leather Gifts Marketing müdürü Billy Bauer dış tehditlerin dahili zayıflıklar ile birlikte analizinin yapılması şirketin hangi problemlerle yüzleştiğini daha kolay bir şekilde ortaya çıkarmasında yardımcı olduğunu söylüyor.

“Riskleri belirlediğinizde siz bu problemleri şirketin kaynaklarını kullanarak düzeltmek ve ya tamamile yaptığınız işin riskli alanlarından vaz geçerek işletmenizi güçlendirmek ile ilgili seçim yapa bilirsiniz.”

 

İç faktörler

İlk iki harfin S ve W ifade etdiği kelimeler(Strengths, Weaknesses) iç faktörlerle , yani elinizde olan bilgiler ve kaynaklarla ilgilidir. İç faktörlere dahil olan alanlara örnek olarak aşağıdakileri gösterebiliriz:

 • Finansal kaynaklar:örnek olarak gelirler, yatırım fırsatları
 • Maddi kaynaklar: örnek olarak, şirketin olduğu bölge, fabrikalar, makinalar
 • İnsan kaynakları: örnek olarak, çalışanlar, gönüllü stajyerler ve hedef kitlesi
 • Yürütülen işlem: örnek olarak işçilerle ilgili programlar, hiyerarşiler ve yazılım sistemleri

İşletmeler bunlarla yanı sıra “softer”(daha yumuşak) elementler olan şirketin imajı ve kültürü, verimlilik ve potansiyel, kilit personellerin görevleri ile de yakından ilgilenmeli.

Güçlü ve zayıf yanlar listeye dahil edildiğinde hiç bir şekilde değişikliğe maruz kalmamalı. Her iki faktör türünü, iyi ve ya kötü hiç fark etmez, olduğu gibi listeye dahil etmek çok önemli.

Quarrey House kurucusu Tom Atkins SWOT analizinin önemini şöyle ifade ediyor:

”Defalarca SWOT analizi yapmam beni kendimden korudu. Şöyle açıklayayayım, küçük şirketlerin bile yapmak istemeyeceği projeleri yapmama engel oldu”.

 

Hartford University işletme profösörü Mitchell Weiss ilk önce güçlü ve zayıf yanların analizinin tam şekilde yapılmasının önemini şöyle açıklıyor:

”Şirketler hiç bir zaman iç faktörleri tam analiz etmeden, dış faktörlerden gelen avantajlardan yararlanamaz ve onları kontrol edemez”.

 

Dış faktörler

Dış baskılar her şirkete, organizasyona hatta bireylere bile kolay bir şekilde etkisini gösterir. Bu faktörler ister fırsatlarla isterse de tehditlerle bağlı olsun, her biri not edilmeli ve incelenmeli. Dış faktörler genellikle sizin ve sizin şirketinizin kontrol edemediği faktörlerdir. Örnek olarak:

 • Marketlerdeki trend meseleleri, yeni ürün ve teknoloji ve ya müşteri talepleri gibi
 • Ekonomik trendler, yerli, ulusal ve uluslararasi finansal trendler gibi
 • Kaynak meseleleri, bağışlar, yasama meclisi ve diğer kaynaklar
 • Demografi odaklı faktörler, hedef kitlenin yaşı, cinsi, kültürü ve ırkı gibi
 • Tedarikçi ve diğer partnerlerle ilişkiler
 • Siyasi, çevresel ve ekonomik düzenlemeler

Supreme Graphics(baskı ile ilgili bir şirket) dijital endüstride reklamlar ve müşteriler ile bağlı meselelerde rekabetde oldukları diğer şirketlere karşı SWOT analizi kullanarak büyük, karlı sonuçlar elde etdiğini şöyle açıklıyor:

”SWOT analizi kullanarak biz mürekkeb-kağıt projelerine ihtiyaç duyan küçük üreticilerle işbirliği yapmak için hangi fırsatların mevcut olduğunu belirledik. Bu bizim canlı ve işlevi durmayan büyümemizi sağladı”

 

Diğer yandan CPareviewforFREE CEO-sun Lynn Sheehan açıklamasında SWOT analizinin şirketinin pazarında tehdit oluşturabilecek fiyatlandırma konusunda doğru kararlar almasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

SWOT analizi şablonu

Aşağıdakı örnek SWOT analizinin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili:

Güçlü yanlar

 • Politik destek
 • Kaynakların kullanabilirliği
 • Pazar tecrübesi
 • Güçlü liderlik özelliği

Zayıf yanlar

 • Projenin karmaşık olması
 • Masrafların çok olması
 • Çevreye etkisi ola bilme ihtimali
 • Ekibin projeye başlamadan önce iş konusunda çok gergin olması

Fırsatlar

 • Proje yerli ekonomiyi geliştire bilir
 • Emniyet ile ilgili gelişim prosesi
 • Proje şirketin halkın gözündeki imajını yükselte bilir.

