Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Türkiye ve Uluslararası Rekabetçilik

0 21

Türkiye’ nin Endüstri Mühendisliği Platformu’ nda 3. canlı yayınımızı 2 Aralık Perşembe 2014′ de gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz: Dr. Oğuz Demir.

Girişimcilik, inovasyon, kurumsal AB projeleri ve İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde açılan Mobil Teknoloji Laboratuvarının detaylarının konuşulacağı etkinlik bu sayfa üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Nasıl İzlerim?

Yayın günü: https://endustrimuhendisligim.com/turkiye-ve-uluslararasi-rekabetcilik adresimizde yer alacak video penceresinden izleyebilirsiniz. Yayınımız Android ve iOS cihazlardanda izlenebilmektedir.

Dr. Oğuz Demir Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans eğitimi alan Oğuz Demir, 2007 Temmuz ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını tamamlamıştır. Italya’da University of Naples Federico II’de Ekonomi ve Finans alanında doktora hazırlık programına devam etmiş, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat doktorasını tamamlamıştır.

2002 – 2004 yıllarında Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde bölgesel kalkınma çalışmaları, Anadolu örgütlenmesi, Avrupa Birliği ve uluslararası projelerden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Aynı dönemde Turkcell Shubuo paketlerinin iş geliştirme bölümünde yarı zamanlı görev aldı ve ardından kısa bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği Proje Geliştirme çalışmalarına katılmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Filmleri gösterimi projesinin hazırlık sürecini yönetmiştir. Bu projenin ardından Anadolu’nun birçok bölgesinde odalar, borsalar, yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte yürüttüğü projeler için AB’den 10 milyon Euro’ya yakın kaynak sağlanmasına katkı sağlamış ve bu projelerin yürütülmesinde yönetici olarak görev almıştır. 2003 – 2004 yılları arasında Türk Demokrasi Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevde Avrupa Birliği mali yardım programlarına yönelik proje geliştirme çalışmalarını sürdüren Oğuz Demir, kısa bir süre Türkiye İhracatçılar Meclisi dergisi Turkishtime’ın yayın kurulu üyeliği görevini de sürdürmüştür. 2004 yılında Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Proje Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan Oğuz Demir, hala TÜGİAD’ın çeşitli araştırma ve projelerinde görev alarak sürdürmektedir. Demir, 2005 yılı Ocak ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Sekreteri olarak akademik hayata katılmış, 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle de İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.

Bu süre içerisinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Atılım Derneği (İKTİSAD – Yönetim Kurulu Başkanı), Toplum ve Ekonomi Politikaları Enstitüsü (TEPE – Yönetim Kurulu Üyesi), Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği (MİARGED – Yönetim Kurulu Üyesi) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşuna öncülük eden Oğuz Demir, 2006 yılı Ocak ayından itibaren Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Akşam Gazetesi, TÜGİAD Panorama, İTKİB Hedef dergisi başta olmak üzere çeşitli konularda yazıları yayınlanan Demir, 2006 yılı Mayıs ayından itibaren İstanbul Ticaret Odası Gazetesi ve İTOVİZYON dergilerinde düzenli olarak AB mali yardımları ile ilgili köşe yazıları yazmaktadır. Öte yandan Oğuz Demir, 2010 yılı Kasım ayından itibaren Bloomberg HT’de yayınlanan “KOBİ Destek Rehberi” başlıklı programın da içeriğine katkı sağlamaktadır. Demir’in İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından AB Mali Yardımları ve Bölgesel Kalkınma konularında yayınlanan iki kitabının yanısıra İnşaat Malzemesi Sektöründe Yenilikçilik ve AR-GE Raporu ile Mobil Servisler Sektörünün Geleceği başlıklı iki raporun hazırlanması sürecini yönetmiştir.

Oğuz Demir, yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, odalar, borsalar, işadamı örgütleri, sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler tarafından yürütülen birçok projeye yönetici ve danışman olarak katkı sağlamaktadır. Oğuz Demir, Bölgesel Kalkınma, Uluslararası İktisat ve Yönetişim ile ilgili teorik ve pratik çalışmalarını sürdürmektedir. Oğuz Demir 2012 yılında JCI tarafından Türkiye’nin En Başarılı On Genci – Senato Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

Demir, halihazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi, Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir. Demir, Şubat 2014 itibariyle University of Texas at Austin Institute of Innovation Creativity and Capital’de misafir araştırmacı olarak 6 ay süreyle görev yapacaktır.

Bir Cevap Yazın