Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Tedarikçinin Süreçlerini İyileştirme Amaçlı Tedarikçi Seçimi

0 32

Büyük ölçekli işletmelerin alternatif yatırım stratejilerinden bir tanesi de tedarikçi süreçlerinin iyileştirilmesidir. Büyük ölçekli işletmeler kendileri ile sürekli çalışan tedarikçilerin üretim süreçlerine yatırım yaparak aslında kendi üretim süreçlerinin verimliliğinin artmasına da katkıda bulunabilirler. Bu çalışmada, farklı değerlendirme kriterlerine göre, öncelikli yatırım yapılacak tedarikçilerin seçim problemi ele alınmıştır. Kriter ağırlıklarını bulmak için Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemi kullanılmıştır. ANP sonucunda elde edilen kriter ağırlıkları PrometheeII ve PrometheeII+Tch yöntemlerinde kullanılarak tedarikçi puanları belirlenmiştir. Ancak çalışmayı yaptığımız şirketin yatırım yapacağı göz önüne alındığında, şirketin tedarikçilerden alım yaptığı malzemelerin/yarı mamullerin tutarları (ciro) da önem arz etmektedir. Bu analizler yapılırken ciro kriterinin çok baskın bir kriter olduğu düşünülerek başlangıç analizlerinde değerlendirilmemiştir. Ciro kriteri ve elde edilen diğer puanlar veri zarflama analizinde kullanılarak en iyi tedarikçi(ler) belirlenmiştir. Seçilen tedarikçi, süreç iyileştirme programına en hızlı adapte olabilecek tedarikçidir. Yapılacak yatırım ile tedarikçi süreçlerinin kontrol altına alınması ve bu süreçlerin iyileştirilmesi sağlanabilecektir. Uygulama aşamasında, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin beş farklı ürün grubundaki tedarikçileri, önerilen yöntemle dokuz kriterde değerlendirilmiş, sonuçlar analiz edilmiştir.

Tedarik Seçimi Problemi’ nin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın