hfvkl-0.png

Waterfall ve Agile Yaklaşımları

Geliştirdiğimiz yazılımların, üretim aşaması ve kullanım süreci boyunca geçirdiği tüm aşamalara yazılım geliştirme yaşam döngüsü denir. Yazılımlar, bu döngüde planlama-analiz-tasarım-üretim-bakım aşamalarından geçer.Gelen projeye göre işi nasıl yürüteceğimize karar verdikten sonra uygun modeldeki adımları izleyerek sonuca odaklanırız.Bu modellerden ikisini ele alacağız.İlk olarak;

Waterfall(Şelale) Yaklaşımı Nedir ?

Bu modelde

Bu modelde gereksinim,tasarım,kodlama,test ve yayılma prosesleri sırası ile tıpkı aşağı akan bir şelale gibi bir önceki adım tamamlanmadan bir sonraki adıma geçmeyen sıralı geliştirme sürecidir.

sırası ile tıpkı aşağı akan bir şelale gibi bir önceki adım tamamlanmadan bir sonraki adıma geçmeyen sıralı geliştirme sürecidir.

Avantajlardan bahsedecek olursak ; proje başında detaylı bir araştırma yapılması gereklidir.Proje ekibinin rolleri bellidir fakat ilerde gerçeleşebilecek olan bir müşteri isteğine karşı esnek olamaması,isteklere geç cevap vermesi dezavatajlarındandır.

Agile(Çevik) Yaklaşımı Nedir?

Tüm ihtiyaçları başta belirlenen ve analiz edilen projenin işi parçalara bölerek bitirmesi esasına dayanan bir yaklaşımdır. Waterfall metodundaki gibi gereksinim,tasarım,kodlama,test ve yayılma prosesleri sırası ile değil iş parçalarına bölünerek sonuca ulaşmaya odaklıdır.

Agile metodunda müşteri ve proje ekibi arasındaki iletişim güçlüdür bu yüzden yeni isteklere karşı esnek bir metottur. Fakat proje tasarımına ayrılan zaman ‘Waterfall’ yaklaşımındaki kadar detaylı olmadığı için tasarım kısmında gözden kaçmış detaylar olabilir.Proje ekibindeki üyelerin farklı lokasyonlarda bulunması da süreci zorlaştıracaktır.Süreç yalnızca proje ekibinin liderliğinde değil üyelerininde fikirlerine danışılır.

Bu iki metottan birinin seçim aşamasında öncelikli kriter uygulayacak şirketin,kişilerin vb. felsefesi ve yaklaşım türleridir.İki model için de üst yönetimin desteği önemlidir. Agile metodu değişime hızlı cevap veren bir yaklaşım  türüyken Waterfall yaklaşımını değişime geç cevap veren bir metottur.Daha sonradan farklı bir isteği süreçte değiştirebilmek için Waterfall metodunda en başa dönerek işlemler tekrar gerçekleştirilirken; Agile metodunda sadece o işlem parçası üzerinde değişiklik yapmak yeterli olacaktır.

Comments are closed.