Vaka 1 – Otomobil Parça distribütörü Malzeme Yöneticisi

Parts Emporium şirketi geçmişte hayal kırıklıklar yaşamış iki oto tamircisi, Dan Block ve Ed Sprigqs taratman kurulmuş toptan otomobil parçaları  distribütörüdür. İlk kurulduğunda Block’un garajında hizmet veren firma, Chicago un güney yakasında eski terkedilmiş bir et paketleme deposuna taşınmıştır. Taşınmadan önce 7 yıl süreyle yavaş fakat dengeli bir büyüme göstermiştir. Genişleyen Stoklama alanı ile Oto parçalarında geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başlamıştır. Bu gelişme, daha uzun süreli otomobil sahipliği eğilimi ile birleşince ticari faaliyetlerinde patlamaya yol açmıştır. 15 yıl sonra, Pans Emporium kuzey orta bölgede en büyük bağımsız otomobil parçaları distribütörü olmuştur. Yakın zamanda, Parts Emporium Chicago’ nun banliyölerinden birinde yeni bir ofis ve depo kompleksi olan Interslate 55’e taşınmıştır, Yalnızca depo  100,000 FT2’den fazla alana sahiptir. Depo kısmen inşaat halinde olduğu için az sayıda yeni ürün ilave edilmesine rağmen, kapasite kullanımı % 65’ten % 90’ın üzerine çıkmıştır. Ancak, aynı dönemde satışlardaki büyüme durmuştur. Bu koşullar firma tarihinde Block ve Spriggs’i firma dışından ilk yöneticiyi işe alma konusunda motive etmiştir. Haziran ayının 6’ı, Sue McCaskey’ in Parts Emporium’da malzeme yöneticisi pozisyonundaki ilk günüdür. Önemli bir işletme okulundan yeni mezun olan hevesli McCaskey. Gerçek yaşama ilişkin ilk problemi ile karşı karşıyadır.

Sabahları 8.30’da stokların ve siparişlerin sevk edilme durumlarını gösterir  raporlar gelmektedir. Geniş bilgisayar çıktısının üst kısmında, satın alma müdürü Joe Donnel’ in el yazısı ile şu not düşülmüştür.

“Ekte stoklara ve müşteri servislerine ilişkin performans verilerini bulabilirsiniz. Geçen hafta sonunda tam bir fiziksel stok sayımı yapıldığından stok düzeylerinin  Doğruluğundan emin olabilirsiniz. Maalesef. talep ettiğiniz bazı alanlarda derlenmiş kayıtlar tutulmamaktadır. Bunu sizin yapmanızı bekliyoruz.  Hoşgeldiniz!”

Toplu bilgilerin mevcut olmamasından dolayı biraz üzgün olan Mc Caskey yaklaşık 100 parçadan oluşan küçük bir örneği rastgele seçmeye  karar vermiştir .Genel durum hakkında fikir edinmek için stok ve müşteri hizmetlerinin karakteristiklerini derlemiştir. Bu deneyin sonuçlar ona, Neden Parts Eırnorium’un bu pozisyona ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar stokun tamamıyla yanlış yerlerde olduğunu göstermektedir. Yaklaşık Ortalama 60 günlük stok elde bulundurulmasına rağmen firmanın müşteri hizmetleri yetersizdir. Parts  Emporium stoktan hemen karşılayamadığı müşteri siparişlerini ertelemek için çaba göstermektedir. Fakat müşterilerin taleplerinin yaklaşık % 10’u kaybedilerek rakip distribütörlere gitmektedir. Stok açığı maliyetinin stok bulundurma maliyetine göre daha fazla olmasından ötürü McCaskey % 95 çevrim hizmet düzeyine ulaşması gerektiğine inanmaktadır.

McCaskey ayrıca başlatacağı değişimlerin etkisinin sınırlı olacağını bilmektedir. Hemen pozitif sonuçlar üretmek zorunadır. Bu nedenle en geniş ürün grubundan ikisine yoğunlaşmaya karar vermiştir. EG151 egzoz contası ve DB Tahrik kayışı. Yalnıca bu iki ürün için uygun kazanımlar elde edebilirse Yönetim ona stok yönetimini tamamen değiştirmek için gerekli desteği verecektir. EG151 egzoz contası yurt dışındaki bir tedarikçi firmadan Haipei  Şirketi’nden satın alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda,  bu yılın ilk 21 haftasında  gerçekleşen satışlar gösterilmiştir.