Tehditler

 • Çevresel limitler
 • Zaman kısıtlılığı
 • Değişiklik konusunda muhalefet yaranması

SWOT analizi tehdit ve zayıf yanları belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda sizin güçlü yanlarınızı ve olası fırsatlarınızı da size gösteriyor ki, bu da sizin projenizin hedefine ulaşmasını sağlıyor. Bir beyin fırtınası yaparken, yukarıdaki gibi 4 köşeli bir analiz sistemi sizin stratejilerinizi daha kontrollu bir şekilde kullanmanızı sağlar. Ama bu sizin iyi bir strateji planlamanız için yapacağınız tek şey değil.

“SWOT analizi sizin strateji geliştirmeniz için cevaplamanız gereken sorular konusunda size yardımcı olur,ama bu yeterli değildir. Yalniz bunu yaparak stratejinizi yürütemezsiniz. Hedef belirlemeden, gelişim sürecini kontrol etmeden plan yapmanız, projenin hedefine ulaşma yolunda yaptıklarınızı verimsiz kılar ve hiç bir sonuç elde edemezsiniz.”

 

Bunlar Worthworm  ve SkyMall şirketlerinin kurucusu Alan Lobockun SWOT analizi ile ilgili düşünceleriydi.

Benzer bir açıklamayı Sempurna Restoration Clinic  kurucusu Cleighton DePetro yaparak, SWOT’un strateji alet çantasında sadece bir alet olduğunu söylüyor.-“Diğer analizler arasında bağlantı yapmak için kullanıldığında, SWOT sizin zamanınızı yönetmek ve karar vermek konularında çektiğiniz zorlukları minimuma indiriyor.”

Diğer analiz türlerine örnek olarak da PEST, MOST, SCRS analizlerini gösterebiliriz.

Schenck ve Giangrande kişisel analiz yöntemlerinin de SWOT’da olduğu gibi bağlaç olarak kullanılmasının işletme liderlerinin kişisel sorumlulukları konusunda kendilerini geliştirmelerine yardımcı ola bilir. “Ben hizmet-değerlendirme araçlarını her zaman destekliyorum, özellikle de insanların duygusal zekalarını 4 branşda ölçen MSCEİT(Mayer-Salovey-Caruso Emotional İntelligence Test) testi’nin. Bunlar duyguları algılama, kolaylaştırıcı düşünce,duyguları anlama ve duyguları kontrol etme branşları. DİSC(Dominance, İnfluence, Steadliness, Conscientiousness) değerlendirmesi de Hakimiyyet, Etki, Metanet ve Sorumluluk konularında geleceK iş stilinizle bağlı faydalı bir analiz türü.”

Buna ek olarak Schenck şöyle devam ediyor:”Kendinizle ilgili bu tür bilgilere sahip olmak sizin size motivasyon veren ve tetikleyici unsuları bilmenize yardımcı oluyor ve bunları nasıl kontrol etmeniz gerektiğini size gösteriyor. Bunları bilerek siz kişisel gelişiminizle ilgili planlar yapa bilir, ve sizin başarı kazanmanız için çıktığınız yolda gelişiminiz açısından hangi şirketlerin ve liderlerin sizin için daha iyi olacağına şimdiden karar vere bilirsiniz.  ”

Kaynak: http://www.businessnewsdaily.com/4245-swot-analysis.html
İlgili yazılar: 
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
http://www.netmba.com/strategy/swot/
http://www.marketingteacher.com/swot-analysis/
http://www.quickmba.com/strategy/swot/
1 Yorum
 1. Anonim diyor ki

  Tesekkur ederim.guzel bi yazi olmus.Örnek bi swot calismasi da ekleseniz guzel olacak.

Bir Cevap Yazın