Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Türk Kızılayı Kan Tedarik Zinciri Yönetimi

0 29

Ameliyatlar, hastalıklar ya da kazalar sebebiyle her gün binlerce insanın kan nakline ihtiyacı olmaktadır. Milyonlarca insanın hayatı da kan nakli işlemlerinin başarısına bağlıdır. Bağışlar yoluyla kanı tedarik etmek, hastalıklara karşı test etmek, kan ürünlerini üretmek, depolamak ve hastanelere ulaştırarak hastaya nakledilmesini sağlamak, kan bankacılığının temel faaliyetleridir. Bu görevlerin dikkatlice ve özveriyle planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığının “Güvenli Kan Temini” projesi kapsamında ve Bakanlığın yayımladığı bildirge doğrultusunda, 2008 yılından itibaren Türkiye’de kan hizmetlerinin verilmesindeki yetkili tek kuruluş haline gelmiştir. Kızılay’ın yapısında bulunan bölge kan merkezleri bölge içindeki kanı toplayıp ve işleyerek kan bileşenlerini yani eritrosit, plazma ve trombosit üretimini gerçekleştirir ve yine bölge içindeki hastanelere dağıtımını yapar. Ancak sistem, farklı beklentilerde ve dünya görüşünde olan paydaşlar ile birlikte çalışmaktadır. Kan tedariğinin, kan talebinden düşük olması sebebiyle kan ürünlerinin etkili, kullanımı bütün paydaşlar için önemli bir hâle gelmiştir. Bu proje kapsamında, hedef alınmış olan Orta Anadolu Bölgesi’ndeki talep karşılama sürelerini azaltıp kan bileşenleri taleplerinin karşılanma oranının arttırılmasıyla sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; bölge çapında çeşitli noktalarda dağıtım merkezlerinin açılması, uygulanacak envanter politikasının belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Önerilen sistemin performansı ölçülmüş ve uygulanabilirliği tartışılmıştır. Proje kapsamında bütün kan ürünleri dikkate alınmış olup literatürde bu denli geniş bir çalışma bulunmamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın