Türkiye'nin Endüstri Mühendisliği Platformu

Yönetim ve Önemli Özellikleri

0 149

17. yüzyıldan beri küreselleşmiş olan ve dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip olan İngilizce, operasyon yönetimi (operation management) ve yönetim tarzlarını (management styles) kapsayan yönetim kavramlarının da uluslararası literatürde kullanımında hakim dil konumundadır. “Manage” kelimesi, anlamı “özel bir konuda sorumlu olan” manasına gelen İtalyanca kökenli bir kelime olan “maneggiare”den gelmektedir. Yönetim, bir dizi özellikler üzerine inşa edilir. Yönetim üzerine kafa yormaya başlamadan önce, birtakım sorulara cevap aranma çabası içine girilir; Yönetim nedir? Proje yönetimi nedir? Gerekli yönetme yetenekleri nelerdir?
Bu soruların cevapları hakkında ipucu elde etmek için ifade yönetimi (Definiton management) kavramını da anlamak gereklidir.

Temel olarak ifade yönetimi; kuruluşları, planlarını ve stratejilerini kapsar. Ayrıca, zaman planlaması, iletişim kurma, takımların yönetilmesi, finansal becerilerin kullanımı, yönetim stilleri, çevrimiçi özel araçlar konusunda uzmanlaşma, bir şirket içinde görevler ve alt görevlerin koordine edilmesinin yanı sıra yönetim becerileri hakkında bir dizi bilgi içerir. Genel bir ifadeyle anlatmak gerekirse, yönetim, mükemmeliyet duygusuyla işlerin yapılmasının sağlanması ve belirlenmiş doğru politika ve kurallara göre ekiplerin koordine edilmesi işidir. Proje yönetimi nedir? sorusunu cevapladığımız takdirde, bu ifade izah edilebilir. Proje yönetimi, belirli bir proje içerisinde büyük sorumluluklar üstlenme eylemini içermektedir.

Daha teknik bir alana göre yönetim, kurum çapında düzenlenen tüm faaliyetleri kapsamı alanına alabilmektedir. Operasyon yönetiminde olduğu gibi, bir şirketin fiziksel ve teknik fonsiyonları hepsi aynı faaliyet içerisinde yer alır. Yönetim uzmanı Peter Drucker’a göre yönetim, pazarlama ve yenilik ile ilgilidir. Yönetim bir işletmede, üretim, dağıtım, satış ve genel finans faaliyetleri olarak pazarlama görevlerini icra etmenin yanı sıra, üretim ve hedeflere yönelik girişimcilerin yenilikçi fikirlerini de ifade eder.

Bu verilen tanımlardan biz yönetimin aşağı yukarı bir piramit sistem olduğu sonucuna varabiliriz. Piramitin üst bölümünde fikirleri ve finansal eğilimleri yönlendiren liderler bulunurken, orta kısımda çalışanlar bulunur ve piramidin alt kısmında ise ürünlerin dağıtımından sorumlu olan küçük şirketlerin yanı sıra müşteriler bulunmaktadır.

Emrah ERCAN

Endüstri Mühendisi, MBA, BT Stratejisi ve Kurumsal Mimari Analisti

emrahercann.wordpress.com

Bir Cevap Yazın