Hafta Gerçek Talep Hafta Gerçek Talep
1 104 12 97
2 103 13 99
3 107 14 102
4 105 15 99
5 102 16 103
6 102 17 101
7 101 18 101
8 104 19 104
9 100 20 108
10 100 21 97
11 103

Diğer dokümanda verilen geçmiş siparişler hızlı şekilde gözden geçirildiğinde sipariş hacminin 150 adet olarak kullanılmakta olduğunu ve Haipei’den temin süresinin sabit 2 hatta olduğunu göstermektedir. Halen 21. haftanın sonunda, elde stok mevcut değildir; 11 adet sipariş geciktirilmiştir. Firmanın 150 adetlik programlanmş teslimatı beklemektedir,

DB032 tahrik kayışı Michigan Grand Rapids’ın Bendox Corporation’ dan satın alınmaktadır. Bu yılın gerçekleşen satışları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hafta Gerçek Talep Hafta Gerçek Talep
11 18 17 50
12 33 18 53
13 53 19 54
14 54 20 49
15 51 21 52
16 53

Bu ürün yeni olduğundan, yalnızca girişinin gerçekleştiği 11 . haftadan  itibaren veri mevcuttur. Halen stokta 324 adet bulunmaktadır; sipariş  gecikmesi ve çizelgelenmiş teslimat yoktur. Sipariş büyüklüğü olarak 1 ,000 adet belirlenmiştir. Temin süresi sabit 3 haftadır.

Parts Emporium’un müşterilerine sunduğu toptan fiyatlar, EGI 51 egzoz contası için 12.99 $ ve DB032 tahrik kayışı için 8.89 $ dır. Oldukça kârlı bu iki ürüne miktar iskontosu uygulanmadığından mevcut satın alma uygulamalarına bağlı olarak brüt kâr marjları, egzoz contasının toptan fiyatının % 32si ve tahrik kayışının toptan fiyatının % 48’idir.

Parts Emporium, stok bulundurma maliyetini yatırımının % 21 ‘i olarak  tahmin etmektedir. Bu yüzden stoka bağlanan finansmanın maliyeti ile vergi sigorta ve fire değişken maliyetlerini içermektedir. Yıllık faaliyet raporu, 1.5 milyon $’a inşa edilen 100,000 ft2 deponun diğer altyapı, bakım ve borç faizlerine ilişkin harcamalarını göstermektedir. McCaskey bu depolama maliyetlerinin göz önünde bulundurduğu stok politikalarının ilgilendiği aralığı değiştirmeyeceğinden ihmal edilebileceğini düşünmektedir.

Parts Emporiumlun tedarikçilerine sipariş vermesinin değişken maliyetleri, egzoz contasının her siparişi için 20 $ ve tahrik kayışının her siparişi için 1 0 $ olduğu tahmin edilmektedir. Giden tarafında, firma teslimat ücretini talep edebilir. Parts Emporium’da çoğu müşteri parçalarını kendileri teslim alırken, bazı siparişler ise müşterilere teslim edilmektedir. Bu hizmeti sağlamak için yerel bir firma ile müşterinin faturasına eklenmek üzere 21.40 $ sabit ücret üzerinden anlaşmıştır. McCaskey, teslimat ücretlerini dâhil etmenin sipariş maliyetlerini arttırıp attıramayacağından emin değildir.

1) Sue McCaskey’in yerine kendinizi koyunuz ve EG151 egzoz contası  ile DB032 tahrik kayışının stoklarını yönetme üzerine Dan Black ve Ed Spriggs’e detaylı bir rapor hazırlayınız. Uygun bir stok sistemi sunduğunuzdan ve tüm ilgili maliyetleri tanımladığınızdan emin olunuz. 

2) Bu iki parçaya yönelik önerileriniz ile yıllık çevrim stoku, yok satma ve sipariş maliyetleri ne kadar azalır?

 

Bu örnek üzerinde çalışmanız için verilmiştir. Cevabı mevcut değildir.

Comments are closed.